FÖRETAG

BLOGG

4

minuter

Därför bör socialt lärande finnas i din L&D strategi

Socialt lärande är en växande trend inom Learning & Development. Strategier som möjliggör och uppmuntrar kontinuerlig, långsiktig kunskaps- och kompetensutveckling blir allt mer populära då fler företag inser nyttan med denna typ av lärande för utbildningsinsatser på alla nivåer. Så här kan du använda det i din L&D strategi.

Agnes Haverling

En viktig del i att främja lärande är att ta tillvara på det faktum att vi människor gillar att lära av och tillsammans med varandra. Något vi ofta hänvisar till som socialt lärande, men vad innebär det egentligen och vad kan det göra för din organisation? Här definierar jag konceptet och delar med mig av några av de kanske största vinsterna med det. Min förhoppning är att det ska hjälpa dig att se hur metoden kan appliceras i din L&D strategi, och vilka fördelar du har att vänta.

Så, vad är socialt lärande och varför är det relevant i företagssammanhang?

Kort sagt kan vi definiera socialt lärande som lärande tillsammans med andra individer i olika sammanhang. Det är ett grundläggande sätt att lära som funnits med oss sedan tidernas begynnelse och som på senare tid har börjat tas tillvara på för lärande hos företag och organisationer.

Som barn lär vi genom observation och interaktion med individer i vår närhet. När vi växer upp ökar interaktionen och utvecklar vårt lärande genom samarbete och kollaboration, exempelvis genom grupparbeten i skolan där kommunikation och delegering kommer in i bilden. När vi sedan ger oss ut i arbetslivet fortsätter vi att lära i liknande sociala processer, genom interaktion och observation av kollegor och ledare i olika typer av sociala sammanhang på arbetsplatsen. Det kan handla om allt från en snabb diskussion över en kaffe, till möten och konferenser med stor variation i stämning, information, beslutsfattande och socialt tryck. Utöver detta har vi dessutom många olika flöden för informationsspridning i arbetet via mail, chattverktyg och telefon. Samt mer eller mindre konstanta sociala sammanhang i arenor för masskommunikation såväl som privata dialoger som sociala medier utgör. Vi lär alltså hela tiden i arbetet. Lyckas du fånga upp detta lärande kan du få avgörande insikter kring hur individer lär i just din organisation och använda dessa för att uppmuntra informellt lärande såväl som mer strukturerade insatser.

"Med socialt lärande som utgångsläge skapas förutsättningar för en lärandekultur där alla delar kunskap och erfarenheter genom hela organisationen. Vilket i sin tur kommer att stötta era formella utbildningsinsatser."

De största vinsterna med socialt lärande i företagssammanhang

De positiva effekter socialt lärande kan ha är direkt kopplade till hur vi lär, och lärande sker hela tiden i mer eller mindre ordnade former. Du har säkert hört talas om 70:20:10 modellen för Learning & Development. En relativt grovhuggen modell utvecklad på 1980-talet av Morgan McCall och Center for Creative Leadership. Den baseras på McCalls forskning som fann att den samlade kunskapen hos framgångsrika ledare kunde delas upp i följande procentsatser efter hur de anskaffat sig kunskap och färdigheter:

70% av lärandet kommer från arbetserfarenhet

20% kommer från social interaktion med andra

10% kommer från formell utbildning och upplärning

70 20 10 modellen

Modellen indikerar att socialt lärande är fullkomligt nödvändigt att ha med i beräkningen för att få till effektiva utbildningsinsatser. Insatser som verkligen ger effekt och kunskap som följer med individen och utvecklas med tidens gång.

Andra studier visar att samarbete skapar bättre lärande med positiva effekter på individ-, team-, och företagsnivå, så det är ingen överraskning att socialt lärande fått en större roll inom L&D. Det finns en uppsjö olika typer av plattformar och arenor där teammedlemmar kan dela med sig av kunskap och erfarenheter, samarbeta och coacha varandra genom s.k. peer-to-peer lärande. På detta sätt går alla deltagare in i rollen av den som delar med sig av kunskap såväl som den som lär, på ett jämställt, och förhoppningsvis prestigelöst sätt.

Lyckas du integrera socialt lärande i din övergripande learning & development strategi lägger du grunden till följande positiva effekter:


  • Engagerande, kvalitativt lärande för dina medarbetare. Socialt lärande är en tilltalande lärandemetod med bevisad effekt. Det sätter den som ska lära sig något i fokus, ligger i linje med hur vi generellt föredrar att lära och har lärt oss nytt i vardagen hela livet.
  • Motiverade Millennials. Denna generation beskrivs ofta som tekniskt kunnig med högt driv, krav på flexibilitet, utveckling och lärande i arbetet. Det kan alltså även bli en resurs för ert arbete med employer branding.
  • Socialt lärande ger värde för både den som lär ut och den som lär sig något nytt. Samarbete skapar inte bara nytta för den som ska lära sig någonting nytt. Även den eller de som lär ut får insikter och lärdomar av processen.
  • Socialt lärande får positiva följdeffekter. Med socialt lärande som utgångsläge skapas förutsättningar för en lärandekultur där alla delar kunskap och erfarenheter genom hela organisationen. Vilket i sin tur kommer att stötta era formella utbildningsinsatser.

Några tips på vägen

Det kanske viktigaste för att lyckas med socialt lärande är att uppmuntra samarbete och kunskapsdelning mellan medarbetare. En öppen kultur och lättillgängliga arenor för socialt umgänge och erfarenhetsutbyte är A och O för att lyckas med detta.

Mer eller mindre omfattande osäkerheter eller konflikter inom organisationen kan lätt sätta käppar i hjulet och få medarbetare att inte våga visa brister i kunskap, be om hjälp eller till och med tveka inför att dela med sig av kunskap. Så börja med att se över er interna kultur. Undersök sedan vilka arenor och verktyg för samarbete och utbyte ni redan har i företaget, och vad som eventuellt behöver kompletteras. Detta omfattar digitala verktyg för lärande och kommunikation, såväl som fysiska och digitala arenor för socialt umgänge och utbyte.


Andra frågor att fundera kring:

  • Hur delar ni värdefull kunskap och nya erfarenheter mellan kollegor, och olika delar av organisationen?
  • Hur överför ni kunskap från en medarbetare som bestämt sig för att gå vidare till en annan arbetsplats?
  • Har ni verktyg som underlättar kunskapsdelning inom företaget?
  • Hur arbetar ni för att uppmuntra erfarenhetsutbyte i organisationen?

By signing up, I agree to my data being stored in accordance with Loops Privacy Policy.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Agnes Haverling, fil. kand. i Digital media & Pedagogik och skriver om produktivitet, organisatoriskt lärande och metodik.

PRODUKTEN

Skapa och dela läranderesor med Loops

Utforska

TJÄNSTER

Vi hjälper dig att lägga grunden för livslångt lärande

Utforska

Säg hej!

Loops Education AB
Östra Hamngatan 16
411 09 Göteborg

kontakt@loopseducation.com

Ring 010 - 14 14 500