FÖRETAG

BLOGG

5

minuter

Hur väl anpassad är din utbildning för målgruppen?

Idén om att göra en målgruppsanalys inför utformandet av någon typ av lärandeprocess är ingenting nytt. Det är något de flesta av oss gör. Oftast handlar det dock, enligt min erfarenhet, nästan uteslutande om antalet deltagare. Därför vill jag dela med mig av mina sju bästa frågor att ställa om din målgrupp innan du börjar bygga en utbildning eller lärprocess.

Kim Blomqvist

Redo att skapa riktigt bra lärandeprocesser? Ställ dig dessa 7 frågor om din målgrupp

När du står inför uppgiften att utforma lärande är målgruppen en av de absolut viktigaste faktorerna, om inte den allra viktigaste, att ta hänsyn till. Din förståelse för deltagarna är vad som kan göra lärandeupplevelsen och i förlängningen din utbildning, till en succé eller ett fiasko. När jag designar utbildningar som jag själv ska hålla i, eller när jag jobbar med en kund för att bygga upp och utveckla deras Learning & Development, är jag alltid noga med att ställa mig själv följande sju frågor om målgruppen.


1. Hur många är de?

Hur stor kommer gruppen att vara? Detta är särskilt viktigt beroende på hur utbildningen ska äga rum. Är det en helt digital utbildning eller kanske en hybridlösning? Kommer det att krävas löpande återkoppling och handledning, och kommer deltagarna ha möjlighet att samarbeta? Alla dessa aspekter påverkas av gruppens storlek.

2. Vilka är de?

Här menar jag vilken position eller roll de har i organisationen. När du vet detta kan du mycket lättare hantera olika förväntningar, både från ditt eget och deltagargruppens perspektiv.

3. Hur bekväma är deltagarna med lärande i digitala miljöer, och vilka attityder kring ämnet har de?

Det här är en extremt viktig aspekt att ta hänsyn till då den låter dig veta vad du behöver bygga in i läranderesan utöver det faktiska utbildningsmaterialet. Det spelar ingen roll hur magiskt bra ditt innehåll är om deltagarna känner sig osäkra i, eller har förutfattade meningar om miljön det presenteras i. Det kommer alltid att utgöra ett hinder för lärandeprocessen.

4. Hur mycket tid kan de lägga på utbildningen?

Är det deltagarna som själva bestämmer hur mycket tid de har för utbildningen? Har de ens koll på hur mycket tid de kan lägga på den, och hur mycket tid de lägga på utbildningen? Tid är som du säkert vet en oerhört viktig faktor för oss i alla typer av lärandesituationer, därför måste du tänka över hur det påverkar din målgrupp. Var noga med att utforma lärandet med respekt för den tid deltagarna kommer att investera i processen.

"Det är inte ovanligt att det finns stor variation gällande förkunskaper om olika ämnen och områden inom målgruppen. Att möta den som ska lära sig något nytt på deras nivå är, som du säkert vet, avgörande för motivation och engagemang."

5. Ligger ämnet nära vad deltagarna arbetar med på daglig basis?

Det kan kännas uppenbart att en utbildning med fokus på en specifik produkt eller färdighet är nära kopplad till det dagliga arbetet, men det är inte alltid fallet. Just därför är det viktigt att du ser till att ha en bra grundförståelse av hur det ser ut gällande din utbildning innan du t.ex. refererar till aktiviteter och händelser som uppstår i deltagarens presumtiva arbete. Har du tänkt fel här kan hela utbildningen falla platt. Nyckeln till lyckad kunskapsöverföring är sambandet mellan den nya kunskapen/färdigheterna och användandet av dessa i det dagliga arbetet.

6. Vilka förkunskaper har de gällande ämnet?

Helt enkelt; vilken nivå ligger deltagarna på i förhållande till de ämnen utbildningen behandlar? De flesta av oss har varit med om utbildningar där vi känt oss överväldigade eller uttråkade för att innehållet upplevts alltför avancerat eller lätt. Att känna till deltagarnas förkunskaper låter dig veta var du ska lägga ribban när du utformar utbildningens innehåll, likaväl som hur många olika nivåer du bör skapa för att skapa en solid grund för inkluderande lärandeprocesser. Det är inte ovanligt att det finns stor variation gällande förkunskaper om olika ämnen och områden inom målgruppen. Att möta den som ska lära sig något nytt på deras nivå är, som du säkert vet, avgörande för motivation och engagemang.

7. Hur väl känner deltagarna varandra?

Sist men absolut inte minst vill jag ta upp frågan om hur väl deltagarna känner varandra. En aspekt jag sällan hör nämnas eller tas hänsyn till, speciellt i utformandet av hybridlösningar eller helt digitalt lärande, men som kan få stor påverkan på samarbete, överföring och utveckling av kunskap. Vet du hur deltagarna känner varandra sedan tidigare kan du lättare förutse hur de kan kan tänkas interagera med varandra och lägga potentiella gruppuppgifter och avstämningar på en passande nivå. Detta är alltså en mycket viktig faktor för utformandet av kollaborativt, sociokulturellt lärande. Något vi bör jobba för att uppnå i alla lärandesituationer.

En sista aspekt jag stött på, som är värd att nämna även om jag inte tycker den är tillräckligt vanligt förekommande för att vara med i listan ovan, är diskrepansen mellan vilken typ av utbildning som efterfrågats av deltagarna kontra vilken typ av utbildning du fått i uppdrag att utforma.

Så kan du samla in informationen

Det finns många sätt du kan samla in information om din målgrupp på, och vilken metod du väljer att använda beror ofta på hur den specifika situationen ser ut. I min erfarenhet är undersökningar och/eller frågeformulär med noggrant utvalda frågor mycket användbara och ger ofta svaret på frågeställningarna jag gått igenom ovan. Några av dessa kanske du redan har full insikt i, men oavsett vilken metod du väljer för att få förstå för dina deltagare är det absolut viktigast att du tar dig tid att samla in och faktiskt använda informationen på ett relevant sätt för alla inblandade. Då kommer du kunna se effekterna av att ha skapat en riktigt lyckad lärandeupplevelse.

Denna text publicerades först på elearningindustry.com. Är du nyfiken på att lära dig mer om design för digitalt lärande? Ladda ner ditt exemplar av forskaren Anna Åkerfeldts white paper Designing for digital learning experiences.

By signing up, I agree to my data being stored in accordance with Loops Privacy Policy.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Kim Blomqvist är erfaren L&D strateg och designer av pedagogiska lärandeprocesser.

PRODUKTEN

Skapa och dela läranderesor med Loops

Utforska

TJÄNSTER

Vi hjälper dig att lägga grunden för livslångt lärande

Utforska

Säg hej!

Loops Education AB
Östra Hamngatan 16
411 09 Göteborg

kontakt@loopseducation.com

Ring 010 - 14 14 500