SKOLA

CASE

5

minuter

Loops för teknik och entreprenöriellt lärande

Cecilia utvecklar och inspirerar teknik- och entreprenöriellt lärande i Alingsås kommun. Något hon gjort sedan uppstarten av KomTek i Alingsås, 2012. Ett koncept som nu finns i 20 kommuner och syftar till att utbilda och inspirera lärare och elever i teknik och entreprenörskap, från förskola till åk 9.

Cecilia Kleväng utvecklar och inspirerar kring teknik och entreprenöriellt lärande i Alingsås kommun.

Agnes Haverling

Vad innebär ditt arbete med KomTek?

En stor del av min roll består av att ta emot klasser och förskolor som vill testa kul teknik som programmering, mekanik mm. Som lärare kan det vara svårt att sätta sig in i ny teknik som 3D-ritning och programmering, för att göra det lättare har jag tillsammans med Barbro Källberg, matematikutvecklare hos kommunen, arbetat fram ett material vi kallar Kodboxen som går runt på kommunens skolor. Vi såg att det är viktigt för likvärdigheten att alla skolor får tillgång till programmeringsverktyg och tips på analoga övningar. Kodboxen är fylld med robotar och programmeringsövningar och i samband med utdelningen har vi workshops i verktyg som Micro:bit, Blue-bots och legorobotar av olika slag. Jag arbetar också med en blivande teknikförskola som ska agera referensförskola för övriga förskolor i kommunen.


Hur uppkom ditt intresse för teknik?

Jag fascineras av lösningar och är nog i grunden ganska lat, vilket gör att jag verkligen vill hitta optimala verktyg som underlättar vardagen. Återkopplingen elever ger när man undervisar i teknik är verkligen helt otrolig! De är vår framtid och det är de som kommer att behöva hitta lösningar för att vi ska kunna behålla vår fina natur. I alla dystra prognoser ser jag ändå ljust på framtiden, utan att vara naiv. Jag gick en kurs i Teknik i skolan på Göteborgs Universitet och läste sedan in teknik genom lärarlyftet på GU. Det är för mig skolans viktigaste ämne, och jag ser mycket positivt på att eleverna nu är garanterade 200 timmar, även om jag givetvis önskat det dubbla.

Vad tycker du är viktigt att tänka på inom teknik och hållbarhet?

Jag vill ge eleverna utmaningar kopplade till verkligheten och se till att det finns mångfald i undervisningen så alla elever på något sätt har möjlighet att ta till sig den. Att varva teoretiskt arbete med praktiskt är nödvändigt för att få med alla, här ser jag att många skolor har en utmaning gällande lokaler. Vi får inte heller glömma estetiska ämnen som musik och bild. Flera forskare slår fast att konstnärliga ämnen utvecklar kreativiteten och jag har samarbetat med Per-Olof Nilsson, prof. em. vid Göteborgs Universitet som forskar just på kreativitet, vad är det och hur tränar vi våra elever att tänka “utanför boxen”? Vi måste ge eleverna goda förebilder, både världskända personer och personer i deras närhet, som gjort insatser inom teknik och entreprenörskap. Som tekniklärare ska vi visa att vi kan förändra saker genom tekniska lösningar på exempelvis miljöproblem. Det är också viktigt att eleverna får testa olika material, mekaniska konstruktioner, mm. och misslyckas. Många elever har svårt att hantera när de gör fel, att få dem att förstå att det är bra om det blir fel ibland är en stor utmaning.


“Eleven kan genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma fysiska eller digitala modeller.” (Kunskapskrav i teknik åk 4-6)


Varför har du valt att använda Loops?

Jag ser Loops som ett bra verktyg för att introducera en teknikutmaning för lärare. Tidigare har jag gjort långa presentationer som jag sedan får skicka eller dela med lärarna. I Loops kan alla lätt få tillgång till materialet, de kan “remixa” det till sitt eget eller välja ute det som de tycker om. Materialet är väldigt visuellt, både för elever och lärare, och man kan tydligt dela in olika arbetsområden i sin loop.

Du har byggt flera spännande teknikloopar, kan du berätta lite om dem?

I början av året byggde jag tre loopar kopplade till årets teknikutmaningar som visar hur man kan arbeta med tre olika ämnen. I samtliga loopar får eleverna först förkunskap i de ämnen som de sedan ska använda för sin konstruktion. Som lärare kan du använda looparna för din egen planering eller dela ut dem till dina elever. När vi hade kick-off för lärarna i utmaningarna fick jag många tacksamma kommentarer om tidsbesparing. Många kommentarer som “Skönt att någon har tänkt åt mig…” och “Vad lyxigt, det här är ju bara att börja undervisa”. Lärarna fick också hjälp och stöd i att använda loopen under vår kick-off vilket underlättade. Ibland är man på utbildningar och får med sig saker som man sedan inte utnyttjar, för man har glömt av materialet när så mycket annat kommer emellan.

Mitt tips till dig som arbetar med skolutveckling är att ha workshops i Loops för lärarna. Bara att få någon som visar hur man klistrar in bilder och filmklipp, var man kan hitta snygga bilder, hur man gör ett quiz mm. är guld värt för många. Förhoppningsvis får du då också lärare som känner sig säkra i att sprida sitt material vidare till kollegor.

Nyfiken på Cecilias teknikloopar? Här hittar du dem:

Framtidens boende. Åk 5-6. Här får eleverna tänka till om energiförsörjning, vatten, kommunikation mm.

Redskap till skolgården. Åk 4. Här får eleverna arbeta med enkla maskiner och skapa ett eget redskap.

Tillverka ett spel/leksak med rörelse av återvunnet material. Åk F-3. Här får eleverna skapa en leksak som innehåller en “rörelse” av återvunnet material.

Stabila och hållfasta konstruktioner. Åk 4-6.

Hjälpmedel i vardagen, 3D ritning. Åk 4-6.

By signing up, I agree to my data being stored in accordance with Loops Privacy Policy.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Agnes Haverling, fil. kand. i Digital media & Pedagogik och skriver om produktivitet, organisatoriskt lärande och metodik.

PRODUKTEN

Skapa och dela läranderesor med Loops

Utforska

TJÄNSTER

Vi hjälper dig att lägga grunden för livslångt lärande

Utforska

Säg hej!

Loops Education AB
Östra Hamngatan 16
411 09 Göteborg

kontakt@loopseducation.com

Ring 010 - 14 14 500