FÖRETAG

BLOGG

2

minuter

Vad är en EVP egentligen, och varför behöver du en?

En EVP, eller Employee Value Proposition kan kokas ner till vad du som arbetsgivare kan erbjuda den anställde. Det är kritiskt att din EVP är grundad i verkligheten och Lars Schmidt, medgrundare till HR open source initiative poängterar vikten av att en EVP aldrig får utformas från ett uppifrån-och-ner perspektiv. Vi bjuder på handfasta tips för hur du kan skapa din organisations EVP.

Agnes Haverling

En tilltalande EVP ska vara den samlade rösten av de anställda och hur de upplever sin arbetssituation. Den kan inte vara ett dokument som ledningen arbetar fram på sin kammare. Då löper den stor risk att frånkopplas den verklighet medarbetarna upplever “på golvet” i verksamheten. En framgångsrik EVP brukar vara grundad i undersökningar som gjorts på alla nivåer i organisationen för att säkerställa att alla perspektiv representeras och hörs.

När väl grunden till EVP:n är skapad behöver den itereras några gånger. Testa att låta en avdelningsöverskridande grupp se över den. Du behöver vara aktiv och ställa frågor som “känns den här beskrivningen rätt för dig?” “Tycker du att detta ger en sanningsenlig bild av hur det är att arbeta här?” osv. Var noga med att inte förlita dig enbart på data utan att grunda den i verkliga erfarenheter och uppfattningar av hur det är att arbeta för er. Detta minimerar risk för skevheter mellan bilden du målar upp och verkligheten. Efter att nödvändiga korrigeringar gjorts är det viktigt att synka EVP:n med era övriga insatser inom marknadsföring och employer branding. Hur upplevelsen av att arbeta hos er kommuniceras får inte se olika ut i t.ex. arbetsbeskrivningar, på era karriärsidor, eller andra rekryteringsinsatser.

Nyckelpunkter för att ta fram en EVP

  • Genomför intervjuer med ledare och nyckelintressenter för att förstå organisationens prioriteringar ur ett strategiskt perspektiv.
  • Arbeta med fokusgrupper för en fylligare förståelse av medarbetarnas värderingar och uppfattningar om företaget.
  • Testa allt material ni tar fram för marknadsföring och employer branding internt. Låt medarbetare från olika delar av organisationen se material med olika tilltal, förmedlat genom olika medier och återkoppla så ni kan avgöra hur de uppfattas.

Exempel på företag som lyckats med sin EVP.

Så använder du din EVP

EVP:n är viktig då den utgör grunden för ert varumärke, era insatser för att behålla talanger i företaget och attrahera nya medarbetare. När ni väl utvecklat en tydlig och beskrivande EVP, blir den lätt att dela med medarbetare, nyanställda och potentiella kandidater. Syftet är att på ett enkelt och rättframt sätt kunna förmedla din organisations värderingar och erbjudande.

Kom ihåg, arbetet med er EVP är kontinuerligt. Det är viktigt att återbesöka och uppdatera den i takt med att organisationen utvecklas. Passa på att ställa frågor relaterade till EVP:n varje gång en medarbetare lämnar eller kommer in i organisationen, under medarbetarsamtal och i regelbundna medarbetarundersökningar. Det ger er information om hur EVP:n uppfattas, om den stämmer med verkligheten för era anställda, och kan dessutom ge en bra uppfattning om ni faktiskt uppfyller behov och förväntningar hos era medarbetare.

"Var noga med att inte förlita dig enbart på data utan att grunda den i verkliga erfarenheter och uppfattningar av hur det är att arbeta för er."

Lärande i fokus

Arbetet med en EVP understöds kraftigt av en lärandekultur. Med transparens, öppen kommunikation och kunskapsdelning genom alla nivåer i organisationen underlättas informationsspridning och alla medarbetare kan på ett enklare sätt engagera sig i formuleringen av EVP:n.

En väl fungerande lärandekultur minimerar dessutom motstånd och rädsla för att lyfta negativa aspekter av arbetet och/eller organisationsstrukturen. Vilket i sin tur underlättar arbetet med att förmedla en sanningsenlig bild av företaget som kan användas för rekrytering och employer branding. Se till att hålla öppna kommunikationsvägar genom hela organisationen och poängtera vikten av att kommunicera negativa aspekter av vardagen i företaget såväl som positiva. En öppen och tillåtande miljö är A och O för att skapa trivsel i arbetet.

Exempel på framgångsrika EVP:s

Yelp

“We work hard, throw Nerf darts even harder, and have a whole lot of fun.”Yelp

Google

“Do cool things that matter.”Google

PwC

“From empowering mentorships to customized coaching, PwC provides you with the support you need to help you develop your career. You’ll work with people from diverse backgrounds and industries to solve important problems. Are you ready to grow?” PwC

Shopify

“We’re Shopify. Our mission is to make commerce better for everyone – but we’re not the workplace for everyone. We thrive on change, operate on trust, and leverage the diverse perspectives of people on our team in everything we do. We solve problems at a rapid pace. In short, we get shit done.” Shopify

L’Oreal

“Lead the future of Beauty. When you love your work and the people you work with, amazing things can happen.”L’Oreal

Nike

“We lead. We invent. We deliver. We use the power of sport to move the world.”Nike


Kunskapsdelning, erfarenhetsutbyte och öppen dialog är en nyckelaspekt i arbetet med att utforma en EVP. Det handlar om socialt lärande.

By signing up, I agree to my data being stored in accordance with Loops Privacy Policy.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Agnes Haverling, fil. kand. i Digital media & Pedagogik och skriver om produktivitet, organisatoriskt lärande och metodik.

PRODUKTEN

Skapa och dela läranderesor med Loops

Utforska

TJÄNSTER

Vi hjälper dig att lägga grunden för livslångt lärande

Utforska

Säg hej!

Loops Education AB
Östra Hamngatan 16
411 09 Göteborg

kontakt@loopseducation.com

Ring 010 - 14 14 500