FÖRETAG

CASE

5

minuter

Humlys resa mot digital onboarding

Humly, som tidigare hette Studentvikare, fyller platsen när ordinarie lärare får förhinder. Genom att ge lärarstudenter en direkt koppling till arbetslivet överbryggar de gapet mellan teori och praktik. Med hjälp av Loops har de gått från fysisk till digital onboarding.

Humly, som todogare hette Studentvikarie, vill hjälpa svensk skola att utvecklas genom att fylla klassrummen med riktigt bra människor när ordinarie lärare saknas. De är ett högst digitalt företag som anlitar studenter från universitet och högskolor för att vikariera i skolor runt om i Sverige.

Agnes Haverling

Humlys resa till en effektiviserad rekryteringsprocess med flexibel, digital onboarding

Med hög rekryteringstakt och ett kontinuerligt flöde av ansökningar från potentiella vikarier behövde Humly effektivisera sin rekryteringsprocess för att öka anställningsgraden efter genomförd personlig intervju. Med en verksamhet som sträcker sig över hela Sverige, utan lokal närvaro, behövde de digitalisera sin onboardingprocess och sitt utbildningsmaterial för att ge nya medarbetare en bra start, en gemensam kultur samt säkra arbetskvaliteten. Loops Education har hjälpt Humly att ta fram en strategi för att digitalisera deras rekryterings- och onboardingprocesser, samt producera och ompaketera digitalt utbildningsmaterial.

“Att förbereda en kandidat digitalt inför den fysiska intervjun har medfört att vi lägger mindre tid på intervjuer, i större utsträckning träffar rätt kandidater direkt, och att vi har höjt anställningsgraden hos de personer vi träffar.”

Sanna Pettersson, rekryterings- och kandidatansvarig, Studentvikarie
Sanna Pettersson, rekryterings- och kandidatansvarig, Humly


Att stärka berättelsen och attrahera rätt talanger digitalt

Humly är ett högst digitalt företag som arbetar för att sammanföra duktiga lärarvikarier med skolor som söker vikarier digitalt genom en app. De är beroende av att hålla hög rekryteringstakt av kvalificerade vikarier och tillbringade tidigare en stor del av intervjuerna med potentiella vikarier med att berätta om företaget för att ge den arbetssökande en bild av det. De såg ett behov av att förbereda en kandidat inför intervjun digitalt för att ge denne en uppfattning av organisationen redan innan intervjutillfället.

Genom att ge kandidaten en bild av hur Humly är som arbetsgivare, deras förväntningar, hur det är att jobba som vikarie och vilka möjligheter som kommer med det redan innan intervjutillfället har en del av kvalificeringsprocessen redan skett vid första mötet. Den digitala introduktionen är dessutom ett bra tillfälle för Humly att stärka sitt varumärke och sin berättelse. Genom att i en engagerade digital läromiljö visa hur de särskiljer sig, berätta om sin syn på vikarieyrket och hur de vill påverka skolvärlden, stärks deras berättelse. Kandidaterna som genomgått en digital introduktion visar större förståelse för bolaget och rollen de sökt till och känner sig lugnare inför intervjun.

”Vi ser att kundnöjdheten ökar när våra vikarier deltar i den digitala onboardingen, och att vikarierna i större utsträckning lever upp till förväntningarna"

Sanna Pettersson, rekryterings- och kandidatansvarig


Så ges medarbetarna en bra start och hjälp att höja kvaliteten i leveransen

Efter avslutad rekrytering är nästa steg att säkerställa att vikarierna är väl förberedda, känner trygghet i sin nya roll, och att duktiga människor snabbt kommer ut på uppdrag i skolorna och kan göra en skillnad. Att digitalisera utbildningsprocessen har förutom att minska antalet resor och nedlagd tid gjort det möjligt att nå alla anställda på ett snabbt och smidigt sätt. Det ligger helt i linje med Humlys digitala fokus, och deras medarbetare uppskattar flexibiliteten som medföljer att kunna genomföra en utbildning vid ett tillfälle som passar individen.


“Vi fick pedagogiskt stöd och inspiration för att skapa engagerande läranderesor under rekryterings-och utbildningsprocessen så att vi kunde fokusera på att presentera Studentvikarie på bästa sätt."

Fredrik Malmström, Marknadsansvarig

Från idé om digitalisering till verklighet

Att gå från fysiska träffar till digital utbildning har öppnat upp för fler personliga dialoger och möjlighet att skräddarsy onboarding utifrån olika uppdrag och roller, så att de nya medarbetarna känner trygghet i att hantera de scenarier de kan komma att hamna i. Varje vikarie har möjlighet att ställa frågor under utbildningen så att de känner sig väl förberedda. För Humly är det också en styrka att kunna vara transparent gentemot kund och visa hur de arbetar för att kvalitetssäkra hur vikarierna arbetar, samt att kunna anpassa utbildningen utifrån specifika kundbehov.

Humly har arbetat med Loops Education för att skapa en modern och effektiv rekryterings- och onboardingprocess med hjälp av det digitala utbildningsverktyget Loops. En dedikerad processledare från Loops guidande Humly hela vägen från idé till implementerade digitala utbildningar. Under resan användes befintligt utbildningsmaterial från Humly, externt material producerat av myndigheter, och nyproducerat material som togs fram under projektledning av Loops Education.


”Digital onboarding är otroligt värdefullt och en betydande del i att skapa en gemensam företagskultur. Vi ser att vårt arbete med digital onboarding och kompetensutveckling bidrar till mer engagerade och lojala medarbetare”

Niklas Wicksteadt, HR-ansvarig

"Möjligheterna med Loops är oändliga, vi har bara skrapat på ytan och ser fram emot att utöka användandet av Loops inom andra områden också!"

Sanna Pettersson, rekryterings- och kandidatansvarigResultat

Sedan Humly implementerade digitala utbildningar har anställningsgraden efter personliga intervjuer ökat, fler anställda vikarier kommer ut på uppdrag och kundnöjdheten ökat då vikarierna lever upp till, eller överträffar förväntningarna. Vikarierna ges tryggheten att alltid kunna komma åt och gå tillbaka till utbildningsmaterialet, och få ett naturligt forum för att ställa frågor och ha en dialog för att få stöd i sitt arbete. Den digitala rekryterings- och onboardingprocessen har används sedan mars 2018.

”Loops är en bra plattform med tilltalande design som gör det enkelt att presentera oss som bolag på ett levande och personligt sätt! Det är enkelt att skapa och anpassa engagerande utbildningsinnehåll. Vi blandar enkelt text, bild, filmer, övningar och kan ha dialoger med kandidater och nyanställda direkt i Loops.”

Niklas Wicksteadt, HR-ansvarig


By signing up, I agree to my data being stored in accordance with Loops Privacy Policy.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Vill du läsa om hur fler lyckas med Loops?

Agnes Haverling, fil. kand. i Digital media & Pedagogik och skriver om produktivitet, organisatoriskt lärande och metodik.

PRODUKTEN

Skapa och dela läranderesor med Loops

Utforska

TJÄNSTER

Vi hjälper dig att lägga grunden för livslångt lärande

Utforska

Säg hej!

Loops Education AB
Östra Hamngatan 16
411 09 Göteborg

kontakt@loopseducation.com

Ring 010 - 14 14 500