SKOLA

BLOGG

5

minuter

Nyheter i Loops

Första veckan i september är här och därmed är höstterminen i full gång. Innan vi gick på semester visade vi er en del förändringar i Loops. Arbetet med ändringar har fortsatt och här kommer flera fina förbättringar. 

Linda Höidal

Modersmål

Vi har numera även Modersmål i byggverktyget och i vårt bibliotek. Vi har sedan tidigare fina loopar i ämnet i biblioteket. Därför uppmanar vi er som byggt dem, bland annat i projektet kring Arabiska som vi haft i samarbete med Kungsbacka, att ämnes-tagga looparna och publicera om dem. Då blir looparna lättare för andra att hitta i biblioteket idag. Just nu får man fram dem om man skriver arabiska i sökfältet (i händelse av att någon blir nyfiken nu direkt).

Ny startpanel och notiser

Vi har gjort det enklare för eleven att arbeta i Loops. Det är tre förändringar som förtydligar kommunikationen och gör det lättare att hitta rätt i arbetet. Notiser, gröna bockar på färdiga uppgifter och att noderna behåller sin ikon.

Såhär blir arbetsflödet: När eleven arbetat klart med en nod så blir den grå i färgen, men behåller sin ikon (tidigare blev alla noder grå med en likadan bock på). Det gör det lättare att hitta tillbaka till rätt nod. 

När läraren sedan har bockat av uppgiften som klar så adderas en liten grön bock ute på noden i kartan. Om läraren istället skriver en kommentar till eleven så visar vi den rosa notispricken på noden. Då ser eleven tydligt att det finns feedback att ta del av, vilket tidigare kunde vara svårt att upptäcka.

När eleven klickar på en hubb så att hubbpanelen fälls ut så ser hen även där både vilka noder som är gråa (arbetade med) och när hen fått avbockat en uppgift eller fått en notis.

När eleven först kommer in i loopen så fälls Startpanelen ut. Där har vi gjort flera stora förbättringar som gör att den blir mer användbar. Vi visar utgråade uppgifter, notiser och avbockade uppgifter, precis som i kartan och i hubbpanelerna. Men framför allt så listar vi alla hubbar i ordning och under den noderna till respektive hubb. Det betyder att eleven genom att gå till startpanelen kan få en bra översikt över hela arbetet i loopen. Det blir en Uppdragslista för eleven. 

Vi tänker oss att det finns elever som kommer att föredra att titta på kartan för att få den överblicken och de som föredrar listan i Startpanelen. Därför har vi gjort så att båda sätten fungerar bra.

Rent designmässigt så har vi sett till att göra Startpanelen mer olik hubbpanelerna då vi förstått att de ibland blandats ihop. Bland annat så ser eleverna 5 framstegsmätare ovanför listan med hubbar och noder i Startpanelen. Och högst upp finns en liten ruta med texten som informerar om loopen, tidsåtgång, läroplanskopplingar och ämnestaggning. Den rutan går att fälla ut om läraren vill visa den för gruppen med  stor bild, och att fälla ihop så att vyn blir renare för eleven som ska arbeta med sin lista.

Läraren har fått motsvarande förbättringar som eleverna i sin lärarpanel. Det betyder att en lärare idag kan se hubbar och noder listade i rätt ordning, hubb för hubb. Tidigare var de indelade i två sektioner efter om det var noder som läraren förväntades ge respons på eller inte och ordningen i listan var slumpmässig. Vi tror att det här blir mycket bättre att arbeta med. 

En annan viktig förbättring är att notiserna visas direkt i listan för läraren. Både i den översiktliga listan längst till vänster och i den som fälls ut i steg 2. 

I samband med att vi skapade elevernas notiser fick vi också anledning att förbättra upplevelsen av listan med notiser, den vi haft sedan tidigare. Numera kan en markera alla notiser som lästa, de man arbetat med lägger sig under de nya, och de som hör till samma nod försvinner alla då du varit inne i noden. 

En mindre förändring är att läraren enkelt kan sätta ett datum för när en nod ska vara klar, så att eleverna ser det i noden det gäller. Datumet har dock ingen teknisk påverkan än så länge, men det finns i planen att utveckla framöver. 

Till varje session har läraren möjlighet att exportera ut en översikt över deltagarnas arbete i excelformat. Antingen för en elev eller för hela gruppen. I den översikten genereras från och med nu också hubbar och noder i rätt arbetsordning. Det finns två flikar, en med kortfattad information och en med mer utförlig. 


Nyheter för administratören

Som administratör i en organisation i Loops, exempelvis som ansvarig för systemet på din skola, har du från och med nu en enklare och roligare Loopsvardag. 

Det är två områden som vi arbetat med att förbättra på ett övergripande plan, importen av elever och möjligheten att organisera och administrera skolans egna bibliotek i Loops.

När du ska lägga in elever och lärare på skolan i Loops kan du nu använda en excelfil med användarnamn för att sätta upp alla konton. Du lägger även in e-post, men kontot behöver inte bekräftas via e-post av användaren, utan systemet litar på dig som importerar dem. 

Du skapar också samtidigt grupp- eller klasstillhörigheter för eleverna så att allt är klart när dina kollegor kommer in i Loops. 

Under processen när du importerar har du möjlighet att enkelt dubbelkolla att allt är på väg att landa in så som du planerat genom att simulera en import.

Vi har fått en hel del feedback kring att ni vill ha större möjlighet att forma ert eget bibliotek i Loops och den har vi lyssnat på. Det har blivit tre mindre delar som samspelar till en bättre upplevelse. 

Du som administratör kan från och med nu publicera loopar som du inte startat själv, men är inbjuden som medskapare i. Det ger dig en möjlighet att lägga upp loopar som ni samarbetat om att bygga, och som du lagt sista handen vid, när de är klara. Du har också fått “en soptunneknapp” på varje loop som är publicerad i din organisations bibliotek. När du klickar på den så avpublicerar du loopen från biblioteket. På så sätt kan du se till att ni undviker dubbletter och håller ert bibliotek aktuellt och uppdaterat.

Ett sätt som du har att lyfta fram loopar i olika kategorier är att skapa samlingar av loopar som ligger i din organisations bibliotek och publicera dem. (Från och med nu är det bara administratören som kan göra det, tidigare var det möjligt för alla). Det ger dig en möjlighet att rikta uppmärksamheten mot just det som du väljer ut.

Nyheter kring appen och webbversionen i mobilenheten

Nu har vi tagit bort Loops gamla iPad-app eftersom den börjat halka efter i funktionalitet. Därför får alla våra användare, även på mobila enheter använda webbversionen från och med nu. Ni som använt appen tidigare har fått flera mejl av oss under våren där vi berättat hur ni gör för att logga in på webben första gången. Om du missat dem och behöver vår hjälp så når du oss på support@loopseducation.com där vi gärna hjälper dig.


By signing up, I agree to my data being stored in accordance with Loops Privacy Policy.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Linda Höidal, Produktchef.

PRODUKTEN

Skapa och dela läranderesor med Loops

Utforska

TJÄNSTER

Vi hjälper dig att lägga grunden för livslångt lärande

Utforska

Säg hej!

Loops Education AB
Östra Hamngatan 16
411 09 Göteborg

hello@loopseducation.com

Ring 010 - 14 14 500