SKOLA

BLOGG

2

minuter

Låt eleverna bli rättighetsreportrar med MR-piloterna!

Vi lanserar öppna loopar! Det är utvalda loopar i biblioteket som du kan starta och använda helt gratis även efter att din 30-dagars testperiod med Loops har gått ut. Först ut är MR-piloternas upplevelsebaserade loop Rättighetsreportrarna om FN:s barnkonvention. Loopen, som är byggd för högstadiet och gymnasiet är kopplad till läroplanen och stöttar skolor i arbetet för barns rättigheter.

En loop om mänskliga rättigheter som du kan använda även utan ett betalkonto i Loops

Rättighetsreportrarna – en loop om barnkonventionen

SO

Utforska loopen!

Rättighetsreportrarna är ett upplevelsebaserat läromedel om mänskliga rättigheter där elever granskar sin skola utifrån FN:s barnkonvention.

MR-piloterna arbetar för att kunskapen om de mänskliga rättigheterna ska öka och för att verksamheter ska kunna använda de mänskliga rättigheterna som verktyg i sitt dagliga arbete, dvs. arbeta människorättsbaserat.

Johan Fors

By signing up, I agree to my data being stored in accordance with Loops Privacy Policy.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Läs mer om MR-piloterna och deras arbete här!

Johan Fors arbetar med Loops Customer Success och skapar lärande genom multimodala spel.

PRODUKTEN

Skapa och dela läranderesor med Loops

Utforska

TJÄNSTER

Vi hjälper dig att lägga grunden för livslångt lärande

Utforska

Säg hej!

Loops Education AB
Östra Hamngatan 16
411 09 Göteborg

kontakt@loopseducation.com

Ring 010 - 14 14 500