SKOLA

CASE

4

minuter

Så löser Lidköping bristen på kvalificerade språklärare

I Lidköpings kommun har det varit svårt att hitta behöriga språklärare. Något som blev extra tydligt i och med att språk nu är obligatoriskt i årskurs 6. Det hela ledde till en ohållbar situation med negativa konsekvenser för både elever och lärare. En innovativ lösning med Loops som prövats i Mora Kommun kan dock avhjälpa problemen.

Upptäck hur Loops kan hjälpa dig också!

Linda Höidal

Språkundervisningen i åk 6 organiseras så att elever från skolor som ligger utanför staden bussas in till en 80-minuters lektion i veckan med blandade grupper från de olika skolorna i respektive språk; franska, tyska och spanska.

Kommunen ställdes inför problemet med hur de skulle kunna tillhandahålla sätt för gruppen av obehöriga lärare att säkerställa likvärdighet i undervisningen. Ett problem som ansågs kunna avhjälpas genom att använda ett och samma läromedel. Med höga krav på läromedlet att kunna tillhandahålla stöd och hjälp för pedagogerna i att få med rätt stoff i relevanta övningar, samt kunna bedöma elevernas kunskaper på ett likvärdigt sätt. Krav som man snabbt insåg att en traditionell lärobok inte kunde leva upp till. Vi på Loops Education fick kontakt med Lidköpings kommun och inledde ett samarbete för att lösa deras problem baserat på ett upplägg som framgångsrikt testats i Mora Kommun. Där provade man att låta erfarna språklärare bygga material till mindre erfarna lärare för att lösa kvalitetsfrågan när det rådde stor brist på utbildade språklärare.

Loops ämnesansvariga producenter, som är behöriga språklärare, designade digitalt innehåll för varje termin i årskurs 6 i form av tre loopar där alla områden återkommer i de tre språken. Varje loop innehåller 5 hubbar och varje hubb innehåller ca 80 minuters undervisning. 

Pedagogerna har noggrant byggt varierade och intressanta lektioner, och på ett mycket medvetet sätt inkluderat olika möjligheter för bedömning av elevernas kunskaper. På detta sätt blir Loops mer än ett verktyg, det blir en resurs. Eleverna kan både skriva och spela in ljud- och video, exempelvis dialoger när de själva berättar och använder språket. Funktionaliteten i Loops gör det dessutom enkelt att använda engagerande material från webben, som sånger om alfabetet och veckodagarna som låter eleverna ta del av språk på ett lustfyllt sätt. För att göra övning och repetition roligare kan lärarna bl.a. välja att inkludera noder som självrättande quiz.

"Pedagogerna har noggrant byggt varierade och intressanta lektioner, och på ett mycket medvetet sätt inkluderat olika möjligheter för bedömning av elevernas kunskaper. På detta sätt blir Loops mer än ett verktyg, det blir en resurs."

Upplägget som Loops Education använder för att hjälpa Lidköping är som sagt baserat på ett upplägg som arbetats fram i Mora kommun, och som går ut på att vi under det första året arbetar i en nära process med språklärarna. Till en början ligger fokus på att stötta uppstarten. Vi ser till att hjälpa alla pedagoger bli bekväma i användandet av Loops och förstå sig på hur det fungerar.

När både lärare och elever har kommit in i Loops och arbetat i looparna ett tag börjar arbetet med sambedömning av uppgifter. En mycket viktig aspekt när majoriteten av lärarna är obehöriga i ämnet. Lidköping har planerat fyra träffar för detta under året, ledda av en IKT-pedagog i kommunen som även är språklärare. Looparna ger dem möjlighet att tillsammans bedöma likvärdiga uppgifter. De lärare som använder looparna med sina elever utvärderar och återkopplar kontinuerligt till pedagogerna som byggt materialet kring hur de önskar att det ska utvecklas vidare.

Som en del av detta projekt ingår planeringsmöten med processledare från Loops Education och personer som arbetar centralt i kommunen. Kontinuerlig uppföljning sker med stöd av oss på Loops Education om så önskas, men till stor del leder kommunen och pedagogerna det arbetet på egen hand. Vi kan även, som en bonus, skapa en struktur för alla skolor som ska inkluderas i Loops, samt bjuda in lärare och elever så de hamnar i rätt skola från början. Detta brukar underlätta uppstartsprocessen när elever inte går i samma fysiska skola men ska delta i gemensam undervisning i Loops.

Resultat

Genom detta samarbete kan vi tillsammans lösa bristen på kvalificerade språklärare i Lidköpings kommun. Loops tillhandahåller färdigt innehåll i form av kvalitetssäkrade loopar med läromedel kopplat till läroplanen och möjlighet att följa upp elevens utveckling. Verktyget tillhandahåller även möjlighet till bedömning av tal och skrift genom de olika funktionerna för uppgifter och inlämning.

By signing up, I agree to my data being stored in accordance with Loops Privacy Policy.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Linda Höidal, Produktchef.

PRODUKTEN

Skapa och dela läranderesor med Loops

Utforska

TJÄNSTER

Vi hjälper dig att lägga grunden för livslångt lärande

Utforska

Säg hej!

Loops Education AB
Östra Hamngatan 16
411 09 Göteborg

kontakt@loopseducation.com

Ring 010 - 14 14 500