SKOLA

CASE

3

minuter

Silverbäcken och Loops för 1-3

Den här månaden vill vi lyfta två lärare som på ett kreativt sätt inkluderar loops i sin undervisning för åk 1-3. Vi tog en pratstund med Stina Andersson och Sonja Glöckner från Silverbäcken i Sollentuna när de var hos Lin Education för att tillsammans med Linda och ett gäng lärarkollegor organisera ämnesansvar och Loops bibliotek för åk 1-3.

Stina Andersson och Sonja Glöckner från Silverbäcken i Sollentuna inspirerar med sitt kreativa användande av Loops för 1-3.

Agnes Haverling

Hur använder ni Loops i er undervisning?

- Allt är mycket mer föränderligt idag. Vi använder inga tryckta läroböcker alls, utan all vår undervisning är digital. Hela vår skola har tillgång till Loops så vi jobbar mycket med att tipsa varandra om vilka loopar som används och har ett utbyte från klass till klass. Jag och mina kollegor använder oss ofta av fler loopar parallellt, berättar Sonja.

Sonja ger exempel på hur hon använt en loop om valet i SO-undervisningen samtidigt som en annan där eleverna arbetat med berättande texter. Stina berättar att hon i religion använder en temaloop som sträcker sig över en hel termin, medan hon i matematiken använder en loop för ett mindre område som bara sträcker sig över ett par veckor.

"Det är kul att se att barnen lär sig använda Loops så snabbt! Vi utforskar loops tillsammans, barnen hittar saker vi själva inte visste om..." - Stina Andersson

Använder ni egenproducerade, remixade eller andras färdiga loopar i undervisningen?

- Vi gillar det heltäckande biblioteket! Och får mycket tips och inspiration från Facebookgruppen “Loopslärare”. Att kunna plocka upp en färdig loop från biblioteket, ha möjlighet att anpassa den och göra den till sin egen är verkligen ett bra sätt att erbjuda anpassad undervisning instämmer Sonja och Stina.


Kan ni ge exempel på hur Loops används utanför elevundervisningen?

- Vår biträdande rektor Jenny Blomqvist har tagit fram ett årshjul i Loops där alltifrån viktiga möten och datum, mätstationer, bedömning, julfest och föräldramöten finns med i en och samma loop. Det ger en bra översikt och är ett viktigt planeringsverktyg där alla är med och bidrar berättar Stina.

Råd till de som är nya i Loops?

- Våga prova! Allt behöver inte var perfekt från början. Den första loopen kanske inte ens används i undervisningen eller delas, utan bara används för att planera, strukturera och samla undervisningen på ett ställe säger Sonja.


- Något jag tycker är värdefullt är att kunna påbörja undervisning i en loop innan den är helt färdig och sedan anpassa innehållet i resten av loopen längs vägens gång och utifrån feedback från eleverna. Det är kul att se att barnen lär sig använda Loops så snabbt! Vi utforskar loops tillsammans, barnen hittar saker vi själva inte visste om säger Stina.

By signing up, I agree to my data being stored in accordance with Loops Privacy Policy.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Testa Loops kostnadsfritt i 30 dagar!

Agnes Haverling, fil. kand. i Digital media & Pedagogik och skriver om produktivitet, organisatoriskt lärande och metodik.

PRODUKTEN

Skapa och dela läranderesor med Loops

Utforska

TJÄNSTER

Vi hjälper dig att lägga grunden för livslångt lärande

Utforska

Säg hej!

Loops Education AB
Östra Hamngatan 16
411 09 Göteborg

kontakt@loopseducation.com

Ring 010 - 14 14 500