SKOLA

CASE

5

minuter

Mora Kommun och Digitaliseringen

Pontus Bråmer är gymnasieläraren som blev verksamhetsutvecklare med ansvar för implementering av digitala verktyg i Mora kommun. Sedan två år är han rektor på Noretskolan F-9 med cirka 600 elever och 100 medarbetare. Med en bakgrund som drivande projektledare och digital utvecklare kom han för tre år sedan i kontakt med Loops och såg verktygets möjligheter till verksamhets- och medarbetarutveckling.

Marie Lagergren

Några lärare tyckte det var kul och prövade i vändor. Det är eldsjälarna som driver. Det är kul och bra, säger han, men inte sällan behövde Pontus pusha kollegor in i digitaliseringen, som rektor trodde han att han kunde påverka mer.

- Som rektor trodde jag att jag kunde påverka mer, men annat stör, konstaterar han. Att välja bort och säga nej blir lite min arbetsuppgift som rektor. Sådant som kan verka störande i utvecklingsarbete, som digitalisering i Mora kommuns skolor, menar Pontus är flera:

- Ibland hoppar man på många bollar, men en större förändring kräver att man pushar i rätt riktning och väljer bort vissa saker. Det kan också vara lagändringar eller andra styrande beslut som påverkar och gör att man behöver lägga saker på is. Man behöver vara duktig på att rensa bort. Men, digitalisering är ju samtidigt ett verktyg i undervisningen. Syftet är gott, men när man inte gör färdigt blir det inget värdefullt. En stor skillnad för verksamheten på Noretskolan nu är årshjulet som ligger i Loops. Det är första gången skolan och dess medarbetare använder det och det blir samtidigt lärares kompetensutveckling i verktyget.  

- På så vis smyger vi in verktyget eftersom det tvingar pedagogerna att använda det för att ha koll på vad som händer, så har vi tänkt när vi använder årshjulet. 

Det är inte bara i undervisningen i klassrummen och i verksamheten på Noretskolan som digitaliseringen märks. I ledningsgruppen på förvaltningen i Mora kommun arbetar rektorerna i Loops med olika utbildningspaket. Gruppen har fått utbildning av processledare från Loops Education och kommunens digitala skolutvecklare har bollat idéer tillsammans med dem. De kan vara att rektorerna genom Loops konkretiserar strategin kring digital skolutveckling eller planerar skolåret i Loops.  

- Jag tror att det är genom principen "learning by doing" vi får verkliga resultat. Rektorerna på Noretskolan har tillsammans med en digital skolutvecklare i Mora kommun skapat skolans årshjul i Loops. Med det visar vi hur Loops kan användas för att förtydliga och skapa överblick för personalen, berättar Pontus.

Precis på samma sätt gör Mora kommuns digitala skolutvecklare med kommunens rektorer, där de driver ett arbete kring digital skolutveckling med Loops som nav och den plattform de utgår från. Är inte rektorerna med på båten så händer inget, menar Pontus som redan i höst planerar att lägga skolans elevhälsoarbete i Loops så att arbetsstrukturen blir tydligt för alla lärare. Fördelen med Loops, menar Pontus, är tydligheten och överblickbarheten: “Man kan se helheten och också zooma in.” Han tycker också att en viktig funktion som Loops erbjuder är möjligheten att kunna lägga till olika dokument och länkar från andra system i noderna. På Noretskolan bjuder han exempelvis in till medarbetarsamtal via Microsoft Booking och en länk i Loops. Förutom att digitaliseringen syns tydligt i alla pärmar som numer gapar tomma på papper på Pontus hyllor, kan digitaliseringens framgångar vara svåra att se. Det är viktigt att ha inställningen “good enough” anser Pontus:

- En till en är jättedyrt, det drabbar budget just nu. Vi som arbetar med människor inom skola måste förstå att vi bidrar till ett bättre samhälle och att det skulle stå och falla utan utbildning. Min uppgift är att göra så mycket nytta som möjligt med de pengar jag får.

Pontus beskriver, ur sitt rektorsperspektiv, att framgång är att våga ta hjälp och att våga säga nej. "Att se det stora perspektivet, att det bidrar. Modet att inte hoppa på vågorna som kommer är ett framgångsrecept. Det tar många år att förändra, som rektor gäller det att få ett sammanhang, man behöver förstå hur det hänger ihop. Man går in i utveckling, men gör ändå samma sak, för det känner man sig trygg i. Man blir lite dum när man gör något nytt, eftersom det är nytt."

Pontus tips för en bra uppstart är en introduktion till programmet innan man arbetar i det, med uppföljning ett par veckor senare där deltagarna, lite tufft, tvingas arbeta i programmet. Det menar han är ett bra sätt att minnas och komma in i arbetet med nya verktyg.


By signing up, I agree to my data being stored in accordance with Loops Privacy Policy.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Marie Lagergren är tidigare journalist, leg. lärare i Svenska och Engelska samt en av Loops Ämnesansvariga Producenter.

PRODUKTEN

Skapa och dela läranderesor med Loops

Utforska

TJÄNSTER

Vi hjälper dig att lägga grunden för livslångt lärande

Utforska

Säg hej!

Loops Education AB
Östra Hamngatan 16
411 09 Göteborg

kontakt@loopseducation.com

Ring 010 - 14 14 500