SKOLA

BLOGG

5

minuter

Loops för undervisning och verksamhetsplanering

På Runborgs skola, som är en del av friskolekoncernen Dibber, står man i begrepp att starta upp användandet av Loops som ett verktyg för både undervisning och pedagogisk planering. Hela Dibber kommer att börja arbeta med verktyget under hösten. Vi var på plats för en workshop en solig fredag i augusti med syfte att hjälpa lärarna att komma igång med verktyget, och fick tillfälle till en pratstund med tre av pedagogerna.

Martin Johansson

Alexander undervisar i mellanstadieklass, Madelene, låg- och mellanstadiet, och Marina i förskoleklass.

Ni håller på att starta upp användandet av Loops på initiativ av er rektor Jacqueline Humphries. Kan ni berätta lite om hur ni kommer att använda verktyget?

Alexander: Jag hoppade omedelbart på idén att börja använda Loops när tillfället uppenbarade sig. Jag ser många fördelar med det och har börjat terminen med fokus på loopen om Greta Thunberg. Den är spännande och intressant för eleverna med högaktuellt innehåll. Efter det kommer vi att jobba vidare med loopen om Hörförståelse och Eldens Hemlighet, båda två är spännande loopar som jag tror kommer fungera bra i min undervisning. Jag har byggt en egen loop och använder ofta remixfunktionen på färdiga loopar från Loops öppna bibliotek för att bygga om dem så de passar min grupp perfekt.

Madelene: Jag fick en uppstart med Loops redan i somras, när jag var med på Loopshopen på Nösund [en flerdagarsworkshop som Loops Education arrangerar för nätverkande, pedagogiskt utbyte och skapande av digitalt undervisningsmaterial, red anm]. Det var väldigt inspirerande att möta andra pedagoger som använder Loops och bygger egna loopar. Där fick jag verkligen upp ögonen för potentialen i Loops, att loopar kan hjälpa mig som pedagog på så många fler sätt än bara i klassrummet. Det blir ett verktyg som stöttar läraren med saker som intern planering och i föräldramöten också. Jag tyckte verkligen att Nösund var bra för att komma igång med byggandet och inspireras. Jag kommer att använda Loops i alla ämnen i årskurs 1. Vi går tillsammans in i verktyget och jag visar med en projektor hur de kan använda funktioner som att spela in ljudmeddelanden och videos av sig själva. Här presenterar jag också looparna vi kommer att arbeta med framöver i årskurs 2, det skapar en bra överblick och sätter rätt förväntan för eleverna.

Marina: Eftersom jag arbetar med lite yngre barn kommer jag att använda Loops med projektor eller en större TV-skärm. Det blir tydligt för barnen när jag kan fota någonting som vi gör eller arbetar med och zooma in för att förstora det i loopen och prata om det. Att börja med Loops på detta sätt redan i förskoleklass ser jag som ett bra sätt att introducera verktyget så att eleverna redan har en förståelse för gränssnittet när de kommer upp i de andra årskurserna och ska börja använda Loops på egen hand. Jag uppskattar tydligheten Loops ger, och tycker att det är väldigt bra att man kan låsa hubbar för att tydligt visa att det är något som vi kommer att arbeta med längre fram. Det är även lätt att få en överblick genom den visuella kartan som snyggt presenterar hela arbetsområdet i loopen. Jag ser fram emot att skapa egna loopar och språklekar.

"Loops samlar allt på ett och samma ställe, på ett sätt som jag inte sett någon annanstans. Dessutom tillhandahåller det en mängd funktioner som ger eleverna mer initiativ till att vara proaktiva i lärandet."

Är ni fler i verksamheten som använder Loops?

Alexander: Ja, alla lärare och fritidspersonal har fått inlogg, och vi har ett årshjul i Loops som vi arbetar med internt. Det skapar en bra översikt över arbetet framöver och gör det lättare att hoppa in och hjälpa till när någon blir sjuk eller något annat oväntat händer. Då är det bara att gå in i Loops, se överblicken och läsa lärarhandledningen för att smidigt sätta sig in i undervisningen.

Madelene: Ja precis, alla elever använder Loops, till och med på fritids, tanken är att det ska genomsyra skolan för att öka tillgängligheten.


Hur tycker ni att Loops skiljer sig från andra digitala verktyg/läromedel?

Alexander: Loops samlar allt på ett och samma ställe, på ett sätt som jag inte sett någon annanstans. Dessutom tillhandahåller det en mängd funktioner som ger eleverna mer initiativ till att vara proaktiva i lärandet. Utöver enkla saker som länkdelningsfunktionen kan de enkelt spela in ljud och video på egen hand och kommunicera med det direkt i looparna. De kan själva välja om de föredrar text, ljud eller video. Jag märker att eleverna tycker att det är roligt med Loops. Det väcker en lust att lära på ett annat sätt när de får klicka runt och verkligen interagera med materialet. Det är också bra för elever som arbetar snabbt, de kan få extrauppgifter och utforska sidospår för att få fortsätta utvecklas.

Madelene: Jag kan inte riktigt svara på skillnader, men något som sticker ut för mig är att jag tycker att Loops är väldigt “up-to-date”. Det känns som bra, kvalitetsgranskat material som ändå är väldigt nytt och uppdaterat. Det är sällsynt. En skillnad som märks i klassrummet är att eleverna älskar att arbeta med iPads, när de får klicka runt och utforska på egen hand i loopen.

Marina: Jag tycker också att det är svårt att svara på skillnader, men uppskattar att Loops gör det enklare att hoppa in och fortsätta jobba när någon blir sjuk.


Använder ni Loops på andra sätt än “bara” i undervisningen?

Alexander: Ja, vi använder det för pedagogisk planering, årshjulet, och för att sprida allmän information och synliggöra alla som jobbar på skolan.

Madelene: Ja, utöver årshjulet använder jag det för min egen grovplanering, och jag blev inspirerad av en annan pedagog på Nösund som berättade om hur hon använt det för att planera sin bröllopsresa. Jag tyckte det lät spännande att använda Loops för reseplanering.

By signing up, I agree to my data being stored in accordance with Loops Privacy Policy.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Vi visar hur du kan komma igång med Loops i din verksamhet!

Martin Johansson hjälper organisationer med utvecklingsstrategier i gränslandet mellan teknik och pedagogik.

PRODUKTEN

Skapa och dela läranderesor med Loops

Utforska

TJÄNSTER

Vi hjälper dig att lägga grunden för livslångt lärande

Utforska

Säg hej!

Loops Education AB
Östra Hamngatan 16
411 09 Göteborg

kontakt@loopseducation.com

Ring 010 - 14 14 500