FÖRETAG

ERBJUDANDE

4

minuter

Omvandla PowerPoints och PDFer till interaktiva lärupplevelser

Många företag har redan mängder av kvalitativt, noggrant framtaget utbildningsmaterial i statiskt format. Har du redan materialet för din utbildning hjälper vi dig att ta det till nästa nivå.

Vill du bli kontaktad med mer info? klicka här!

Åsa Einarsson

Tillsammans omvandlar vi era existerande PowerPoints och PDF:er till interaktiva lärupplevelser med innehåll som aktiverar deltagarna och bygger engagemang inom organisationen. Vi utgår ifrån ert existerande textmaterial och utvecklar en digital lärupplevelse med uppgifter och multimodal kommunikation efter era behov. Genom förberedande introduktion, kontinuerlig kommunikation och uppföljning grundlägger du intern kunskap som växer. Bjud enkelt in deltagare att ta del av material redan innan utbildningens start och skapa kvalitativ uppföljning och utvärdering av utbildningens effekter med hjälp av Loops inbyggda funktioner för detta. 

Loops ger din organisation:

  • Ett pedagogiskt sammanhang med kommunikation och kunskapsdelning mellan alla inblandade.
  • Ett verktyg för att förmedla ett tydligt mål med era utbildningar innan redan innan de startar.
  • Möjlighet att skapa djupare förståelse för organisationen och alla dess medlemmar för att bygga engagemang och lojalitet.
  • En genomgående, pedagogisk röd tråd med varför, vad och hur som kärnfrågor i att skapa förståelse för lärprocessens syfte.
  • Möjlighet att genomföra effektiva utbildningsinsatser med uppstart, återkoppling och uppföljning före, under och efter lärprocessen. 


Dessutom får ni fördelarna av:

Just in time learning

Enkelheten att bjuda in till loopar via mail och SMS kombinerat med Loops mobiltillgänglighet ger både dig och dina deltagare stor valmöjlighet gällande tid, plats och verktyg för lärandet. På så vis sätts lärandet alltid i ett relevant sammanhang för den egna verksamheten och blir en förstärkning av den viktigaste kunskapen som ska förmedlas. 

Multimodalt lärande

Alla deltagare aktiveras i ett socialt sammanhang istället för att inta rollen av passiv mottagare som främst konsumerar information via text. I Loops använder ni, video, bilder, uppdrag, quiz och utvärdering för att skapa lärande som består och växer inom organisationen. 

Spatialt lärande

Vi behöver varje dag använda vårt spatiala (rumsliga) tänkande. Loops skapar en omedelbar visualisering av hela lärandet som kommer att upplevas, vilket sätter rätt förväntan hos deltagarna inför utbildningen och ger dem en chans att förbereda sig mentalt.

Ständigt aktuell information

Du ändrar och uppdaterar utbildningen på ett enkelt och lättillgängligt sätt, även efter utbildningens start. Alla ändringar slår dessutom igenom direkt utan att du behöver skicka om informationen.  

Socialt lärande

Socialt lärande frodas i en plattform som möjliggör kommunikation överallt genom hela utbildningen. Loops är byggt för att stötta kontinuerlig dialog genom hela lärandeprocessen. Du utformar dessutom enkelt uppgifter för kunskapsdelning, samarbete och erfarenhetsutbyte mellan alla deltagare med hjälp av mjukvarans inbyggda noder.

Från PDF till Loop

By signing up, I agree to my data being stored in accordance with Loops Privacy Policy.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Nyfiken? Vi berättar gärna mer, klicka här!

Åsa Einarsson, learning designer, L&D strateg & processledare, Loops Education.

PRODUKTEN

Skapa och dela läranderesor med Loops

Utforska

TJÄNSTER

Vi hjälper dig att lägga grunden för livslångt lärande

Utforska

Säg hej!

Loops Education AB
Östra Hamngatan 16
411 09 Göteborg

kontakt@loopseducation.com

Ring 010 - 14 14 500