FÖRETAG

BLOGG

6

minuter

Så lyckas du med digital handledning

Handledning i en digital lärandemiljö är en svår nöt att knäcka för många företag. Alla vet att det är viktigt men få av oss får tiden att räcka till. Ett bra sätt att hantera detta är att specificera vilken typ av digital handledning som behövs för slutmålet och designa utbildningen med den i åtanke.

Kim Blomqvist

3 olika typer av onlinefacilitering som påverkar din design: Vilken är bäst för dig?

Det är ingen hemlighet att en digital lärandeprocess utan interaktion och feedback av något slag är högst ineffektiv, den underminerar inte bara själva lärandet utan även motivation och engagemang. Det är dock en smula naivt att tro att djupgående digital handledning är möjligt för alla sorters digitalt lärande. Det finns helt enkelt inte tid för det i dagens organisationer. Men det finns faktiskt ett antal saker du kan göra för att överbrygga gapet, så som att definiera vilken typ av handledning du behöver och sen matcha designen av den digitala läranderesan med den valda typen av handledning.

När jag jobbar med mina kunder brukar jag titta på tre olika typer av digital handledning. Man kan såklart definiera dem på olika sätt och mer detaljerat men jag tycker att de flesta faller in under följande tre kategorier:

Lätt handledning

Jag brukar kalla denna för start-och-stopp handledning. Här är handledarens roll av en mer administrativ karaktär. Det kan omfatta saker som att säkerställa att deltagarna får tillgång till den digitala miljön och “kursen”, svara på frågor i uppstartsfasen, samla in och rapportera summativa resultat till både deltagare och ledningssystem som SAP, samt avsluta sessionen om det behövs.

Måttlig handledning

Jag kallar denna den övervakande och uppmuntrade handledaren. Utöver ovan nämnda uppgifter är denna handledare mer närvarande genom hela läranderesan för att engagera deltagarna genom individuella “hejarop” och stöttning eller uppmuntran till hela gruppen när det behövs. Det finns oftast utrymme för individuell återkoppling under utbildningen och möjlighet att ge personlig respons på större uppgifter.

Djupgående handledning

Jag ser denna sista typ av handledare som en mentor och coach. Denna roll inkluderar alla aspekter av ytlig handledning och går djupare än vad måttlig handledning normalt gör. Varje deltagare får formativ feed forward och återkoppling genom hela läranderesan. Här tar handledaren ansvar för att återkommande stötta varje deltagares utveckling.

Vilken typ av handledning du väljer beror på flera olika aspekter, som utbildningens natur, på vilken nivå du vill att lärandet ska ske, och vad lärandemålen är. Oavsett vilken typ du bestämmer dig för är det avgörande att designen av din utbildning rimmar väl med din handledning. Nedan bjuder jag på några av mina “måsten” som jag vanligtvis baserar min design på, i enlighet med de ovan nämnda typerna av handledning.

"Vilken typ av handledning du väljer beror på flera olika aspekter, som utbildningens natur, på vilken nivå du vill att lärandet ska ske, och vad lärandemålen är. Oavsett vilken typ du bestämmer dig för är det avgörande att designen av din utbildning rimmar väl med din handledning."

Mina måsten för lätt handledning

 • Mycket tydliga instruktioner
  Då handledaren inte är närvarande blir instruktionerna extremt viktiga. Var först och främst mycket tydlig med vad syftet med utbildningen är och vad deltagarna förväntas veta eller kunna göra då den är avslutad. Inkludera även video, både i instruktioner över hur deltagarna kan navigera den digitala lärandemiljön och när du delger information. Att ha en inspelad guide i form av verklig person är ett bra sätt att skapa närvaro i en lärandesituation med ytlig handledning. Att bygga stegvis progression och tydligt visa framsteg är också bra sätt att skapa givande lärandeupplevelser.
 • Förutse utomstående hinder och anpassa din lärandedesign efter dem
  Med  “utomstående hinder" menar jag saker som webbläsarinställningar, mobilkompabilitet, hur bekväma deltagarna är med att röra sig i digitala miljöer. Ett bra sätt att få kontroll över detta är att skicka ut en instruktionsvideo tillsammans med din inbjudan till utbildningen. Det ger deltagarna tillfälle att få den hjälp de behöver redan från början.
 • Inkludera interaktiva uppgifter
  Som jag nämnde ovan är det bevisat ineffektivt att låta någon genomgå en digital utbildningen utan interaktion. Även om interaktionen inte sker i den digitala miljön kan du designa interaktionselement som sker utanför den. Inkludera exempelvis uppgifter som uppmanar deltagaren att prata med kollegor på kafferasten, diskutera i teamet, eller kanske göra en undersökning och analysera resultaten.

