SKOLA

CASE

3

minuter

Så digitaliserades Gävle kommun

Mikael Svensson, utvecklingsledare för digitalisering inom utbildningsförvaltningen i Gävle kommun berättar om deras senaste satsning. Gävle står i startgroparna att implementera ett digitalt verktyg för kompetensutveckling av medarbetare och digitalisering av undervisning i kommunens skolor. Så här gjorde de för att lyckas.

Nätverka och inspireras av andra!

Mikael Svensson

Hur ser du på digitalisering inom kommunen?

Det har pratats om digitalisering de senaste 5-6 åren, och först nu börjar effekten märkas! I min kommun, och många andra, har beslutsfattarna nu vågat ta steget. Att det händer nu har flera orsaker. Det finns en stark vilja i många kommuner samtidigt som förändringar på nationell nivå skapar incitament att göra någonting. Exempel på det är att läroplanerna ställer högre krav på digital kompetens och den Nationella Handlingsplanen för Digitalisering av Skolväsendet. Vi har också börjat landa i att det inte primärt handlar om ”prylarna”. Vi lever i en föränderlig värld. Den tryckta boken må vara fast men digitalisering är föränderlig, i framtiden kommer det vara självklart att jobba på olika sätt, och i olika system.

Ni är mitt uppe i implementering av ett digitalt verktyg som kommer att användas både av personal inom kommunen och i skolorna av lärare och elever. Varför gör ni denna satsning?

När det gäller skola vill vi att slutkunderna, eleverna, faktiskt ska få bredare digital kompetens. Vi vill komma närmre eleverna, att de ska kunna visa sina färdigheter och kunskaper på olika sätt både muntligt och skriftligt, och i större utsträckning kunna visa sin kunskap den tid de fungerar bäst. Allt lärande sker inte i klassrummet 8-15, det kan också ske på en annan plats, en annan tid.

När det gäller medarbetarnas kompetensutveckling vill vi stärka den digitala kompetensen. Digital kompetens handlar inte längre om administration och att exempelvis ha goda kunskaper i vissa system. Nu måste du förhålla dig till och verka i digitaliseringen, samt förstå vad den digitala transformationen innebär oavsett om du är lärare eller chef. Vi vill möjliggöra utbildning även när det är svårt att få till på plats.

Nu kan vi erbjuda möjlighet till utbildning när det passar dig på din nivå. Det kan exempelvis handla om att nå ut med kunskap om GDPR, Office365 eller introduktion för nya medarbetare. Det ger oss också nya möjligheter att jobba med olika undersökningar.

"Våga överge det traditionella. Ha respekt för processen, en grundlig idé, var tydlig med vilka steg som behöver tas och ta små steg framåt."

Hur kommer det sig att ni valde Loops?

Det är en dubbel tanke. Vi ser det som ett läromedel som kan användas på olika sätt i alla ämnen i alla stadier. Det passar den som har det lätt såväl som svårt med möjlighet att ta olika vägar för att tillgodogöra sig kunskap. Eleven kan jobba med någonting längre eller kortare tid utan att det behöver synas och få stöd där det behövs. Vi sökte ett okomplicerat verktyg som gör det möjligt för oss att centralt ta fram utbildningar som alla rektorsområden kan dra nytta av. Nu kan vi skapa utbildningar centralt som kan plockas upp av olika rektorer som kan anpassa materialet och göra det till sitt eget. Vi ser oändliga möjligheter!

Vi gillar att Loops utmanar, det är inte en konventionell “bok i datorn” utan vänder upp ner på det hela och skapar en annan upplevelse. Det traditionella är inte alltid det som gäller. Läromedel är inte en bok, det är föränderligt.

Vad är ditt råd till andra kommuner som överväger att digitalisera sitt lärande?

Våga överge det traditionella. Ha respekt för processen, en grundlig idé, var tydlig med vilka steg som behöver tas och ta små steg framåt. Utöver hårdvaran behöver du struktur och hjälp med support. Vid implementation behöver du hålla hårt i processen för att hela tiden komma framåt. Låt det ta tid men backa inte. Kom ihåg att lyfta fram storheten, möjliga vinster, och påminn om verktyget hela tiden för att få alla att anamma det och få igång användandet.

By signing up, I agree to my data being stored in accordance with Loops Privacy Policy.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Jobbar du med skolutveckling? Vi bjuder på nätverkande och inspiration i september!

Mikael Svensson, utvecklingsledare för digitalisering inom utbildningsförvaltningen i Gävle kommun.

PRODUKTEN

Skapa och dela läranderesor med Loops

Utforska

TJÄNSTER

Vi hjälper dig att lägga grunden för livslångt lärande

Utforska

Säg hej!

Loops Education AB
Östra Hamngatan 31
411 10 Göteborg

hello@loopseducation.com

Ring 010 - 14 14 500