SKOLA

BLOGG

10

minuter

Utforska barnkonventionen

Barnkonventionen är lag i Sverige. Stärk er kunskap om vad rättigheterna betyder i skolan genom en samling upplevelsebaserade loopar – utvecklade i samverkan med elever och lärare!

Loops team av lärandeexperter

Vi i MR-piloterna arbetar med mänskliga rättigheter sedan 2010. Vårt fokus är att sprida kunskap om rättigheterna och hur de kan omsättas i praktiken. Sedan några år tillbaka arbetar vi särskilt mycket med barnkonventionen och samverkar med Loops Education kring läromedelsutveckling. Vi har bland annat utvecklat den öppna (kostnadsfria) loopen Rättighetsreportrarna som har ett journalistiskt tema och riktar sig till elever i årskurs 6-9 och gymnasiet. Läs mer lite längre ned.


I vår lanserar vi Barnrättsdetektiverna, en öppen samling av loopar om barnkonventionen för elever i förskoleklass till årskurs 3. Looparna är anpassade till de olika åldrarna, och i samlingen ingår även en loop för lärare som ger kunskap om barnkonventionen och stöd i arbetet med looparna.

Barnrättsdetektiverna är ett berättelsedrivet och upplevelsebaserat läromedel. I animerade filmer guidas eleverna av de tre karaktärerna Mika, Nadia och Leo som berättar om olika rättigheter i barnkonventionen och ger eleverna detektivuppdrag. Vad betyder rätten att vara trygg och hur trygga är skolans lokaler? Hur funkar rätten till delaktighet på skolan? Var finns rätten till lek?

Eleverna samlar in information och knäcker koder samtidigt som de lär sig om sina rättigheter och vilka som ansvarar för att uppfylla dem. I detektivrapporter samlar eleverna teckningar och text om sina resultat från uppdragen och sina tankar kring rättigheterna. De kan också ge förslag på vad de tycker att skolan ska göra för att stärka rättigheterna. Eleverna kan sedan göra en fysisk eller digital utställning av sina detektivrapporter. På så sätt får fler veta vad eleverna har hittat och vad barnkonventionen betyder.

Processen kring att utveckla Barnrättsdetektiverna är barnrättsbaserad med elevernas delaktighet i centrum. Ca 170 elever i Göteborg, Sollentuna, Halmstad och Mölndal har hittills deltagit i utvecklingen genom att testa olika aktiviteter som kan komma att ingå i läromedlet och ge sina synpunkter på innehåll och utformning. Synpunkter och feedback från pedagoger på de medverkande skolorna, liksom från forskare vid Göteborgs universitet som har en rådgivande roll i projektet, är också mycket viktiga. 


Vill du och dina elever vara med och testa Barnrättsdetektiverna, före eller efter lansering? Hör av dig


Rättighetsreportrarna

I loopen Rättighetsreportrarna tar eleverna rollen som undersökande journalister. De gör research om olika rättigheter i barnkonventionen och granskar sin skola utifrån dessa. De intervjuar andra elever som får ge sin syn på hur rättigheterna uppfylls i skolan, liksom de som är ansvariga för att uppfylla elevers rättigheter, såsom skolpersonal och politiker. Nyheterna kan sedan spridas både i och utanför skolan.

Rättighetsreportrarna är liksom Barnrättsdetektiverna berättelsedrivet och innehåller egenproducerade filmer där eleverna guidas genom loopen. Likaså var processen med att utveckla läromedlet barnrättsbaserad med elevernas delaktighet i centrum, och även i detta projekt hade Göteborgs universitet en rådgivande roll.

Barnrättsdetektiverna och Rättighetsreportrarna stärker kunskapen om barnkonventionen bland både elever och skolpersonal, och utgör stöd i skolans arbete för lika rättigheter och mot diskriminering och kränkande behandling. Båda läromedlen är utvecklade med stöd av Arvsfonden. 


By signing up, I agree to my data being stored in accordance with Loops Privacy Policy.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Vi är experter på lärande i gränslandet mellan teknik och pedagogik som hjälper organisationer och företag att nyttja kraften i lärande.

PRODUKTEN

Skapa och dela läranderesor med Loops

Utforska

TJÄNSTER

Vi hjälper dig att lägga grunden för livslångt lärande

Utforska

Säg hej!

Loops Education AB
Östra Hamngatan 16
411 09 Göteborg

kontakt@loopseducation.com

Ring 010 - 14 14 500