FÖRETAG

CASE

5

minuter

Nordens mest attraktiva arbetsgivare tack vare lärande

TUI Group är världens största reseaktör. Med 76 000 anställda i 130 länder behövs smarta lösningar för effektiva rekryterings-, onboarding- och utbildningsprocesser. Som fungerar på individens villkor, bygger engagemang och lojalitet. Så här hjälptes de av Loops.

TUI använder Loops för att uppnå sitt mål att bli nordens mest attraktiva arbetsgivare. Som ett av de första företagen att implementera verktyget har de varit med och format funktionaliteten från start.

Vill du också hjälpa affärsnyttan med lärande? Boka en demo!

Agnes Haverling

Att bli Nordens mest attraktiva arbetsgivare genom kraften i lärande

Tempot är högt idag och jakten på nya talanger blir allt svårare. Samtidigt är det just den kampen de allra flesta organisationer vill vinna. För TUI handlar det om att nå sin vision, att bli nordens mest attraktiva arbetsgivare år 2020. För att lyckas måste de kunna attrahera rätt talanger och få dem att känna stolthet och engagemang tidigt, för att därigenom behålla dem längre. Det handlar om att skapa förutsättningar för en läranderesa med fokus på utveckling och coachning. Det var så den gemensamma resan startade för TUI och Loops Education för snart 4 år sedan.


TUI hade då nyligen slagit ihop sina nationella varumärken till ett samlat TUI. Något som innebar en ny identitet och resa mot att skapa stolthet och tillhörighet kring det nya varumärket. På denna resa blev enhetlighet och lärande avgörande framgångsfaktorer. Loops Education fick uppdraget att hjälpa TUI med en tydlig strategi och process för informationshantering och utbildning av medarbetare utspridda i olika länder. det ställdes krav på tillgängligt, modernt lärande som bygger en känsla av samhörighet genom hela organisationen.

Digitalt lärande - En naturlig del av morgondagens arbetsplats

Utöver implementering av processer för internkommunikation infördes den digitala utbildningsplattformen Loops. Via denna hjälper Loops Education TUI att paketera sitt utbildningsmaterial på ett enkelt och pedagogiskt sätt. Under nära samarbete formuleras bl.a. en helt digital process för onboarding som minimerar sträckan till att nyanställda känner tillhörighet och förstår sin roll i helheten. Någonting som resulterar i enhetlighet och tidsbesparing. Dessutom är digitala ytor för samarbete mellan de nordiska bolagen under uppbyggnad i Loops. En förutsättning för att det dagliga arbetet ska fungera effektivt i en organisation med medarbetare i flera länder.


Organisationer som lyckas skapa en miljö där samarbete och lärande sker dagligen och på ett naturligt sätt är morgondagens vinnare på en stenhård arbetsmarknad. TUI satsar på lärande med målsättningen att skapa en miljö där alla anställda vill och kan lära sig nya saker hela tiden. Ett sätt för TUI att uppnå detta är att ge alla anställda hela 80 timmar per år för valfri utbildning. Timmar då medarbetaren ska kunna lära sig något nytt som just de är intresserade av. Målet är att varje medarbetare ska få förutsättningar för kontinuerlig utveckling. Genom digitalt lärande kan information och kunskap dessutom göras tillgänglig under hela medarbetarresan, on demand.

”Om en traditionell klassrumsutbildning tar 3 timmar så kan vi göra den digitala versionen på hälften så lång tid och dessutom med högre kvalitet. Loops bidrar därmed till att vi har kvalitativa utbildningar digitalt som dessutom är kostnadseffektiva.”

Marc Göransson-Svare
Marc Göranson-Svare, Head of Talent and Learning, TUI

Marc Göransson-Svare, Head of Talent and Learning hos TUI, tycker att en av de avgörande styrkorna med Loops är hur verktyget stöttar "Blended Learning”, ett tillvägagångssätt där digitalt lärande blandas med fysiska utbildningstillfällen. Alla deltagare kan då ta del av digitalt material före och efter mer traditionell klassrumsundervisning. Både inlärning och undervisning blir effektivare när det är enkelt för deltagarna att förbereda sig inför, och påminna sig om innehållet i en utbildning efter att den är avslutad.


