FÖRETAG

BLOGG

4

minuter

Handen på hjärtat - Hur bra är din onboardingprocess?

Få argumenterar mot vikten av bra onboarding, och förbättring av interna processer för att ge nya medarbetare en bra start med kort inlärningstid är ett ständigt aktuellt tema. Trots att det borde vara högt prioriterat visar forskning att hälften av alla rekryteringar av seniora chefer till Fortune 500 företag misslyckas inom 18 månader, och hälften av alla timanställda lämnar sina nya jobb inom 120 dagar*.

Vi bjuder på en digital mall för onboarding i form av en loop. En digital läranderesa som enkelt anpassas efter din organisations behov.

Åsa Einarsson

Society for Human Resource Management (SHRM) uppskattar kostnaden för att hitta och onboarda en ersättare till ungefär 6-9 månadslöner. En kostnad som organisationer med välarbetad onboarding förebygger. Bra onboarding skapar dessutom engagemang under inträdet, ökad produktivitet, prestation och retention av nyanställda*.

Trots uppenbara fördelar anser dock bara 12% av de tillfrågade i en Gallup-undersökning att deras organisation gör ett bra jobb med onboarding. Att skapa en onboardingprocess borde vara en rolig uppgift! Du har hittat rätt talang, vilket är en vinst i sig med tanke på dagens konkurrens, nu är det dags att ge personen en riktigt bra start för att komma in i arbetet. Lyckas du skapa positiv förväntan får du en intresserad och engagerad medarbetare som redan innan sitt tillträde påbörjat en positiv relation till organisationen.

Behovet av, och processen för onboarding varierar såklart beroende på er verksamhet, men många strategier fungerar oavsett företagstyp. Digitala verktyg gör onboardingen till en smidig, personlig och engagerande process som kan starta medarbetarens resa in i företaget långt innan första dagen på jobbet. Som L&D strateg och processledare har jag hjälpt många företag att digitalisera sin onboardingprocess, här är några av mina bästa tips för att skapa engagerande onboarding som gynnar både medarbetare och organisation:

  • Samla och paketera information i ett lättsmält format, och se till att den är tillgänglig för medarbetaren där och då den behövs, så kallad just-in-time-learning. Blanda gärna olika typer av media som gör det möjligt att ta till sig både djupgående kunskap och kortfattad information om specifika ämnen när det passar medarbetaren.
  • Skapa engagerande innehåll med video. Det är lätt att fastna i vanan att bara jobba med text och powerpoint. Dagens teknik och systemstöd gör det enkelt att kommunicera via video. Många företag väljer t.ex. att inleda onboardingprocessen med en personlig hälsning från VD:n eller ledningen om företaget är för stort för att de personligen ska kunna välkomna nyanställda, och låter nykomlingen själv skicka en videohälsning för att presentera sig.
  • Skapa balans mellan praktisk information och det sociala perspektivet av att vara ny på jobbet. Komplettera gärna fysiska möten, som schemalagda formella nätverksmöjligheter och mentorskap, med att introducera olika avdelningar och nyckelpersoner via digital onboarding. Det ger en överblick av organisationen och alla som arbetar där utan att kräva omedelbar fysisk närvaro, och presenterar er företagskultur. Även här jobbar du med fördel med video.

  • Inkludera teamperspektivet i planeringen av onboarding. Fråga er vad teamet behöver för att de ska känna sig trygga med sin nya kollega och vilja engagera sig i att ge denne en bra start.

  • Uppmuntra feedback under hela processen. Det hjälper er att identifiera förbättringsområden, från det första intrycket av ert företags varumärke, genom rekryteringsprocessen och under den första tiden på jobbet. Det är också ett utmärkt tillfälle att fånga upp upplevelser och förväntningar hos nyanställda.
  • Omfamna att vi lever i en snabbfotad värld. Skapa en onboardingprocess som är lätt att uppdatera och utveckla för att säkerställa att den alltid är aktuell.
  • En bra och välplanerad onboarding startar redan vid första mötet och sträcker sig långt över introduktionen. Den ska utgöra ett ramverk som uppmuntrar kontinuerligt utforskande, internt nätverkande och kunskapsdelande. Även efter att den nyanställde kommit in i arbetet.
  • Uppmärksamma vad som händer efter onboardingen. Dela med dig av er Learning & Development strategi och informera om resurser ni tillhandahåller för kompetensutveckling och möjligheter till fortsatt lärande på företaget.

Möjlighet till kontinuerlig utveckling är en nyckelfaktor för framgång. Lärandeprocessen börjar redan vid första mötet och följer medarbetaren i dennes fortsatta utveckling. Kontinuerligt lärande stöttar förändringsprocesser, ökar engagemang, gör att ni attraherar och behåller talanger, och framtidssäkrar er affär. Vi bjuder på en digital mall för onboarding i form av en loop. En digital läranderesa som enkelt anpassas efter ditt företag eller organisations unika behov.

Källor: *Maria Grillo, Hee Kyoung Kim (2015), A Strategic Approach to Onboarding Design: Surveys, Materials, & Diverse Hire, Cornell University ILR School

By signing up, I agree to my data being stored in accordance with Loops Privacy Policy.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Åsa Einarsson, learning designer, L&D strateg & processledare, Loops Education.

PRODUKTEN

Skapa och dela läranderesor med Loops

Utforska

TJÄNSTER

Vi hjälper dig att lägga grunden för livslångt lärande

Utforska

Säg hej!

Loops Education AB
Östra Hamngatan 16
411 09 Göteborg

kontakt@loopseducation.com

Ring 010 - 14 14 500