FÖRETAG

BLOGG

5

minuter

Lärande på bästa sätt: Reflektioner från ExpoHR

Efter en heldag med fokus på HR-frågor och livslångt lärande ska jag försöka sammanfatta nyckelinsikter från dagen kring lärande, utveckling- och förvaltning av kompetens. Hur tar vi bäst med oss kunskapen från seminarier och event tillbaka till våra verksamheter?

Loops team av lärandeexperter

1. Sätt en strategi för uthållighet och innovationsspurter

Ylva M Andersson delade med sig av insikter kring hastigheten i dagens arbetsliv. Många ledare pratar idag om just vikten av hastighet eftersom vi lever i en värld där utvecklingen och omvärlden förändras i allt snabbare takt. Ylva inflikar dock att man förväxlat uttrycket hastighet med kreativitet som är ännu viktigare eftersom det utgör själva kärnan i innovation. Undertecknad inflikar med att detta fastställdes även av Albert Einstein med citatet:

”Imagination is everything. It is the preview of life's coming attractions.”


Ylva anser att; Kvalitet när det kommer till att lära sig något nytt är när du får tid för vila och reflektion. Jag vill utveckla Ylvas inflikning med en liknelse mellan människokroppen och organisationen vi arbetar i. Vi kan springa 100 meterslopp i hög hastighet, men om vi inte hinner vila mellan de olika loppen så kommer kroppen att ta stryk. Ställer vi om vår organisation till att springa ett maraton genom att dela upp detta i flera 100 meters-spurter efter varandra kommer vi förmodligen behöva bryta efter halva loppet. Våra kroppar och organisationer behöver arbeta efter en hållbar strategi med en löpstil hälsosam för människa såväl som organisation.

 

2. Skapa förutsättningar för mod att förändras och utvecklas 

Expo HR avslutades av Daniel Donlind med hans show ”En tupp ger aldrig upp”. Han pratade om att agera på tankar och planer kring förändring, och visst ligger det mycket i att faktiskt VÅGA ta steget att ändra något. Att komma närmare målet, att våga resa sig igen när vi möter motgångar. 

Daniel delade med sig av en av nycklarna som senare gav honom möjlighet att nå sina mål, nämligen att skolan tillhandahöll individanpassad undervisning – vilket gav honom möjlighet att lära sig Spanska – trots sin dyslexi.

Att utforska nya vägar och utvecklas som individ kräver att man rör sig utanför sin bekväma zon. Att vara modig och ha Mod handlar inte om att vara orädd, Mod är att vara rädd – men att göra det ändå. Det är lättare att vara modig med en coach eller tränare som stöttar dig, i Daniels fall hette han Dallas och var Daniels boxningstränare.

En viktig faktor för framgång i en snabbföränderlig värld är anpassningsförmåga. Att kunna sätta in extra resurser där det behövs och flytta fokus till nya områden när nya utmaningar eller behov uppstår. Skapa förutsättningar för en lärande organisation där kollektivet lär sig tillsammans och av varandra, med flexibilitet och möjlighet att applicera specifik kompetens i olika delar av organisationen. Se till att den samlade kompetensen tas tillvara, att tyst kunskap lyfts till ytan och kan spridas internt. Att kunna lära om och lära nytt är oerhört viktigt för att bibehålla konkurrenskraft och attrahera nya personer till ert företag!

 

3. Kartlägg förutsättningar och hinder för lärande

Vet du vad distraktioner och multitasking gör med hjärnan? Det slösar väldigt mycket energi som skulle användas bättre om vi bara fokuserade på en sak i taget. När vi är fokuserade och aktivt tänker på det vi försöker lära oss har informationen mycket bättre förutsättningar att kommas ihåg. Som alltid har Hajja Hjärnfokus mycket bra saker att säga om hjärnan och dess förutsättningar att lära. 

Jonas Uddman som är utbildningsdesigner hade enligt mig en av de viktigaste och mest intressanta föreläsningarna under dagen med temat ”utbildningsdesign - Vilka utbildningsmetoder är effektiva och hur kan de kombineras?”. Se mina lärdomar från Jonas föreläsning sammanfattade här.

 

4. Skapa strukturer för framtidens lärande ur ett organisationsperspektiv

Kristina och Mattias från Jobzone konstaterade under deras föreläsning att:

  • Förändring är det enda du med säkerhet kan räkna med - både historiskt och vad gäller framtiden.
  • Det största hotet mot att lyckas som organisation är kompetensbrist.
  • Lösningen är att lyckas attrahera rätt personer till sitt bolag och optimera kompetensen hos befintliga medarbetare genom utbildning.
  • För att lyckas med ovanstående gäller det att etablera rätt typ av kultur inom organisationen!

För att lyckas behöver du bla: ”Spåra, Analysera, Måla, Besluta, Agera.” Låt oss ta bristen på utvecklare som exempel. Det saknas närmare 250.000 utvecklare i näringslivet idag. Högskolorna har inte ökat antalet studieplatser, och YH skolor får minskat stöd då de som påbörjat kurserna inte hinner slutföra sin examen eftersom företagen hugger dem redan innan de blivit klara. Det kanske inte handlar om att leta efter rätt kompetens hos nya förmågor utan istället försöka väcka viljan att lära hos existerande medarbetare? Ledningen måste inse att kunskap och kompetens tar tid och kräver investering.

Vad behövs då för att säkerställa att rätt kompetens kan utvecklas inom bolaget? En av grunderna är att släppa kraften fri hos medarbetarna. Låt dem utforska och lyfta utmaningar och hinder till ytan. Ge dem mandat och möjlighet att kunna lösa problem. Medarbetare som får äga verksamhetsförbättringar och lösa problem som påverkar deras vardag motiveras att omvärldsbevaka, skapa insikter, se praktisk applikation i organisationen, och genom det – lära nytt.

Många har hört talas om 10.000-timmarsregeln, men Mattias lyfte det som många missar: Nödvändigheten av en lärare, coach eller mentor. Om ingen leder lärandet tappar det effekt. Medarbetarens potential är likställt med dennes motivation och vilja att skapa förändring för sig själv och andra. Som organisation behöver vi uppmuntra nyfikenhet och utforskande, likaväl som en tillåtande kultur av att omvärdera beslut och ändra sig om det så behövs.

  

Summering

Reflektionen summerat så pekar alla föreläsningar åt samma håll = LÄRANDE.

Lärande är nyckeln till att lösa frågorna om kompetensbrist, balans mellan arbetsliv och privatliv, hjärnfokus, digitalitet och individens egen motivation som diskuterades på alla nivåer under ExpoHR. HR-avdelningen kommer att spela en avgörande roll för hur dessa frågor hanteras och blir på detta sätt i stor utsträckning avgörande för huruvida företaget kommer att lyckas eller ej i framtiden.

By signing up, I agree to my data being stored in accordance with Loops Privacy Policy.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Vill du etablera en lärandekultur i din organisation? Kontakta mig.

Vi är experter på lärande i gränslandet mellan teknik och pedagogik som hjälper organisationer och företag att nyttja kraften i lärande.

PRODUKTEN

Skapa och dela läranderesor med Loops

Utforska

TJÄNSTER

Vi hjälper dig att lägga grunden för livslångt lärande

Utforska

Säg hej!

Loops Education AB
Östra Hamngatan 16
411 09 Göteborg

kontakt@loopseducation.com

Ring 010 - 14 14 500