SKOLA

CASE

4

minuter

Loops ur en digitaliserings-strategs perspektiv

Svalöv kommun har sett värdet i Loops för kompetensutveckling och pedagogiskt utbyte. Digitaliseringsstrategen Jan-Peter Göransson berättar om hur de använder Loops tillsammans med andra digitala samarbetsverktyg för en kraftfull kombination för utveckling.

Linda Höidal

Jan-Peter är Digitaliseringsstrateg i Svalöv, en ganska liten kommun med fem F-6 skolor och en högstadieskola med sammanlagt ca 1500 elever. Idag har de inte full tillgång till digitala verktyg i klassrummen, men de hoppas på att det ska ändras inom en relativt snar framtid. På vissa skolor kan det idag gå fem elever på en enhet. Jan-Peter nämner den låga tillgången till digitala verktyg som anledningen till att de inte gått in i Loops fullt ut i klassrummen än, utan börjat lite i en annan ände. 


Jan-Peter ser att de inom några år förhoppningsvis har större tillgång till verktyg och har inlett arbetet i Loops med att bygga en lärloop om SAMR-modellen. Jan-Peter har även länkat in kritik mot modellen i loopen vilket bidrar till en livligare diskussion. Loopen har använts i en utbildning med IKT-pedagogerna och Jan-Peter ser stora fördelar med att alla kan ta del av innehållet i förväg. Annars är det svårt att hinna allt på de relativt korta stunder de har tillsammans. Det är också bra att alla har kvar materialet efteråt, på så vis förlängs utbildningen vilket gör att tankarna hinner ta fäste. 

"Det krävs att vi hjälps åt och drar åt samma håll i en liten kommun."


I sitt arbete som digitaliseringsstrateg ser Jan-Peter sig främst som en “doer”. Han är inte intresserad av att älta problem utan vill hitta lösningar. Han upplever också att viljan finns hos lärarna i Svalöv till att ta steg framåt kring digitalisering och förändringsarbete, och att de är glada att mycket är på gång. 


Samarbetet med andra inom kommunen är viktigt för Jan-Peter, både med IT-avdelningen, fritids och olika föreningar. Det krävs att vi hjälps åt och drar åt samma håll i en liten kommun. Han ringar in Loops som en blandning av Prezi och lektion.se, fast kvalitetssäkrat. Han uppskattar mest att det är snyggt och lätt att ta till sig innehållet i looparna, så som de är utformade. Samt att loopar ger goda möjligheter till processinriktat arbete, som det han själv höll i kring SAMR-modellen. 


Just nu är många processer igång i Svalöv. Allt från PULS-träning i samarbete med forskare för att öka resultaten genom rörelse. Till att forma nya lärmiljöer i helt nya skolor, med hjälp av Troed Troedsson. Jan-Peter berättar att det finns många planer för framtiden som de just nu står i startgroparna med, och att han själv ser mycket fram emot att vara en del av förändringsarbetet. 


En väldigt viktig del av förändringsarbetet är att få igång delandet mellan lärarna. Jan-Peter arbetar aktivt för att öka delakulturen så att alla delar med sig till varandra av det som just de är bra på. Han ser exempelvis att både G-Suite och Loops är bra system för att dela med sig. Google Drive kombinerat med Loops bibliotek och möjligheten att bygga och dela ut loopar tillsammans blir en kraftfull kombination.


By signing up, I agree to my data being stored in accordance with Loops Privacy Policy.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Vill du komma igång med Loops i din kommun? Just nu har vi ett extra bra erbjudande!

Linda Höidal, Produktchef.

PRODUKTEN

Skapa och dela läranderesor med Loops

Utforska

TJÄNSTER

Vi hjälper dig att lägga grunden för livslångt lärande

Utforska

Säg hej!

Loops Education AB
Östra Hamngatan 16
411 09 Göteborg

kontakt@loopseducation.com

Ring 010 - 14 14 500