FÖRETAG

BLOGG

5

minuter

Öka din framgångsfaktor, förläng lärupplevelsen

Som pedagog strävar jag alltid efter att skapa den bästa lärandeupplevelsen och förutsättningar för att tillgodogöra sig ny kunskap. Det är när vi lär oss tillsammans, i dialog, reflektion och samtal, som är den verkliga faktorn till varför vi lär oss någonting. Så, hur kan du som tillhandahåller utbildning, för dina medarbetare, kursdeltagare eller andra, förlänga lärandeupplevelsen och öka graden av samarbete för att möjliggöra ett bättre lärande?

Anders Enström

Starta utbildningsprocessen innan det fysiska utbildningstillfället

Genom att  Deltagarna uppmuntras att avsätta tid för förberedelser även innan det fysiska utbildningstillfället skapar du förutsättningar för ökad nöjdhet och en bättre lärandeupplevelse.

Du har säkert varit med om det, kanske är det du själv som har ställt frågan, när en grupp deltagare sitter redo att starta ett utbildningstillfälle och frågan “Vad är dina förväntningar på den här utbildningen?” ställs.Deltagarna delar sina tankar och förväntningar men utbildningsledaren har har föga möjlighet att justera planeringen efter gruppens förväntningar vid det tillfället. Det gör stor skillnad om du kan fånga upp och bemöta förväntningar tidigare. Då har du möjlighet att tweaka ditt innehåll, eller bemöta förväntningar, så att du vid det fysiska tillfället möter en grupp som har en tydligare bild av vad de kan förvänta sig.

Tips inför det fysiska utbildningstillfället

 • Tydliggör att den som deltar  i utbildningen behöver allokera tid för förberedelser inför det fysiska utbildningstillfället
 • Skapa en process, exempelvis genom att använda något digitalt verktyg, där du kan skapa engagemang redan innan utbildningen drar igång. Introducera utbildningsledaren och utbildningens innehåll.
 • Lär känna deltagarna genom att ställa frågor kring vad de har för erfarenhet av ämnet och deras förväntningar på utbildningen
 • Låt deltagarna presentera sig för varandra redan innan det fysiska utbildningstillfället.

Det dyraste vi kan säga är vi gör som vi alltid gjort. Våga utmana lärande, våga sticka ut och våga göra annorlunda!

Enkla medel för bättre gruppdynamik och samarbete

Som sagt är jag en stark förespråkare av det lärande som sker när vi lär tillsammans. Gruppdynamik och hur vi skapar förutsättningar för samarbete är ett stort ämne och det finns såklart mycket att djupdyka i. Jag tycker om att utgå ifrån Hyper Islands modell IDOARRT som jag kompletterar utifrån olika situationer.

Tips inför gruppsamarbeten

 • Tydliggör syftet med övningen och vad förväntat resultat är
 • Ge deltagarna konkreta case eller frågeställningar att arbeta med för att nå resultatet
 • Gör en rollfördelning i den grupp som ska arbeta tillsammans
 • Sätt riktlinjer för grupparbetet
 • Se till att alla i gruppen får talutrymme
 • Bestäm hur mycket tid deltagarna har och när bör samarbetet äga rum

Förläng lärandeupplevelsen och se till att ny kunskap nås!

Att ge och få feedback är en viktig del av lärandeprocessen och det får oss att hela tiden utvecklas. Våga ställa frågan till deltagarna efter en utbildning: om de fick välja,  skulle någonting under utbildningen gjorts annorlunda, och hur? Våga lämna ut er själva och var  öppna för att ta till er ny kunskap och feedback.

Statistik visar att endast 12 procent (1)  av den kunskap en medarbetare tar till sig under en kurs eller föreläsning faktiskt  appliceras  i hens arbete. De vanligaste anledningarna för det är att  utbildningen sker utanför deras vanliga arbetsmiljö vilket gör att det är svårt att överföra kunskapen till sin arbetssituation och att innehåller under en fysisk utbildning ofta är av typen “one size fits all”. Så,  hur kan vi som tillhandahåller utbildning bidra till att den nya kunskapen faktiskt omvänds till praktik och tillför värde?

Tips efter avslutat utbildningstillfälle

 • Låt det vara en del av utbildningen att göra en övning kring utbildningen några veckor efter utbildningstillfället. Ställ frågor  om vad deltagarna främst tagit med sig, om de applicerat något från utbildningen i sitt arbete och vad.
 • Tillhandahåll möjligheten till mentorskap eller dialog med ledaren en tid efter utbildningen. Gör det möjligt att ställa frågor direkt till ledaren och att bolla tankar och idéer kring hur den nya kunskapen kan appliceras i deltagarens situation.
 • Öppna upp för gruppdiskussioner även efter utbildningen. Värdet av att kunna bolla med deltagare som genomgått samma utbildning är stort för att hitta olika vägar för tillämpning och stöd.

Hur jobbar du och er organisation med utbildning och förlängningen av det fysiska mötet? Hur arbetar ni för att skapa förutsättningar för dialog, reflektion och samtal under era utbildningar? Vi brinner för lärande och testar hela tiden nya sätt för att skapa engagerande läranderesor som består. Jag bollar gärna tankar och idéer!

By signing up, I agree to my data being stored in accordance with Loops Privacy Policy.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Anders Enström är Apple Distinguished Educator. Apple Education Trainer, Pedagogisk Processledare hosLin Education och författare till boken "Förlora läxan, vinn eleven".

PRODUKTEN

Skapa och dela läranderesor med Loops

Utforska

TJÄNSTER

Vi hjälper dig att lägga grunden för livslångt lärande

Utforska

Säg hej!

Loops Education AB
Östra Hamngatan 16
411 09 Göteborg

kontakt@loopseducation.com

Ring 010 - 14 14 500