SKOLA

CASE

4

minuter

Kävlinge och Loops för lärarnas skull

Anna Andersson, specialpedagog och förstelärare på Rinnebäcksskolan i Kävlinge delar med sig om hur de valt att starta upp med Loops.

Linda Höidal

Loops är relativt nytt på skolan, berättar Anna. Det var under våren 2019 som Loops introducerades för ledningsteamet, med möjligheten till överblick i lärlooparna som ett tungt vägande skäl till att välja just Loops. På Rinnebäcksskolan såg man direkt möjligheter att utveckla verksamheten genom att använda loopar i olika sammanhang. Det första som gjordes var att låta lärarna möta Loops genom en loop om deras egna medarbetarsamtal. 


Anna förberedde ett inloggningsförfarande kring hur lärarna skulle ta sig in i Loops och beskrev vad verktyget skulle användas till. 75 lärare skulle in i Loops och av dem var det bara en enda som hörde av sig och var lite fundersam kring att lära sig ännu ett system. Anna upplevde lärloopen om medarbetarsamtalet som ett bra sätt att puffa igång alla så smått, med väldigt låg tröskel. 


Lärargruppen fick en presentation av Loops under våren, och Loops visades också på BRETT, Kävlinges egen mässa där de delar med sig av tankar och metoder kring lärande med digitala verktyg. 

“Den största skillnaden är att arbetet kan genomföras på ett likvärdigt sätt med de olika elevgrupperna eftersom alla lärare hade tillgång till samma material.”


Lärarna på skolan får själva välja vilken takt de startar upp i Loops, och flera pedagoger har redan kastat sig in och börjat bygga egna loopar som de använder med sina elevgrupper. Anna själv har påbörjat bygget av en loop kring elevhälsoplanen och hon ser flera fördelar med att kunna samla multimodalt material och dela det med sina kollegor genom lärloopen. 


Hon har också byggt en loop som handlar om Läsa, skriva, räkna garantin för årskurs 1-3, där hon samlat allt material i en god struktur så att det är lätt att ta till sig. Hon ser också att lärarna uppskattar att kunna se linjen i materialet på ett tydligt sätt, så att de kan se vad som är nästa steg för eleverna även om de själva inte är de som ska genomföra det. 


Anna arbetar som specialpedagog på Rinnebäcksskolan och ser fram emot att kunna samarbeta med klasslärarna genom Loops. Klassläraren som delat ut loopen kan även bjuda in Anna som lärare i den startade loopen som på så vis kan hjälpa till att anpassa loopen till elever som behöver det. 


Ett spännande samarbetsprojekt drogs igång precis innan sommaren då personalen diskuterade hur de skulle starta upp terminen med eleverna. De bestämde sig för att lägga ett par dagar på ett gemensamt värdegrundsarbete. Ett antal lärare samlade ihop bra material att använda och delade det med Anna som byggde loopen. Centralt i loopen lades praktisk information, som schema för dagarna, syftet med arbetet och vad som är obligatoriskt att genomföra med eleverna. Vid hubbarna runt om finns material för lärarna att välja bland, kring rubriker som Empati, Funktionsnedsättningar och Likabehandling. Det är bl.a. filmer, övningar, texter och lekar. 

“Det var roligt att samla allt material från olika lärare i en loop, då det gjorde den rik på innehåll samtidigt som vi sparade tid.”


Anna ser stora fördelar med lärloopen jämfört med att genomföra ett liknande projekt utan en loop. Den största skillnaden som hon ser är att arbetet kunde genomföras på ett likvärdigt sätt med de olika elevgrupperna eftersom alla lärare hade tillgång till samma material. Det var också roligt att samla allt material från olika lärare i en loop, då det gjorde att den blev rik på innehåll och att man sparade tid.


Loopen är publicerad i skolans eget bibliotek idag och Anna säger att det kan mycket väl hända att de väljer att publicera upp den i det allmänna biblioteket framöver, så att lärare på andra skolor också kan använda loopen.


By signing up, I agree to my data being stored in accordance with Loops Privacy Policy.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Linda Höidal, Produktchef.

PRODUKTEN

Skapa och dela läranderesor med Loops

Utforska

TJÄNSTER

Vi hjälper dig att lägga grunden för livslångt lärande

Utforska

Säg hej!

Loops Education AB
Östra Hamngatan 16
411 09 Göteborg

kontakt@loopseducation.com

Ring 010 - 14 14 500