SKOLA

LOOPAR

1

minuter

Bygg ett årshjul för din skola

På Silverbäckens skola har de skapat en loop över sitt årshjul. Som de tycker ger en tydlig struktur kring vad som händer varje månad samt gör det lätt att ha koll på viktiga dokument och datum. Dessutom kan de lättare utvärdera om de arbetar mot målen som satts för verksamheten. Alla pedagoger och rektorer är medskapare i loopen och delaktiga i att fylla den med information.

Loop av Jenny Blomquist, utvecklingsledare på Silverbäckens skola.

Årshjul Skola

Skolutveckling

Utforska loopen

Den här loopen är en mall där ni kan skapa ert eget årshjul. Idén kommer från Silverbäckens skola i Sollentuna. Ta del av hur de har gjort och bestäm sedan vad ni själva vill fylla loopen med!

Jenny Blomquist undervisar årskurs 1 samt är utvecklingsledare på Silverbäckens skola i Sollentuna.

Linda Höidal

By signing up, I agree to my data being stored in accordance with Loops Privacy Policy.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Linda Höidal, Produktchef.

PRODUKTEN

Skapa och dela läranderesor med Loops

Utforska

TJÄNSTER

Vi hjälper dig att lägga grunden för livslångt lärande

Utforska

Säg hej!

Loops Education AB
Östra Hamngatan 16
411 09 Göteborg

kontakt@loopseducation.com

Ring 010 - 14 14 500