Självskattningsaktiviteter

Vi behöver återkoppling kring vårt lärande. Därför bör du inkludera självskattning i lärandeprocessen med denna typ av handledning. Det kan ta formen av quiz eller utförliga uppgifter som låter deltagarna använda vad de lärt sig och bedöma resultaten. En uppgift som kan genomföras på egen hand eller med en kollega.

Mina måsten för måttlig handledning

 • Tydliga lärandemål under hela resan
  Enligt min erfarenhet är en tydlig koppling av lärandemål till varje utbildningsområde inte bara pedagogiskt sunt för lärandet, det ger även positiva effekter på handledningen då det hjälper processen att hålla en stadig kurs i önskad riktning.
 • Peer-to-peer lärande
  Skapa peer-to-peer lärande i den digitala lärandemiljön. Sociokulturellt lärande är, som vi vet, mycket effektivt och kan tillsammans med handledning utgöra en effektiv kombo för ökad inlärning, motivation och engagemang hos deltagarna. Designa för kollaboration, återkoppling till andra deltagare, gemensamt kunskapsdelande m.m. Håll ett öga på dessa aktiviteter genom läranderesan och stötta upp där det behövs så övningarna inte faller platt. Med tanke på eventuell tidsbrist är det här ett riktigt bra sätt att öka interaktion under begränsad tid.
 • Exit tickets
  Att använda så kallade "exit tickets", korta utvärderingar i slutet av ett moment i läranderesan är ett bra sätt att få en snabb överblick över var du har dina deltagare på resan och vad som behöver justeras, adderas, förtydligas eller tas bort i utbildningen.


Måsten för djupgående handledning

 • Förtydligande av formativ bedömning och återkoppling
  När du lägger tid på att utvärdera och ge formativ återkoppling kommer du vilja att deltagarna engagerar sig i återkopplingen lika mycket som de engagerat sig i uppgifterna och aktiviteterna då det är i återkopplingen de kommer att hitta nycklarna till sin egen utveckling. Därför är det viktigt att du designar för en kontinuerlig feedback och feedforward dialog mellan handledaren och deltagarna.
 • Designa för både självskattning och formativ bedömning
  Se till att din formativa återkoppling gäller uppgifter som omfattar analys, användande, skapande och utvärderingar, då det är vid dessa uppgifter deltagarna behöver den som mest. För att deltagarna ska nå en punkt där de kan hantera denna typ av uppgifter och självskattning behöver du skapa grundläggande förutsättningar och i detta kan du använda självskattning på ett givande sätt.
 • Entrance tickets
  Korta uppgifter och utvärderingar som skapar förståelse för den kommande momentet i läranderesan är ett bra sätt att se om dina deltagare har alla förmågor och färdigheter de behöver för att dyka djupare i ämnet. Har de inte det riskerar du ett gap mellan vad du planerar att formativt bedöma och vad du faktiskt kommer att bedöma.

Sist men inte minst, glöm inte att informera deltagarna om hur utbildningen och lärandet kommer att handledas innan de påbörjar resan.

By signing up, I agree to my data being stored in accordance with Loops Privacy Policy.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Kim Blomqvist är erfaren L&D strateg och designer av pedagogiska lärandeprocesser.

PRODUKTEN

Skapa och dela läranderesor med Loops

Utforska

TJÄNSTER

Vi hjälper dig att lägga grunden för livslångt lärande

Utforska

Säg hej!

Loops Education AB
Östra Hamngatan 16
411 09 Göteborg

kontakt@loopseducation.com

Ring 010 - 14 14 500