FÖRETAG

BLOGG

4

minuter

Effektiva metoder för utbildning och hur de bäst kombineras

Vi rapporterar från ExpoHR 2019 och delar insikter från utbildningsdesigner Jonas Uddmans intressanta föreläsning med temat ”Utbildningsdesign - Vilka utbildningsmetoder är effektiva och hur kan de kombineras?”

Loops team av lärandeexperter

Jonas Uddman hade enligt mig en av de viktigaste och mest intressanta föreläsningarna under ExpoHR 2019, och delar på sin hemsida ytterligare 4h material att öppna efter föreläsningen. En julklappssäck att grotta ner sig i och kultivera sig med för många dagar framöver, för lärande är inte något som sker organiserat vid ett tillfälle. Lärande sker hela tiden i den dagliga verksamheten och skall finnas lättillgängligt när lust och engagemang är som störst. För då lär du dig bättre!

Jonas har baserat på forskning fastställt att inlärning över tid är betydligt effektivare än ett koncentrerat tillfälle, det är bättre att plugga 1 timme om dagen i 5 dagar är att plugga 1 dag i 5 timmar i sträck! Han poängterade även att återkoppling till deltagarna genom hela lärandeprocessen är avgörande för kvalitativt lärande. Klassdiskussioner och att koppla nya lärdomar till tidigare kunskap är också väldigt effektiva verktyg.

Uddman hävdar också att föråldrad E-learning är betydligt sämre än genomsnittet för lärande. Låt oss utveckla detta lite mer!

Traditionell E-learning som många känner igen det är ofta en sämre variant av en fysisk bok. Du läser en text, tittar på en bild och sedan säger du A, B eller C. Detta kan i vissa fall rent av hämma inlärningen hos mottagaren. E-learning på detta sätt ger ingen möjlighet till diskussion eller feedback eftersom datorn måste kunna rätta A,B eller C. Det blir ensidigt och svart eller vitt.

Varför är det då så populärt? Jo, det är skalbart till stora grupper, innebär låga produktionskostnader, och om målgruppens tid inte är så dyrbar kan det vara kostnadseffektivt jämfört med andra metoder. Det är även mätbart, vilket är praktiskt om det är obligatoriskt att alla anställda genomgår utbildningen.

 

Så hur gör vi det mer effektivt?

Jo, skapa möjlighet för dialog och utbildningssupport i realtid. Se till att ni arbetar i små grupper, med korta kapitel eller moduler som är lätt att hitta, utsträckt över längre tid. Ett annat knep för att skapa effekt och engagemang är att använda video, gärna interaktiv om möjligt. Uddman belyser också vikten av att ha en fysisk person som leder lärandet, utan riktning och stöttning genom återkoppling från en ledare faller lärandet lätt.

Använd miljöombyte och skapa utrymme för diskussion och reflektion i par, gå ut en runda och diskutera vad ämnet eller området betyder. Fysisk aktivitet ger inte bara frisk luft utan aktiverar hjärnan och ger energi till lärandeprocessen. Av samma anledning är det bra att stå upp när vi skall tänka. Walk & Talk ger både miljöombyte, möjlighet för bra diskussioner och är ett enkelt upplägg som skapar utrymme för reflektion och analys. Allt sammantaget ger det deltagaren en bättre förståelse för ämnet i fråga. Se även till att genomgående ställa relevanta diskussionsfrågor för att utveckla lärandet.

En intressant faktor som Uddman lyfter i hur vi skapar effektivt lärande är att ”lärarens ämneskunskap ökar lärandet med 0,11 medan ”lärarens trovärdighet ökar faktorn med 0,9” (se vad siffrorna betyder i detalj på Uddmans hemsida). Vilket betyder att det är mycket viktigare att eleverna Tror att läraren är duktig än att personen faktiskt kan något. Har eleverna möjlighet att ge feedback på kursen ökar deras inlärningsfaktor med 0,5. Utomhusaktivitet är också något som fastställts öka inlärning. Så i lärandesituationer, oavsett om det är i skol- eller arbetsmiljö, testa att ta en promenad och fundera på saken för att låta ny kunskap fästa.

By signing up, I agree to my data being stored in accordance with Loops Privacy Policy.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Vi är experter på lärande i gränslandet mellan teknik och pedagogik som hjälper organisationer och företag att nyttja kraften i lärande.

PRODUKTEN

Skapa och dela läranderesor med Loops

Utforska

TJÄNSTER

Vi hjälper dig att lägga grunden för livslångt lärande

Utforska

Säg hej!

Loops Education AB
Östra Hamngatan 16
411 09 Göteborg

kontakt@loopseducation.com

Ring 010 - 14 14 500