FÖRETAG

BLOGG

6

minuter

Utveckling i Loops

Under våren och hösten har vi arbetat intensivt med att förbättra och förenkla arbetsflöden i Loops.

Loops team av lärandeexperter

Nedan ser ni en sammanställning av arbetet utifrån de olika rollerna:

-Deltagare

-Ledare

- Administratör


Deltagare

Klar med nod 

När en deltagare har arbetat klart med en nod blir den grå i färgen, men behåller sin ikon. Tidigare blev alla noder gråa med en liten bock. Detta för att det ska bli lättare att hitta tillbaka till rätt nod.    

Notiser 

Många deltagare har tyckt att det har varit svårt att se om de har fått en kommentar på en inlämnad uppgift. Därför har vi nu förtydligat detta genom att det kommer upp en liten rosa notisprick på noden. Om du som ledare istället har bockat av uppgiften som klar adderas en liten grön bock ute på noden i karten. När deltagaren klickar på en hubb så att hubbpanelen fälls ut så ser de även här både vilka noder som är gråa (arbetade med) och när en uppgift fått en notis.

Startpanelen

Vi även gjort flera stora förbättringar i startpanelen för att göra den mer användbar. Vi visar utgråade uppgifter, notiser och avbockade uppgifter, precis som i kartan och i hubbpanelerna. Men framför allt så listar vi alla hubbar i ordning och under den noderna till respektive hubb. Det betyder att deltagaren kan få en bra översikt över hela arbetet i loopen direkt i startpannelen.

 

Handledare

För dig som handledare har det tillkommit en del uppdateringar 

Kopiera utdelad Loop

En riktig efterlängtad nyhet är att du nu kan ta en kopia på en loop som redan är utdelat och publicerad. När du tar en kopia skapas ett nytt original och läggs under Mina loopar.

Datum på nod

En mindre förändring är att du enkelt kan sätta ett datum för när en nod ska vara klar, så att deltagarna ser det i noden det gäller. 

Exportera ut översikt

Till varje session har handledaren möjlighet att exportera ut en översikt över deltagarnas arbete i Excel format. Antingen för en deltagare eller för hela gruppen. I den översikten genereras från och med nu också hubbar och noder i rätt arbetsordning. Det finns två flikar, en med kortfattad information och en mer utförlig.

Avsluta loopen på egen hand - Deltagare 

Den största nyheten som vi vet att många av er har längtat efter är att tillåta era deltagare avsluta sessionen på egen hand när de är klara med loopen. Det finns 3 olika sätt att göra detta på:

  • Låt deltagarna lämna loopen när som helst när de känner sig klara.
  • När de har gått igenom loopen och lämnat svar på alla uppgifter.
  • När deltagaren har lämnat in sina svar och du som ledare har godkänt alla svar.

Administratör

För administratören har vi främst arbetat med två områden,  importen av deltagare och möjligheten att organisera och administrera företagsbiblioteket. 

Importera deltagare

När du ska lägga in deltagare och ledare kan du nu använda en Excel fil med användarnamn för att sätta upp alla konton. Du skapar också samtidigt eventuella grupptillhörigheter.

Biblioteket

Vi har fått en hel del feedback kring att ni vill ha större möjlighet att forma ert eget bibliotek i Loops. Det har blivit tre mindre delar som samspelar till en bättre upplevelse. 

Du som administratör kan från och med nu publicera loopar som du inte startat själv, men är inbjuden som medskapare i. Det ger dig en möjlighet att lägga upp loopar som ni samarbetat om att bygga, och som du lagt sista handen vid, när de är klara.

 Du har också fått “en soptunneknapp” på varje loop som är publicerad i din organisations bibliotek. När du klickar på den så avpublicerar du loopen från biblioteket. På så sätt kan du se till att ni undviker dubbletter och håller ert bibliotek aktuellt och uppdaterat.

Ett sätt som du har att lyfta fram loopar i olika kategorier är att skapa samlingar av loopar som ligger i din organisations bibliotek och publicera dem. (Från och med nu är det bara administratören som kan göra det, tidigare var det möjligt för alla). Det ger dig en möjlighet att rikta uppmärksamheten mot just det som du väljer ut.

 

Vi hoppas att dessa förbättringar ska underlätta ert jobb i Loops. 


By signing up, I agree to my data being stored in accordance with Loops Privacy Policy.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Vi är experter på lärande i gränslandet mellan teknik och pedagogik som hjälper organisationer och företag att nyttja kraften i lärande.

PRODUKTEN

Skapa och dela läranderesor med Loops

Utforska

TJÄNSTER

Vi hjälper dig att lägga grunden för livslångt lärande

Utforska

Säg hej!

Loops Education AB
Östra Hamngatan 16
411 09 Göteborg

kontakt@loopseducation.com

Ring 010 - 14 14 500