FÖRETAG

BLOGG

4

minuter

Framtidens learning and development

EdTech står för Educational Technology och fokuserar på användningen av digitala hjälpmedel för att underlätta lärande. Även om det är ett relativt nytt begrepp i Sverige, nådde globala investeringar i EdTech-bolag nya rekord under första halvan av 2018. Vad beror det ökade intresset för EdTech på? Vi intervjuade Jannie Jeppesen, VD för Swedish Edtech Industry, som svarar på hur tekniken kan bidra till att framtidssäkra företag och organisationer.

Jannie Jeppesen

Vilka är anledningarna till det ökade intresset för EdTech? 

Vi lever i en kompetensekonomi. Globaliseringen sätter press på oss att vara fortsatt konkurrenskraftiga. När andra länder kan erbjuda samma produkter och tjänster som vi till en lägre kostnad, måste vi hitta nya sätt att differentiera oss. Behoven av kompetensutveckling och kompetensväxling driver också på tillväxten. Teknisk utveckling ställer helt nya kompetenskrav på organisationer, exempelvis automatisering och robotisering. Detta triggar en förändring. Tidigare räckte det ofta att addera nya färdigheter till sin nuvarande kompetens för att vara relevant. Idag handlar det mer om att skaffa sig en helt ny uppsättning kompetenser.

Hur påverkar dessa förändringar företag och organisationer?

Det är absolut företagskritiskt! Har du inte rätt kompetens har du ingenting att sälja. Företag och organisationer och deras "affärserbjudande" behöver konstant utvecklas och omformas. Vi måste samarbeta med tekniken för att förstå hur vi kan optimera användningen av den. För att lyckas behöver vi skapa en lärandeorganisation som uppmuntrar innovation, kreativitet och samarbete mellan kompetenser i team – såväl som med robotar.

”Personer som inte avsätter 5 timmar i veckan för digitalt lärande kommer att göra sig själva överflödiga”

Vad innebär det i praktiken för arbetsgivare?

Hjärtkirurgi är ett bra exempel på hur vi måste samarbeta över specialistområden. Idag genomförs operationer till stor del av robotar. Medan läkaren är specialiserad på hjärtat, behöver hen samarbeta med ingenjören för att kunna genomföra operationerna. Dagens banktjänster visar på behovet av att tänka nytt gällande att attrahera kompetens. En banks nyckelkompetenser brukade vara ekonomer och ingenjörer, där hög lön var viktigt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Idag söker man ”user experience designers”, som snarare efterfrågar en kreativ arbetsmiljö, teamarbete och att ha ett meningsfullt jobb.

Hur skapar vi då en vinnande lärandestrategi?

Allt fler ledningar plockar in en Head of Learning & Development för att säkerställa att organisationen konstant lär och utvecklas. Digitalisering ger möjligheten, men lärande är ingen quick fix! De övergripande processerna och strukturen för lärande måste definieras av ledningen i affärsplanen. Sedan gäller det att följa upp framsteg på såväl individ- som företagsnivå. Att koppla lärande och mjuka färdigheter till hårda siffror. Hur uppnås RoI?

En nyckel för att lyckas med digitalt lärande är att tillåta tid för det. VD:n för AT&T sa: ”Personer som inte avsätter 5 timmar i veckan för digitalt lärande kommer att göra sig själva överflödiga”. Googles anställda utgår från modellen 70/20/10, som innebär att de spenderar 70 procent av sin tid på sina primära uppgifter, 20 procent på relaterade projekt och 10 procent på att lära sig nya färdigheter och att jobba med sidoprojekt.

Till sist: Vad vinner företag på att engagera sig i lärande? 

Organisationens kompetens framtidssäkras och affärsutvecklingen drivs framåt. Att identifiera och dra nytta av medarbetarnas drivkrafter leder inte bara till ökat engagemang, utan öppnar också för nya kompetenser du inte ens tänkt på. Exempelvis kan en ingenjör som är intresserad av marknadsföring visa sig vara en vinnande kombination!

By signing up, I agree to my data being stored in accordance with Loops Privacy Policy.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Jannie Jeppesen, VD för Swedish Edtech Industry som representerar över 75 edtech företag i Sverige.

PRODUKTEN

Skapa och dela läranderesor med Loops

Utforska

TJÄNSTER

Vi hjälper dig att lägga grunden för livslångt lärande

Utforska

Säg hej!

Loops Education AB
Östra Hamngatan 16
411 09 Göteborg

kontakt@loopseducation.com

Ring 010 - 14 14 500