SKOLA

BLOGG

3

minuter

Pedagogisk kompetensutveckling i en föränderlig värld

Att lära för livet är något vi pratar med våra elever om varje dag. Ökande globalisering, automatisering och förändrade omständigheter på arbetsmarknaden ställer nya krav på anpassningsbarhet. För eleverna som ska ut i ett framtida samhälle liksom huvudmannen och alla medarbetare. Hur adresserar huvudmannen ett livslångt lärandeperspektiv för alla i organisationen?

Åsa Einarsson

Ur ett historiskt perspektiv har kompetensutveckling sett ut på liknande sätt. En enskild individ ansvarar för att samla relevanta kurser och utbildningar, för att sedan informera övriga kollegiet om vilka kurser och utbildningar som skulle genomföras. Kurserna genomfördes på plats, och logistiska utmaningar med att samordna och få ihop kurstillfällena för majoriteten av medarbetarna bemöttes efter förmåga.

Behovet av kompetensutveckling har inte minskat med åren, snarare tvärtom, men förutsättningarna för hur vi kan arrangera och driva utveckling har förändrats i grunden. I en tid när information och utbildning är mer tillgängligt än någonsin, när nätverkssamhället på allvar tagit fart, finns en uppsjö av möjligheter att driva kompetensutveckling och initiativ som inte arrangeras som separata tomtebloss, utan som återkommande och kontinuerliga aktiviteter bland medarbetare. Idag har den lärande mer kontroll över när, var och hur de lär sig. Att på allvar äga sitt eget lärande, söka upp och tillskansa sig kunskap utifrån den enskilda individens förutsättningar och behov ställer krav på arbetsgivaren. I ett nätverkssamhälle med full möjlighet att fritt dela kunskap, kan lärande organiseras på många sätt. Möjligheterna för medarbetaren att på ett enkelt sätt både dela och hitta kvalitetssäkrat och engagerande material är snudd på oändliga.

"Att på allvar äga sitt eget lärande, söka upp och tillskansa sig kunskap utifrån den enskilda individens förutsättningar och behov ställer krav på arbetsgivaren."

Loops Education arbetar varje dag med målet att skapa bättre förutsättningar för lärande. Det är vår vision, vårt kall till och med, och vi vore ingenting utan er. Ni som dagligen befinner er i lärandets mylla, som driver utveckling, om det så är på en enskild friskola eller i en kommun. De senaste sex åren har vi haft privilegiet att kunna bygga ett fantastiskt community med lärare som skapar och delar med sig av material i det digitala ramverket Loops. Sedan ett par år, när frågan om kompetensutveckling på allvar tagit fart har vi sett ett behov av denna typ av lösning även på huvudmannanivå.

By signing up, I agree to my data being stored in accordance with Loops Privacy Policy.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Vi hjälper dig att ta nästa steg! Klicka här och fyll i formuläret så visar vi dig möjligheterna med Loops.

Åsa Einarsson, learning designer, L&D strateg & processledare, Loops Education.

PRODUKTEN

Skapa och dela läranderesor med Loops

Utforska

TJÄNSTER

Vi hjälper dig att lägga grunden för livslångt lärande

Utforska

Säg hej!

Loops Education AB
Östra Hamngatan 16
411 09 Göteborg

kontakt@loopseducation.com

Ring 010 - 14 14 500