FÖRETAG

BLOGG

6

minuter

Säkra talanger med Employer branding

Många inom HR förstår vikten av Employer Branding, men långt ifrån alla kan planera, genomföra och följa upp insatser för att stärka det. För att lyckas måste du rita upp och implementera en strategi, samt mäta effekten av arbetet.

Vi hjälper dig att komma igång med era processer. Kontakta oss!

Agnes Haverling

Förenklat kan vi säga att Employer branding omfattar att rekrytera, engagera och behålla talanger. Det handlar alltså om:

  • Rekrytering: Hur vi bygger upp och förmedlar en tilltalande bild av organisationen för att attrahera talang.
  • Engagemang: Hur vi skapar engagemang och anknytning till organisationen, hos potentiella medarbetare såväl som de redan anställda.
  • Retention: Den här aspekten talas det mindre om då fokus oftast ligger på hur vi kan attrahera nya anställda. Den är dock viktig då employer branding kan ge fantastiska ringar på vattnet inom organisationen. Får ni era anställda att bli ambassadörer kan ni se fram emot ökat välmående internt såväl som större attraktionskraft externt mot nya talanger.

Därför måste ni prioritera employer branding

Hur vi får tag på talang ser helt annorlunda ut idag än för tio år sedan. Då kunde de flesta räkna med att hitta och anställa specifik personal efter behov. Idag ser det helt annorlunda ut. Global brist på efterfrågade talanger har lett till att tiden det tar att fylla en kritisk roll i företaget har ökat med 30 arbetsdagar från 2010 till 2017.

När vi måste tävla om talanger på global nivå blir ett välutvecklat employer brand en avgörande fördel. Nutidens och framtidens arbetskraft tilltalas inte av löften om flådiga kontor, gratis latte och pingisbord. De kräver en arbetsplats där de får utvecklas. Det märks inte minst i LinkedIns årliga rapport som visar att hela 94% av de tillfrågade skulle stanna längre hos en arbetsgivare som investerar i deras utveckling. Kom ihåg, retention. Det handlar inte enbart om nyrekrytering. Dessutom beskriver rapporten hur 87% av millennials anser att lärande och utveckling är viktigt i arbetet. Tänkvärt då millennials beräknas utgöra 75% av arbetskraften år 2025.

Människor med komplexa kompetenser, som lätt kan få jobb nästan var de vill måste kunna se er vision, ert “varför”, för att kunna avgöra om det stämmer in med deras eget. Väl genomförd employer branding sparar er stora pengar i rekryteringsprocesser. Kandidater söker sig till er i en annan utsträckning då de på egen hand kan skapa sig en bild av organisationen, och ni behöver inte skapa nytt marknadsföringsmaterial varje gång. Ni kan dessutom potentiellt minska personalomsättningen med hela 28%.

"Kom ihåg, målet är inte att få fler personer att söka sig till er, det är att få rätt personer att göra det. För att lyckas måste ni vara ärliga med fördelar såväl som nackdelar."

Bättre arbetsmoral och engagemang internt

Ett framgångsrikt sätt att bygga employer brand är att lyfta era anställda. Ge dem möjlighet att berätta sin historia, hur och varför de arbetar hos er. Detta bidrar till ökat engagemang, känsla av ägandeskap, stolthet över organisationen och den roll man spelar i den. Just nu är det bara en liten del av alla företag som aktivt arbetar med att låta sina medarbetare berätta organisationens historia, så lyckas du med det ligger du redan långt fram i konkurrensen om nya talanger. En extra bonus blir ökad tillfredsställelse i arbetet hos medarbetarna. Visa vad er organisation kan erbjuda genom deras berättelser.

Rekrytering är fortfarande den största anledningen till att arbeta med employer branding, men gör inte misstaget att basera hela strategin på det. Det leder lätt till att mer eller mindre medvetet måla upp en missvisande bild av organisationen genom att bara visa positiva aspekter. Det kan låta som en strålande idé, men kan skapa orealistiska förväntningar hos blivande anställda, som leder till besvikelse när de väl kommer in i organisationen. Det handlar om transparens. Framgångsrik employer branding visar båda sidor av det organisatoriska myntet. Kom ihåg, målet är inte att få fler personer att söka sig till er, det är att få rätt personer att göra det. För att lyckas måste ni vara ärliga med fördelar såväl som nackdelar. Är kommunikationen missvisande skapas en potentiellt missnöjd medarbetare som gissningsvis inte blir långvarig. Detta leder i sin tur till nya, dyra rekryteringsprocesser och kan skada ert employer brand. Var noga med hur organisationen porträtteras och fokusera på transparens i kommunikationen så undviker ni denna fälla.

