SKOLA

BLOGG

4

minuter

Detta händer i Loops

Det rullar på med utvecklingen i Loops och vi har gjort förbättringar i systemet för både eleven, läraren och administratören den senaste månaden.

Linda Höidal

Det rullar på med utvecklingen i Loops och vi har gjort förbättringar i systemet för både eleven, läraren och administratören den senaste månaden.

Elevens svarsruta

Vi har arbetat med att förenkla elevens svarsruta och hur den används. Tidigare i år införde vi en automatisk spara-funktion och nu har vi flyttat alla resurser som eleven kan använda till ett och samma verktygsfält. 

Vi kan se att 96 % av de svar som postas in i Loops är i textformat, och vi tror att det kan bero på att filmfunktionaliteten varit svår att hitta. Därför har vi lagt den väl synlig här nu. 

Det har också varit frågetecken kring när en bild bäddas in i svaret och när den lägger sig som en fil nedanför svaret. Så längst till höger har vi nu lagt de funktioner som adderar filer, medan de andra ligger i mitten. Med allt på samma ställe blir det lättare att utforska funktionaliteterna. 

Vi har också lagt till flera möjligheter för eleven att redigera sin text; storlek, färg, färgmarkering och vilken sida texten ska stå på. Och sedan tidigare kan eleven ändra storleken på bilden i svarsrutan.  


Deltagare lämnar loop på egen hand

Läraren som delar ut en loop kan nu välja att eleverna får lämna loopen på egen hand när de arbetat klart i den. Det finns tre olika inställningar för det. Antingen när de vill under arbetets gång, när de lämnat in och arbetat klart med alla noder, eller då de fått alla inlämningar godkända. Vi har framför allt fått efterfrågan på den här funktionaliteten från de som arbetar med Loops i distansutbildningar, men det kan såklart även användas i klassrummet. 


Start- och slutdatum

Förutom det så kan du nu sätta ett datum för när loopen ska starta och avslutas. Om du väljer att starta den manuellt så skriver det över startdatumet du satt. Du kan också redigera dessa inställningar precis under loopens namn i loop-panelen.


Förbättra mobilupplevelsen

De senaste två veckorna har vi arbetat hårt med att förbättra upplevelsen av Loops på mobilen. Målet var att rensa upp i de olika vyerna och göra upplevelsen så bra som möjligt för eleven. Det ska vara enkelt att hitta runt i Loops, att arbeta i looparna, navigera mellan noder och hubbar och att lämna in sina svar. 

Den viktigaste delen i det arbetet har varit att stabilisera panelerna så att de “fäster” vid mobilens sidor och inte vandrar iväg. Det gör upplevelsen väldigt bra, speciellt ihop med Uppdragslistan som vi byggde i somras.  

Läraren kan också arbeta på mobilen, med feedback i looparna. Det går även att bygga loopar, men det blir ju ganska pilligt, så det är enklare att sitta vid en dator och göra det. 


Fler inställningar på Administratörsnivå 

Om du som Administratör på en skola går in i din organisations inställningar så ser du tre nya checkboxar där. Den första säger att du tillåter eleverna i organisationen att bygga loopar och den andra att du ger dem möjlighet att dela ut loopar. Där kan du bestämma i vilken grad du vill att eleverna ska kunna arbeta på olika sätt i Loops, inte bara som deltagare. Vi har rekommenderat inställningen att elever kan bygga loopar, men inte dela ut dem för nya organisationer som skapas, men för er som redan har organisationer så är båda tillåtet, för det är så det varit i systemet nu, fast det inte synts någonstans. 

Slutligen så kan administratören även välja om lärare i organisationen ska få ändra namn och lägga till elever i grupper.


By signing up, I agree to my data being stored in accordance with Loops Privacy Policy.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Linda Höidal, Produktchef.

PRODUKTEN

Skapa och dela läranderesor med Loops

Utforska

TJÄNSTER

Vi hjälper dig att lägga grunden för livslångt lärande

Utforska

Säg hej!

Loops Education AB
Östra Hamngatan 16
411 09 Göteborg

kontakt@loopseducation.com

Ring 010 - 14 14 500