SKOLA

LOOPAR

1

minuter

Systematiskt kvalitetsarbete - Vad innehåller det?

Det är mycket prat om det systematiska kvalitetsarbetet och allt ska in där. Syftet med SKA är att veta vad som behöver göras när, och hur det ska analyseras. Men hur vet vi att vi får med allt? I den här Loopen sammanställer vi delar som behöver vara med i ett SKA-arbete. Här är det tänkt att du som ledare lägger in det som gäller för din enhet. Utgångspunkten är Skolverkets material om SKA-arbete.

Loop av Lisa Adolfsson och Håkan Ingvarsson, pedagogiska processledare hos Lin Education.

Systematiskt Kvalitetsarbete - Vad innehåller det?

Pedagogisk kompetensutveckling

Utforska loopen

Det systematiska kvalitetsarbetet är viktigt för skolledare att ha koll på. Inte bara för att kunna visa snygga policys och arbetsbeskrivningar utan för att det, om det görs på rätt sätt, faktiskt underlättar skolledarens arbete. Denna loop är uppbyggd kring en central hubb som beskriver syfte och mål med det systematiska kvalitetsarbetet tillsammans med arbetsgången för SKA som Skolverket presenterar.

Lisa och Håkan har tidigare arbetat i skola och är idag verksamma som pedagogiska processledare hos Lin Education.

Håkan Ingvarsson

By signing up, I agree to my data being stored in accordance with Loops Privacy Policy.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Håkan Ingvarsson har tidigare arbetat som rektor och är idag pedagogisk processledare hos Lin Education.

PRODUKTEN

Skapa och dela läranderesor med Loops

Utforska

TJÄNSTER

Vi hjälper dig att lägga grunden för livslångt lärande

Utforska

Säg hej!

Loops Education AB
Östra Hamngatan 16
411 09 Göteborg

kontakt@loopseducation.com

Ring 010 - 14 14 500