SKOLA

CASE

4

minuter

Digitaliseringsarbetet som ledde till kompetenshöjning

Halmstad kommun var tidiga med sin vision av att arbeta mer digitalt. Redan 2012 påbörjades resan mot målet att hitta digitala samarbetsverktyg för skolutveckling. En resa som bland annat introducerade dem för Loops. Conny Gottfridsson berättar om Halmstads strategi och delar med sig av några nycklar till framgång baserat på deras lärdomar.

Just nu har vi ett extra bra erbjudande för kommuner. Klicka vidare!

Marie Lagergren

Conny Gottfridsson, förstelärare på Trönningeskolan i Halmstads kommun

Conny Gottfridsson är idag förstelärare på Trönningeskolan i Halmstads kommun, dessförinnan var han rektor och en av kommunens IKT-inspiratörer, med uppdraget riktat mot högstadiet. Conny var en av dem som tidigt förstod värdet med digitalisering. Redan för sju år sedan började visionen att arbeta mer digitalt i Halmstads kommun att formas. Målet var att hitta digitala samarbetsverktyg för skolutveckling. Conny, som på den tiden skrev egna läromedel tillsammans med en kollega på Fyllingeskolan, var den person som Loops tog kontakt med:

- Vi höll på att göra egna böcker i Mac, när Loops kontaktade oss och frågade om vi inte skulle testa att lägga in dom böckerna i På Riktigt, som Loops föregångare hette på den tiden. Det slutade med att jag fick frågan av Loops om jag kunde samla ihop en sju, åtta pedagoger på Fyllingeskolan och testa verktyget, berättar Conny.

Då, 2012, stod Halmstads kommun still gällande vilket eller vilka läromedel de skulle satsa på. Behovet av en större digitalisering växte på så vis fram successivt i kommunen. 

- Det var en person, Patrik, i kommunen som drev på digitaliseringen och vi på Fyllingeskolan blev en typ av pilotskola för digitalt läromedel, fortsätter Conny, som beskriver att han, i uppdraget som IKT-inspiratör, blev ambassadören i kommunen som genom olika seminarier och fortbildningar fick sprida kunskapen och nyttan av det digitala läromedlet:

- Jag åkte runt på olika skolor och visade verktygen, på så sätt spreds digitaliseringen i skolorna. Det var viktigt att sprida kommunens vision om att bli digitaliserade. Vi hade ett mål om en till en, något vi inte hade för sex, sju år sedan. Många rektorer kände att de ville komma vidare, men visste inte hur. Så på sätt och vis efterlystes det. Då var det inget uttalat från Halmstads kommun att vi skulle satsa på det här, utan det har vuxit fram och gett ringar på vattnet, så nu är det allt fler skolor i kommunen som hakar på.

"Spridningen av Loops till flera skolor i kommunen har lett till att både höja lärarnas digitala kompetens som i sin tur medfört att pedagogerna fått bättre förutsättningar för kontinuerlig kompetensutveckling"

Spridningen av Loops till flera skolor i kommunen har lett till att både höja lärarnas digitala kompetens som i sin tur medfört att pedagogerna fått bättre förutsättningar för kontinuerlig kompetensutveckling, och till att Halmstads kommun har satsat på ett kommunavtal med Loops. Connys uppfattning är att pedagoger och skolor har landat i digitalisering på sitt sätt, alla använder inte Loops, men alla grundskolor har en till en och arbetar digitalt i undervisningen. 

- Processen har varit en av de största drivkrafterna till att det ser ut som det gör på skolorna i Halmstad i dag. Målen kring digitalisering i kommunen är vi klart mycket närmare nu. 

Enligt Conny märks digitaliseringen i skolpraktiken främst i ett mer ämnesövergripande samarbete och roligare uppgifter där man som elev kommer närmare verkligheten och får en större variation i undervisningen, vilket gynnar både elev och lärare: 

- Som elev läser man nyhetsartiklar, det är inte samma sak som det som står i boken hela tiden, utan man håller sig mer up-to-date. Internationella kontakter är det också många som jobbar med. Elever som behöver hjälp att uttrycka sina förmågor eller lära sig faktakunskaper har gjort en jättevinst med digitaliseringen. Det finns oändliga möjligheter för dem - hur faktan kan förmedlas och hur den kan uttryckas, vilket också var något av det första vi reagerade på när vi satte igång med Loops.

Samarbetet med Loops Education har fungerat utmärkt konstaterar Conny. Han upplever att Loops-teamet alltid har stöttat med det Halmstad efterfrågat: 

- Det har varit jättebra, de har alltid varit villiga att komma ut och hjälpa till. De har visat Loops på flera av kommunens skolor, men också på förvaltningen om hur vi kan gå vidare i vår digitalisering.

Just det personliga stödet som Loops erbjuder; på Loopshops i Göteborg eller genom att finnas på plats på studiedagar, vara ett bollplank och att lösa problem direkt på plats har varit viktigt för Halmstad kommuns process. Conny tycker t.ex. att det är jättebra att få möjlighet att komma till Loops för en heldag där de bara är engagerade i just Fyllingeskolan 6-9.

Är man som skola eller kommun ny i Loops är en bra start dels att ha en tydlig plan för implementering, helst med aktivt stöd ifrån förvaltningen för att det ska bli en större förändring, och dels att låta pedagoger tillsammans fokusera på att komma igång med hjälp av pedagogiska processledare. Conny tycker att personer som är tveksamma till Loops ska få möjlighet att inspireras, men inte nödvändigtvis av kollegorna på den egna skolan, det kan vara avgörande att pedagoger från andra skolor kommer och berättar om fördelar och olika användningsområden.

By signing up, I agree to my data being stored in accordance with Loops Privacy Policy.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Marie Lagergren är tidigare journalist, leg. lärare i Svenska och Engelska samt en av Loops Ämnesansvariga Producenter.

PRODUKTEN

Skapa och dela läranderesor med Loops

Utforska

TJÄNSTER

Vi hjälper dig att lägga grunden för livslångt lärande

Utforska

Säg hej!

Loops Education AB
Östra Hamngatan 31
411 10 Göteborg

hello@loopseducation.com

Ring 010 - 14 14 500