FÖRETAG

BLOGG

4

minuter

Så arbetar svenska företag med lärande 2019

Under våren 2019 genomförde vi en studie med syfte att få fram information om hur svenska företag arbetar med Learning & Development. Vi ville undersöka hur ansvarsfrågan såg ut, strategiska approacher till lärande och hur det organiseras i svenska företag. Vi ville också undersöka framtida utmaningar och prioriteringar. Här är några nyckelinsikter från studien:

Ladda ner rapporten i sin helhet!

Loops team av lärandeexperter

Företagsvärlden har på allvar insett vikten av lärande

Resultaten bekräftar på många sätt det vi ser i möten med samarbetspartners och företagsledare från organisationer av alla storlekar. Den första och på ett sätt största lärdomen är att majoriteten av företag nu insett vikten av lärande och vill lyfta frågan. 

Det är såklart glädjande att många insett att medarbetar- och kompetensutveckling är viktigt, svårigheten ligger dock i att ta nästa steg och agera enligt sina värderingar. Alla organisationer behöver en verktygslåda som hjälper dem att faktiskt komma igång och implementera kontinuerligt lärande för att fortsätta vara relevanta och konkurrenskraftiga.

Det kraftigt ökande intresset för lärande och kompetensutveckling grundas som vi ser det i den allt snabbare utvecklingstakten. Ny teknik leder till behov av nya roller, både för att tekniken ersätter monotona arbetsuppgifter, och för att vi behöver nya kompetenser för att hantera den  nya tekniken som ska implementeras och upprätthållas. 

Så, den ökande förändringstakten som drivkraft för lärande är en tydlig, övergripande trend. Nyckeln till att långsiktigt kunna hantera och växa med förändring är att skapa förståelse och ändra beteendemönster snarare än att kortsiktigt träna praktiska kunskaper. Med detta menar vi inte att vi ska vägra att lära oss praktiska färdigheter, verktyg och program, utan att vi måste etablera en grundläggande flexibilitet och öppenhet i organisationen för att snabbt kunna introducera förändring och skapa förutsättningar för kontinuerligt lärande i arbetet.

Varför är lärande viktigt?

En annan nyckelinsikt från studien är att många tycker att lärande är viktigt utan att ha formulerat varför det är viktigt för deras verksamhet. Om målet är att bli en lärande organisation krävs en strategi med en definierad anledning till varför ni ska implementera lärande i organisationen och hur det ska stötta affärsstrategin. Med denna definition lägger ni grunden för att lyckas.

Vad får lärande kosta?

Förvånansvärt många har inte avsatt en budget för lärandeinsatser, trots att det många gånger är avgörande för att nå uppsatta mål. Se till att det finns en budget och tänk på att den inte nödvändigtvis behöver bestå av direkta pengar. Det kan handla om att avsätta ett antal timmar arbetstid för lärande och utveckling, eller att sammanställa ett lärandeprogram. För att skapa en lärande organisation måste aktiviteter som kommunicerar att lärande och innovativt tänkande prioriteras i organisationen planeras och utföras. Sätt en budget för dessa och utse en person som ansvarar för att aktiviteterna planeras och utförs på ett bra sätt.


Ny teknik, ny metodik

Studien visar även att ny teknik rankas som det mest prioriterade området att utbilda inom, följt av mjuka egenskaper. Vilket leder oss in på nästa nyckelinsikt: Vikten av att kunna lära ut eller förmedla kunskap.

De flesta företagsledare vet nu vikten av att uppdatera och utveckla kunskap för att säkerställa relevanta framtidskompetenser i organisationen. En följd av detta blir ett stort fokus på de mjuka kompetenser som krävs för att kunna lära ut och utveckla kunskap. Exempelvis har god ledarskapsförmåga och pedagogisk kompetens blivit allt mer eftertraktat, vilket lett till hög efterfrågan av ledarskapsutbildningar som stöttar och utvecklar företagsledare.

Mentorskap och kompetensöverföring blir allt viktigare för att växa kunskaper och kompetenser inom organisationen, och vi kommer att se nya varianter av detta växa fram inom en nära framtid.


Avslutande insikter

Svenska företag börjar på allvar inse att kontinuerligt lärande och medarbetarutveckling inte bara är viktigt, utan absolut nödvändigt för att inte bli omsprungen av konkurrenter. Varje individ förväntas nu ha flera olika yrkesroller under ett allt längre arbetsliv, vilket i sin tur tvingar oss alla att omvärdera traditionella sätt att se på lärande. Att kunna designa en digital lärandeupplevelse är en av de stora framtidsutmaningarna för företag, likaväl som att det är livsviktigt för att framtidssäkra sin konkurrenskraft.

By signing up, I agree to my data being stored in accordance with Loops Privacy Policy.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Detta var bara ett smakprov, ta del av alla insikter genom att ladde ner den fullständiga rapporten!

Vi är experter på lärande i gränslandet mellan teknik och pedagogik som hjälper organisationer och företag att nyttja kraften i lärande.

PRODUKTEN

Skapa och dela läranderesor med Loops

Utforska

TJÄNSTER

Vi hjälper dig att lägga grunden för livslångt lärande

Utforska

Säg hej!

Loops Education AB
Östra Hamngatan 16
411 09 Göteborg

kontakt@loopseducation.com

Ring 010 - 14 14 500