SKOLA

CASE

4

minuter

Utvecklingledarens perspektiv

Halmstads kommun var en av de första att använda Loops, både för undervisning och för pedagogers kompetensutveckling. Jan Nilsson, IT-utvecklare med övergripande ansvar för förskola och grundskola i Halmstads kommun, berättar om sina upplevelser av digitaliseringsarbetet och Loops som verktyg.

Upptäck vårt extra bra erbjudande för kommun och utbildningsförvaltning!

Marie Lagergren

Jan Nilsson är IT-utvecklare med övergripande ansvar för förskola och grundskola i Halmstads kommun, bland annat i frågor som rör licenshantering och budget för IT och hårdvara.

- Jag upplever att de skolor som har tagit Loops till sig har varit väldigt nöjda. Och det är lite speciellt, eftersom vi testar andra läromedel också. Vi har inte upplevt att någon annan skola har fastnat för något annat, det ska jag villigt erkänna. Jag tror anledningen till det är att Loops stimulerar eleverna väldigt mycket, de är intresserade, det är spännande och det lockar att jobba med Loops. 

 

Jan började prova verktyget tidigt, då han redan år 2012 kom i kontakt med Lin Education och Josef Lind. I det långa samarbetet med Loops har Jan och Halmstads kommun arbetat med att utveckla innehåll i form av loopar, och de har haft både fysiska och digitala utbildningstillfällen när representanter har varit på Loopshops i Göteborg, eller när teamet från Loops varit på plats i Halmstad. En del pedagoger har också arbetat mycket med programmering genom Loops.

"Genom Loops och programmering har skolorna fångat upp många elever som varit ointresserade av att befinna sig i skolbyggnaden överhuvudtaget, till att nu inte vilja lämna skolan."

- Trönningeskolan och Eldsbergaskolan är spännande skolor som ligger långt fram vad gäller programmering. För flera år sedan, långt innan programmering kom med i läroplan, arbetade man med det. Genom Loops och programmering har skolorna fångat upp många elever som varit ointresserade av att befinna sig i skolbyggnaden överhuvudtaget, till att nu inte vilja lämna skolan, beskriver Jan.

 

Halmstads kommun har, enligt honom, en del skolor som har varit mycket snabba att haka på Loops, medan andra skolor har haft och kommer att behöva en längre startsträcka. I höst ska kommunen se över vilka vägar de ska gå för att få en bred spridning av kunskapen om att Halmstad köpt in Loops för hela kommunen. Fördelarna med att Loops köps in på högre nivå än enskild skola, är en gemensam plan och bredare implementering, eftersom hela kommunen tillsammans kan arbeta för den, med stöd av Loops pedagogiska processledare. Med en kommunal plan och processtöd i ryggen kan skolledaren på den enskilda skolan lyckas pusha sin verksamhet framåt, mot digitalisering. Jan påpekar vikten av skolledarens roll i hur väl en skola lyckas med digitaliseringen: 

- Man kan “informera ihjäl sig”, utan att verkligen använda verktygen. Mitt råd är att satsa mycket på att ha en dialog med rätt person i verksamheten och stötta den personen. Problemet med alla våra verktyg är att medarbetarna inte känner till allt. Jag tror att personen bäst lämpad att driva detta är skolledaren, som måste vara med och trycka på och ge tid till pedagoger att fortbilda sig. I grunden är det ändå pedagogerna som måste arbeta effektivt och sprida sin kunskap till andra skolor. På så sätt är det en vinst när pedagoger byter skolor eftersom de tar med sig kunskapen om Loops, säger Jan. 

 

Jan ser att pedagoger med driv, och framåtblickande har fantastisk nytta av Loops. Saknas detta hittar man dock lätt trygghet i de gamla sätten, där man känner igen sig. Då är det viktigt att pedagogerna som vill utvecklas med hjälp Loops, som ser detta som ett fantastiskt verktyg, får lov att få sprida detta på skolor och visa vad man kan göra, konstaterar han. Vad gäller prissättningen av Loops kommunlicenser är den enligt Jan mycket bra jämfört med många andra läromedel:

"Loops har kommit långt vad gäller prissättning, många andra ligger för högt i förhållande till kvalitet."

- Intresset från näringslivet av Loops är också viktigt. Har de anammat Loops, innebär det att det finns intresse i näringslivet, då är det viktigt att vi använder det i skolan också. Loops har kommit långt vad gäller prissättning, många andra ligger för högt i förhållande till kvalitet. 

 

En annan viktig aspekt för att få igång digitaliseringen i en kommun är nätverkande med andra kommuner. I Jans nätverk ingår representanter från flera kommuner i landet. En kommun i Halmstads storlek har stort utbyte av nätverkande med kollegor från andra kommuner, anser han:

- Jag träffar sedan många år tillbaka kollegor med jämna mellanrum från andra kommuner, och det är värdefulla träffar eftersom vi kan diskutera saker. Jag har visat dem Loops ett par gånger och hur det fungerar. Fördelen med nätverket är att vi inte begår samma misstag som någon redan gjort, eftersom vi snabbt kan ställa en fråga och få svar inom en timme av varandra.

By signing up, I agree to my data being stored in accordance with Loops Privacy Policy.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Upptäck vårt kommunerbjudande!

Marie Lagergren är tidigare journalist, leg. lärare i Svenska och Engelska samt en av Loops Ämnesansvariga Producenter.

PRODUKTEN

Skapa och dela läranderesor med Loops

Utforska

TJÄNSTER

Vi hjälper dig att lägga grunden för livslångt lärande

Utforska

Säg hej!

Loops Education AB
Östra Hamngatan 16
411 09 Göteborg

kontakt@loopseducation.com

Ring 010 - 14 14 500