SKOLA

ERBJUDANDE

3

minuter

Ett väldigt bra erbjudande för kommuner

Nyckeln till effektiv skolutveckling stavas kompetensutveckling. Genom kraften i digitaliseringen kan ni skapa engagerande lärande som låter alla medarbetare nå sin fulla potential. Loops Education hjälper idag skolor i över 80 kommuner med digitala utbildnings- och förändringsprocesser på olika nivåer. Vi kan hjälpa dig också!

Ta del av erbjudandet!

Loops team av lärandeexperter

I en värld med allt snabbare förändringstakt blir offentliga organisationers förmåga att ställa om och anpassa sig till omvärlden allt viktigare. Detta börjar och slutar med medarbetarnas förmåga att vara adaptiva och i kontinuerligt lärande. Arbetsgivarens ansvar för medarbetarnas kompetensutveckling förändras när organisationens konkurrenskraft ska upprätthållas och utvecklas. Vi hjälper kommun- och utbildningsförvaltning att nyttja digitaliseringen för att uppnå och överträffa sina kunskapsmål.

Loops är ett digitalt ramverk för lärande. Med solid grund i pedagogisk forskning och lång erfarenhet av pedagogisk processledning erbjuder vi en komplett och anpassningsbar produkt för digitalt lärande.

En effektiv och strukturerad digital process för kompetensutveckling av lärare.

Över 40 färdiga kurser inom t.ex. programmering och BFL.

Pedagogisk kompetensutveckling, verksamhetsplanering och undervisning i ett och samma verktyg.

Ett arbetssätt som fångar upp och sprider tyst kunskap inom organisationen.

Ett effektivt stöd för att hjälpa nya medarbetare in i arbetet genom digital onboarding.

Digitalt läromedel för hela grundskolan i form av över 800 kvalitetssäkrade loopar för undervisning.
Kopplade till styrdokument och läroplan

En samlad plats där ni kan facilitera, överblicka och följa upp lärande hos hela arbetslag såväl som enskilda individer.

By signing up, I agree to my data being stored in accordance with Loops Privacy Policy.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Klicka här för att ta del av erbjudandet!

Vi är experter på lärande i gränslandet mellan teknik och pedagogik som hjälper organisationer och företag att nyttja kraften i lärande.

PRODUKTEN

Skapa och dela läranderesor med Loops

Utforska

TJÄNSTER

Vi hjälper dig att lägga grunden för livslångt lärande

Utforska

Säg hej!

Loops Education AB
Östra Hamngatan 16
411 09 Göteborg

kontakt@loopseducation.com

Ring 010 - 14 14 500