Att kunna erbjuda en digital plattform för lärande, tillgänglig för medarbetaren när och hur de vill är en nyckel för att lyckas nå fler i organisationen. Det skapar enhetlighet samtidigt som lärandet blir roligt och interaktivt. Därför var Loops det självklara valet för TUI. Loops ger medarbetaren en helhetsupplevelse, de går igenom en kunskapsresa istället för att bara konsumera information. Det gör läranderesan mer effektiv och utvecklande, både för medarbetaren och för organisationen. Marc beskriver hur målet är att flytta alla utbildningar till Loops för att nå ut till ännu fler medarbetare och höja utbildningskvaliteten då de kontinuerligt och utveckla och förfina sina digitala utbildningar. Någonting han beskriver som mycket värdefullt för organisationen.

Hur har Loops bidragit till att skapa värde för TUI?


Loops Education vet hur viktig läranderesan är. Med passion för lärande med digitala verktyg och tjänster har de skapat en plattform för ständig utveckling för alla TUI:s medarbetare. Loops Education har stöttat och coachat TUI med strategisk rådgivning kring internkommunikation och utbildning, samt med implementering av lärande som en naturlig del av medarbetarnas vardag.


Plattformen Loops infördes bland TUI:s säljare i den första fasen. Det var säljarna som hade störst behov av on demand utbildningar för att samtidigt kunna vara tillgängliga för kunderna. Att plocka alla säljare till en klassrumsutbildning under högsäsong är inte lönsamt och leder till en sämre kundupplevelse. Därför var behovet av ett effektivt och digitalt verktyg stort för denna grupp, och Loops gjorde succé! Säljarna gillar verkligen verktyget vilket gjort att fler och fler utbildningar når medarbetarna utan att det påverkar kundupplevelsen.

”Våra medarbetare gillar verkligen Loops. Det är interaktivt, modernt och lättnavigerat. Framförallt gillar de Loops för att det är så användarvänligt och skapar en miljö där information och utbildning blir lätt att ta till sig. Det skapar precis den miljö vi är ute efter”

Utbildarna kan dessutom på ett enkelt sätt paketera och skapa egna kunskapsresor i Loops, vilket blir en mycket kostnadseffektiv lösning för TUI. Idag har över 80 interna lärloopar tagits fram av deras medarbetare. Det är alltså 80 digitala utbildningar inom ett specifikt tema eller område. Någonting Marc Göransson-Svare beskriver som riktigt häftigt, det blir bättre utbildningar på kortare tid helt enkelt. När tid är pengar är det optimalt för TUI att använda e-learning och Loops som verktyg.


Marc beskriver hur de nu kan schemalägga utbildningar beroende på arbetsbelastning vilket gör dem mer agila och optimerar hur de använder medarbetarnas tid. Han påpekar också styrkan i att Loops kan användas på en mängd olika sätt baserat på utbildningens omfattning, innehåll och struktur. I bland använder de alla funktioner i Loops, för att vid andra tillfällen kanske bara använda några få som de anser vara viktiga för just en specifik process. Användningsområdena kan på så vis sträcka sig från mycket enkla delprocesser till stora, mer komplicerade digitala läranderesor. Någonting som ökar produktiviteten, påverkar resultatet positivt och skapar enormt värde för TUI.

Resultat

Idag används Loops av över 500 medarbetare på TUI. Det skapar en eftertraktad kultur i organisationen och hjälper TUI mot målet att bli nordens mest attraktiva arbetsplats genom att nyttja kraften i lärande.

By signing up, I agree to my data being stored in accordance with Loops Privacy Policy.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Agnes Haverling, fil. kand. i Digital media & Pedagogik och skriver om produktivitet, organisatoriskt lärande och metodik.

PRODUKTEN

Skapa och dela läranderesor med Loops

Utforska

TJÄNSTER

Vi hjälper dig att lägga grunden för livslångt lärande

Utforska

Säg hej!

Loops Education AB
Östra Hamngatan 16
411 09 Göteborg

kontakt@loopseducation.com

Ring 010 - 14 14 500