SKOLA

CASE

6

minuter

Loopar som resurs inför Nationella Proven

Marie är en av Loops ämnesansvariga producenter i Svenska och Engelska. Hon är legitimerad lärare, utbildad i pedagogiskt ledarskap, specialpedagogik, journalistik och copywriting. I Loops bibliotek hittar du just nu hela 57 loopar som hon skapat. Vi passade på att ställa några frågor om hennes senaste loopar, byggda för att förbereda eleverna inför Nationella Proven.

Marie Lagergren är legitimerad lärare i svenska och engelska för år 4-9, samt gymnasiet och en av Loops ämnesansvariga producenter.

Agnes Haverling

Först och främst, vad innebär det för dig att vara ämnesansvarig i Loops?

För mig innebär det att jag kan hålla mig uppdaterad i mina ämnen, att jag tar del av vad andra lärare arbetar med, och kan se deras behov. Jag tar del av aktuell forskning som jag  sedan kan visualisera i loopar. Rollen innebär också att jag får nya kollegor, det blir en nätverkande effekt då jag kommer i kontakt med andra pedagoger genom Facebookgruppen Loopslärare och när de lämnar in loopar som de byggt för kvalitetssäkring.


Du har byggt flera loopar att använda inför Nationella Proven, hur kommer det sig att du fokuserat på just det temat?

Den klart största anledningen är helt enkelt för att det är så efterfrågat. Det finns ett stort tryck på den typen av loopar så jag såg ett tillfälle att tillhandahålla material som kan hjälpa andra pedagoger att förbereda sina elever inför proven, på ett sätt som låter dem ta på sig lärarglasögonen och få större förståelse för vad som kommer att efterfrågas i proven.

Materialet i looparna är baserat på gamla nationella prov i svenska och engelska där sekretessen är hävd. Jag har inkluderat bedömningsmallar från Skolverket så eleverna enklare kan se vad de förväntas kunna. Efter att ha gjort de gamla proven får eleverna rätta varandras prov inne i loopen. På så vis får de själva använda bedömningsmallen och lärandet blir helt elevdrivet. De får kliva in i lärarrollen och se vad deras lärare kommer att ha i uppgift att bedöma när det kommer till deras egna prov. Utöver de gamla proven innehåller looparna interaktiva övningar och tips på hur eleverna kan utveckla sin förmåga att läsa såväl som förstå talad text. Märker eleverna att de behöver öva mer finns det tips på vad de kan öva och hur. Att blanda material på det här sättet skapar inkluderande undervisning som ger alla tillfälle att lära sig just vad de behöver på det sätt som passar dem bäst.

Har du tips för att komma igång och bygga egna loopar?

Mitt främsta tips är att ta hjälp av oss ämnesansvariga. Det går att få tag på oss direkt via e-post eller via Loops community. Ett annat tips är att våga prova och experimentera fritt på egen hand för att sedan be om feedback. Det är lättast gjort genom att lämna in loopen för publicering i Loops bibliotek. Då kikar jag eller någon av de andra ämnesansvariga på den och ger återkoppling. När loopen sedan publiceras i biblioteket kan dessutom fler lärare använda den. Ta kontakt med oss så kan vi hjälpa till hela vägen!

"...se till att kunskapen sätter sig djupare istället för att bara plugga intensivt för ett prov. Fokusera på att träna förmågor istället för att ladda inför enstaka mätpunkter för att sedan hoppa vidare till nästa. Det handlar om långsiktig utveckling av förmågor."


Var hittar du inspiration till looparna du bygger?

Jag får mycket inspiration från ämneslärargrupper i sociala medier. Där kan jag hitta allt från en bra bok, eller ett inlägg där någon efterfrågar material som inte finns. Det blir som en omvärldsbevakning av ämnet. I loopen Skriva i samlingen svenska NP byggde jag en begreppslista utifrån en fråga på Facebook.

En lärare efterfrågade uttryckssätt, alltså de förmågor som eleverna förväntas förstå och behärska enligt kursplanen och som också beskriver elevuppgiften i NP del C. Den frågan tyckte jag var klok, för vad är det vi egentligen vill att eleverna ska göra när de ska skriva en utredande text eller utveckla ett resonemang? Jag tog de förmågorna, och några till, gjorde en begreppslista och förtydligade den genom att lägga till filmklipp som ytterligare beskriver förmågorna. Förhoppningsvis kan loopen på så vis hjälpa eleverna att förstå vad det är vi efterfrågar när vi säger att de ex vis ska analysera, referera eller diskutera.

Jag inspireras också av nya forskningsrapporter, nya lagförslag och revideringar. Den absolut största inspirationskällan är vad andra lärare gör och efterfrågar. Det fina med Loops är att en loop kan skapas utifrån precis vad som helst. Det kan vara en mening eller ett citat som jag tycker är bra och vill bygga vidare på, ett färdigt lektionsupplägg som jag använt under mina 20 år som lärare, eller en idé från en annan lärare som triggar tanken “vad kan jag göra med detta?” Jag motiveras verkligen av att få skapa lektioner, innehåll och material, och det leder till bra loopar. När du tycker det är roligt att skapa loopen laddas den med inspiration som sedan kan engagera de som ska jobba med den.

Maries tips till dig som lärare inför nationella proven

Utöver tipset att låta eleverna göra äldre prov och få rätta sina kamraters, är mitt största råd till dig som är ny lärare att ta det lugnt. Undervisningen i ditt ämne står och faller inte med  Nationella Proven, och det tycker jag också är viktigt att föra vidare till eleverna. Proven är ett jättebra mätinstrument för att skapa likvärdig undervisning, men de mäter just bara i stunden. Så ta det lugnt, det är inget att stressa upp sig för mycket över.


Vad är viktigt att ha i åtanke under förberedelserna?

Som lärare tänker jag att det viktigaste är att förmedla till eleverna att de inte ska känna sig pressade inför proven. Se till att de känner sig förberedda. Även om det bara mäter i stunden är det bra att fokusera på att minska stress och ångest inför provtillfället. Jag har märkt att det skapar trygghet att se tidigare prov. Jag tycker också att det är viktigt att se till att kunskapen sätter sig djupare istället för att plugga intensivt för ett prov. Fokusera på att träna förmågor istället för att ladda inför enstaka mätpunkter för att sedan hoppa vidare till nästa. Det handlar om långsiktig utveckling av förmågor. Om förmågorna sitter behöver man inte oroa sig för niornas provperiod under vårterminen. En annan viktigt poäng är att eleverna får bedömningsmallen för att se vad som efterfrågas. I arbetet med looparna ska de själva synliggöra vad som kommer att efterfrågas i proven. Min förhoppning är att de ska förstå hur de ska tänka. Inte bara få ett resultat i form av ett betyg på om de lyckats eller ej.

By signing up, I agree to my data being stored in accordance with Loops Privacy Policy.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Agnes Haverling, fil. kand. i Digital media & Pedagogik och skriver om produktivitet, organisatoriskt lärande och metodik.

PRODUKTEN

Skapa och dela läranderesor med Loops

Utforska

TJÄNSTER

Vi hjälper dig att lägga grunden för livslångt lärande

Utforska

Säg hej!

Loops Education AB
Östra Hamngatan 16
411 09 Göteborg

kontakt@loopseducation.com

Ring 010 - 14 14 500