SKOLA

CASE

6

minuter

Spelifiering som verktyg för specialpedagogik

Vi fick en pratstund med Sofie Ingelström, Specialpedagog på Nyvångskolan som byggt loopar med spelifierade inslag för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hon var med oss på BETT 2018 och pratade om spelifiering för barn med NPF diagnoser. Nu berättar hon om hur vi kan bygga engagemang och motivation genom spelifierade inslag i undervisningen.

Sofie Ingelström är Specialpedagog på Nyvångskolan i Lund.

Agnes Haverling

Hur har du arbetat med spelifiering för dina elever?

Jag arbetar i en särskild undervisningsgrupp med mycket en-till-en undervisning, så vi försöker anpassa ämneslärarnas undervisning till det lilla sammanhanget. Vi arbetar med samma centrala innehåll, men med större fokus på engagemang för att väcka intresse och motivation hos elever som tappat lusten att lära. När jag kom i kontakt med Loops blev jag intresserad av hur vi lärare kan bygga motiverande undervisning anpassat efter elever som vissa kallar för “lata” eller ointresserade för att klara skolan. Jag läste Adam Palmquists bok om spelifiering när den kom ut och insåg snabbt att vi hade liknande tankar kring arbete med elever som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Jag adderar spelifierade element i undervisningen genom att exempelvis bygga loopar baserade på datorspel som jag sett att eleverna gillar. På så vis grundas undervisningen i deras intressevärld. Hittills har jag byggt loopar baserade på Black Ops och Far Cry varav en finns i biblioteket, och jag håller på med en baserad på Fortnite. Jag märker att undervisning baserad på spel motiverar eleverna att faktiskt sätta sig ned och ta tag i uppgifterna. Det är i grunden samma uppgifter som alla får göra i skolan, men i ett narrativ som intresserar just de här eleverna.

Genom att använda olika element från spel, som Experience Points (XP), förmågan att “levla” i takt med att man tar sig fram i loopen, och kodlås på hubbar skapas en tydlig känsla av progression som väcker engagemang och motivation för att ta sig vidare i loopen. Jag lägger stor vikt vid att hela tiden skapa tydlighet för eleven. De ska hela tiden kunna se att de gör framsteg. Här är den inbyggda möjligheten att kunna bocka av noder en bra funktion. Eleverna känner att det händer något, att de åstadkommit något och rör sig framåt.

Vad händer med eleverna när de får arbeta med spelifierade loopar? Vad märker du för skillnader?

Den största skillnaden jag märker är att eleverna öppnar upp. Många är väldigt inåtvända, och det kan vara svårt att få flöde i samtal och analys. När de får prata om spelen däremot öppnar de upp. När de ser att jag är intresserad vågar de visa mer av sig själva, sina intressen och dela med sig av sina tankar. Jag lär mig jättemycket av eleverna också, och genom att lyssna och arbeta med dem lyckas jag skapa undervisning som får dem att engagera sig och brinna för uppgifterna. Det blir meningsfullt för dem att göra looparna. De gör dem för att de vill, inte för att de måste.

Känslan när jag får bra kontakt med eleverna är fantastisk. Det är inte alltid lätt att starta en dialog varje gång det kommer ett nytt kunskapsområde. Upplevs det som för svårt kan de redan från början bestämma sig för att de vill inte lära sig, att det inte är intressant. Vilket ofta leder till att de sluter sig. Spelifieringen öppnar upp.

Jag vill gärna inspirera vidare, och visa mina kollegor att de också kan designa lektioner med spelkomponenter för att engagera även de allra svåraste eleverna. Alla elever behöver inte alltid vara med i det stora klassrummet utan kan jobba i lugn och ro med tillgång till samma material. Loops bygger motivation utanför klassrummet. Designen är lockande, och skapar en enkel miljö som är lätt att ta till sig och röra sig i.

"Loops bygger motivation utanför klassrummet. Designen är lockande, och skapar en enkel miljö som är lätt att ta till sig och röra sig i."


Du har hjälpt elever undvika att bli hemmasittare, hur lyckades du med det?

Jag arbetade med en elev som var i riskzonen för att bli hemmasittare och helt tappat lusten att gå i skolan. Han var fysiskt närvarande men gjorde ingenting, och saknade helt motivation. Jag lyckades fånga upp honom och väcka intresset för skolan igen med en loop baserad på hans favoritspel Black Ops.

Loopen jag byggde senare för en annan elev, baserad på spelet Far Cry, hade samma syfte. Jag märker att jag får positivt gensvar när eleverna märker att jag är genuint intresserad av dem och deras värld. När jag vet mer om deras intressen kan jag bygga material som engagerar dem. Med centralt innehåll och kunskapsmål inkluderat utan att det märks.

Oavsett ålder är det viktigt att utgå ifrån elevernas erfarenhetsvärld för att skapa engagerande undervisning. Med Loops får man lite av ett försprång eftersom det är attraktivt att titta på. Loops kan hjälpa oss lärare att bygga undervisning på ett attraktivt, meningsfullt och motiverande sätt. Det är roligare att ta upp planeringen i en loop där man kan se hela resan och framstegen som på en karta.

Kan du dela med dig av några tips för design med ökad tydlighet till andra som loopar?

Jag är specialpedagog och mycket för bildstöd, så mitt bästa tips är att tydliggöra både texter och uppgifter med färger och bilder som hör till. Testa att designa hubbar och noder efter ”färgkoder” för att exempelvis tydliggöra vilka skrivmallar och stödstrukturer som hör till vilka uppgifter. Kanske är alla skrivmallar/stödstrukturer i uppgifter som handlar om argumenterande texttyper röda, beskrivande texttyper blåa, osv. Jag skapar mallar i pages som jag utgår ifrån, skärmdumpar och klistrar in i noderna för att få det estetiskt tilltalande. Viktigt att tänka på när det gäller inkluderingen är att talsyntesen inte kommer med när du klistrar in en skärmdump. Så ska du arbeta med elever som behöver talsyntes är det bättre att skriva direkt i Loops.

Ett annat tips är att använda hubblåsen. Det är ett jätteroligt sätt att skapa utmaningar och en känsla av att man övervinner ett hinder för att ta sig vidare på resan. Jag använde flera hubbar med kodlås som tillsammans skulle användas för att bilda en rebus som låste upp sluthubben. Det blev som ett extra pussel och en slutboss (den sista och svåraste utmaningen i många spel) som eleverna tyckte var kul.

By signing up, I agree to my data being stored in accordance with Loops Privacy Policy.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Agnes Haverling, fil. kand. i Digital media & Pedagogik och skriver om produktivitet, organisatoriskt lärande och metodik.

PRODUKTEN

Skapa och dela läranderesor med Loops

Utforska

TJÄNSTER

Vi hjälper dig att lägga grunden för livslångt lärande

Utforska

Säg hej!

Loops Education AB
Östra Hamngatan 16
411 09 Göteborg

kontakt@loopseducation.com

Ring 010 - 14 14 500