FÖRETAG

BLOGG

2

minuter

Det viktigaste av allt är lärande!

Därför måste du grundlägga en lärandekultur i din organisation för att inte bli omsprungen. Karl Alfredsson berättar hur du kan göra.

Karl Alfredsson

Det kan verka uppenbart, lär vi oss inte utvecklas vi inte. Utvecklas vi inte hamnar vi på efterkälken och tappar konkurrenskraft på en allt större, global marknad. Dagens moderna organisationer kretsar mycket kring att inte förlora. Det handlar om att inte förlora mot konkurrenter, tappa organisationens talanger, eller förlora konkurrenskraft i stort. Det enda som verkligen kan få dig att bibehålla och öka din konkurrenskraft är lärande och kontinuerlig utveckling. Är dina konkurrenter snabbare, bättre och mer innovativa i sitt lärande än du. Om de utvecklar sin produkt, marknadsföring och processer snabbare än du, kommer de att vinna. Stannar ditt lärande upp löper du stor risk att bli omsprungen.

Du måste kunna erbjuda dina medarbetare tillräckligt bra lärande och utvecklingsmöjligheter för att de ska vilja stanna hos dig. Kan du inte det riskerar du att förlora dem till den där konkurrenten, kanske startar de något eget eller ger sig in på ett annat affärsområde för att du inte gav dem tillräckligt med utrymme att växa. Se till att de utmanas på en rimlig nivå, i en kunskapsfrämjande miljö som låter dem utforska och utvecklas inom organisationen, och ännu längre.

"Du måste kunna erbjuda dina medarbetare tillräckligt bra lärande och utvecklingsmöjligheter för att de ska vilja stanna hos dig. Kan du inte det riskerar du att förlora dem..."


Men det som gav dig framgång till att börja med, det har inget att göra med lärande, eller? Låt oss se det ur ett annat perspektiv. Oavsett hur bra, unik eller magisk din specifika taktik är håller någon just nu på att kopiera den. Genom att göra det lär de sig dessutom nya saker som låter dem utveckla vad du gör och ta det till nästa nivå. Så hur står sig din taktik i konkurrensen nu? Du behöver omformulera receptet kontinuerligt. Dina kunder och användare vill också att du fortsätter att utvecklas så de kan vara trygga i att dina produkter och tjänster står sig även i framtiden.

Hur skapas en organisation som främjar lärande och utveckling?

En organisation med kontinuerligt lärande och utveckling byggs inte över en natt. Det kräver planering, engagerat arbete, och en fortsatt diskussion kring hur värdena som skapas kan bibehållas och nyttjas på ett hållbart sätt. Här är fem riktlinjer baserade på Lin Educations långa erfarenhet av innovationsarbete för lärande i små och stora organisationer såväl som inom pedagogiska institutioner:


  • Se till att lärande prioriteras av HR, i strategiarbete såväl som andra utvecklingsprocesser.
  • Gör det tydligt att lärande värderas högt i organisationen, och att ni till fullo stödjer olika lärandeinitiativ.
  • Erbjud möjlighet till flexibelt, digitalt lärande i en arena där medarbetare kan ta till sig, bygga upp, och dela kunskap. På egen hand eller tillsammans.
  • Säkerställ att era lärandekoncept och formella utbildningar utformas och genomförs med en bas i modern pedagogik.
  • Se till att allt utbildningsmaterial finns tillgängligt när som helst, överallt, går att ta till sig bitvis och i olika format (video, text, ljud).

Dessa tips är menade som vägvisare på resan mot en lärande organisation där medarbetare skapar och delar kunskap och läranderesurser. Lärande handlar inte längre bara om att organisera föreläsningar och kurser för medarbetare. Det handlar mer om att designa för lärande och utveckling i den “vanliga” arbetsmiljön, medan arbetet pågår, och digitalt lärande är nyckeln.

Läs gärna mer om utformning av digitalt lärande i Anna Åkerfeldts, forskare inom digitala lärandemiljöer, White Paper som visar dig hur du kan designa digitalt lärande.

By signing up, I agree to my data being stored in accordance with Loops Privacy Policy.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ladda ner ditt exemplar av Annas white paper här!

Karl Alfredsson, Chief Digital Transformation Officer, Ernst Rosén AB.

PRODUKTEN

Skapa och dela läranderesor med Loops

Utforska

TJÄNSTER

Vi hjälper dig att lägga grunden för livslångt lärande

Utforska

Säg hej!

Loops Education AB
Östra Hamngatan 16
411 09 Göteborg

kontakt@loopseducation.com

Ring 010 - 14 14 500