Bonustips: Skapa en riktigt bra Employee Value Proposition (EVP). Kort sagt en beskrivning av vad ni som arbetsgivare kan erbjuda den anställde. Hur det kommer att vara att arbeta för organisationen. Här kan du läsa mer om EVP.


Framtidens employer branding

Enligt Lars Schmidt, Grundare av Amplify och medgrundare till HR Open Source ligger framtiden för Employer Branding i en typ av hybrid han kallar Talent branding. En mix av det traditionella varumärkesbyggande som ägs av marknadsavdelningen och fokuserar på att positionera produkter och tjänster på marknaden, och employer branding, med fokus på kommunikation och upplevelsen av att arbeta i organisationen. Schmidt förutspår att företag kommer att investera kraftigt i kommunikation av de anställdas upplevelser i varumärkesbyggande kampanjer. Det handlar inte längre om att belysa produkter och tjänster, utan människorna som står bakom dem.

Lärande: Nyckeln till ett starkare employer brand

Livslångt lärande och utveckling växer i relevans för arbetstagare och då även arbetsgivare. Nyttja kraften av det genom effektiva digitala strategier, ramverk och lärandeupplevelser som låter medarbetare utveckla och stärka sina kompetenser inom organisationen. Genom att erbjuda kompetensutveckling oberoende av tid och plats skapar du en attraktiv arbetsplats för morgondagens ambitiösa medarbetare som prioriterar professionell såväl som privat utveckling.

En undersökning från LinkedIn 2017 visar att 89% av den amerikanska yrkeskåren anser att kompetenser är viktigare än arbetstitlar. Att lära sig en ny färdighet var till och med det största målet för yrkesverksamma amerikaner 2017 och har inte minskat i popularitet sedan dess. Skapar du möjligheter för detta eller ännu mer lärande i arbetet hos din organisation lägger du en solid grund för kvalitativ och effektiv employer branding. Här kommer några tips på vägen:

  • Om det inte redan är gjort, definiera ert företags “varför”, er vision och era värdeord. Dessa kommer att ligga till grund för er företagskultur och bör genomsyra upplevelsen av att arbeta i organisationen. Arbetet med att definiera dessa bör involvera alla i organisationen, det får inte vara ett arbete som slutar i värdeord grundade i en avskärmad process där enbart högt uppsatta personer varit inblandade.
  • Skapa ambassadörskap hos era anställda. Det handlar om att kommunicera deras upplevelser, synliggör dem i sociala medier och lyft fram dem i material för att kommunicera vilka ni är och vad ni står för. Lyft det personliga, det handlar om att skapa intresse och bygga relationer till potentiella nya medarbetare.
  • Belys de möjligheter till personlig och professionell utveckling ni kan erbjuda. Attraktiva arbetsgivare, speciellt inom kunskapsintensiva yrken har insett hur högt  detta värderas av arbetstagare. Se till att skapa en kultur som stödjer livslångt lärande med hjälp av digitala processer.
  • Var alltid ärlig och transparent i all kommunikation. Visa vad ni kan erbjuda och inte kan erbjuda.

By signing up, I agree to my data being stored in accordance with Loops Privacy Policy.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Vi hjälper dig att komma igång med era processer. Kontakta oss!

Agnes Haverling, fil. kand. i Digital media & Pedagogik och skriver om produktivitet, organisatoriskt lärande och metodik.

PRODUKTEN

Skapa och dela läranderesor med Loops

Utforska

TJÄNSTER

Vi hjälper dig att lägga grunden för livslångt lärande

Utforska

Säg hej!

Loops Education AB
Östra Hamngatan 16
411 09 Göteborg

kontakt@loopseducation.com

Ring 010 - 14 14 500