SKOLA

BLOGG

10

minuter

ARBETA HEMMA MED LOOPS NÄR MAN ÄR 6 ÅR

Cecilia White på Knutby Skola berättar om hur hon använder Loops för distansundervisning.

Loops team av lärandeexperter

ARBETA HEMMA MED LOOPS NÄR MAN ÄR 6 ÅR
Jag heter Cecilia White och är grundskollärare på Knutby Skola i Knutby. Just nu är jag klasslärare i vår förskoleklass, ett härligt gäng med 25 st 6-åringar.  
Två veckor innan Jullovet fick jag möjlighet att testa den digitala lärplattformen Loops med en av mina elever som vi visste skulle vara hemma fram till och med Jullovet. Jag kommer att skriva en liten redogörelse för hur jag lade upp arbetet, samt sammanfatta min, elevens och förälderns upplevelse av hur det gick.

BAKGRUND
Jag har arbetat med Loops till och från de senaste två åren. Min förra klass var tränade i att använda Loops och var väl bekanta med plattformen. I mitten på mars 2020 (min elever var då 3:or)  startade då en period av hög frånvaro, periodvis 50%. Jag hade endast 4 dagar i slutet av terminen med samtliga elever på plats i klassrummet, och det var sista skolveckan innan sommarlovet. Mycket av frånvaron berodde på att föräldrarna följder nya riktlinjerna om att hålla sina barn hemma vid symptom. Jag beslutade mig snabbt att gå över till en parallell undervisning där jag kunde ha med mig elverna som var hemma (men tillräckligt pigga att arbeta) tillsammans med oss som fanns på plats. Detta för att säkerställa elevernas kunskapsinhämtning och utveckling, men också för att hjälpa eleverna och hemmen med att få en känsla av arbetsrutin med ramar och hålltider. Jag hade samtliga elever med mig i början av alla lektioner, där alltså en del var med via Teams och resten satt i klassrummet. Vi hade genomgång av dagen/lektioner, ämnesgenomgångar och frågestunder tillsammans och även senare grupparbeten där elever hemma kunde samarbeta med dem som arbetade i skolan. Digitala läromedel blev viktiga här, för att underlätta tillgängligheten och för att ge mig som lärare en god insyn i ATT eleverna gjorde det de skulle och VAD de hade gjort. Eftersom min dåvarande 3:a var väl tränade i Loops var det ett självklart verktyg för oss att arbeta med. Det kändes tryggt, lättöverskådligt och upplevdes roligt att arbeta med och behagligt att navigera i för eleverna. Oavsett om de arbetade hemifrån eller i skolan, så kunde de snabbt och enkelt sätta igång med sina arbeten i Loops. Jag kunde även göra helt individanpassade Loops för enskilda elever, som exempelvis för en elev med dyslexi eller min då nyanlända elev som behövde mycket träning i svenska språket.

NULÄGE
Efter höstlovet började jag träna min nuvarande klass, en förskoleklass, i att använda Loops. Det gjorde jag genom att skapa en Loop om Veckans bokstav, där jag varje vecka lägger till en ny hubb. En hubb=en bokstav. Arbetsordningen och uppgifterna (noderna) såg de första veckorna väldigt liknande ut. Vi arbetade tillsammans och samtidigt. Jag visade på projektorn, eleverna tittade och klickade/skrev på sina iPads (inloggade på sina egna Loopskonton) efter mina instruktioner. Sakta men säkert har vi börjat lära oss hur vi använder talsyntesen, trycker igång videos och öppnar länkar, hur man hittar VAR man ska skriva och HUR man ska skriva, hur man lägger in en bild och hur man klickar i quiz-svar. Allt tar sin lilla tid, men det är ungefär där vi är nu. Nästa steg är att de ska kunna arbeta själva med sin Veckans bokstav-Loop innan vi avancerar.

Men nu åter till mitt testprojekt:
Efter att ha samtalat med vårdnadshavaren till eleven som skulle vara hemma i två veckor, så var vi överens om att testa att eleven skulle få arbeta i Loops hemifrån under denna period. Eftersom Loops var nytt för vårdnadshavaren så var det viktigt för mig att försöka vara behjälplig med ”support” ifall det dök upp frågor. En detalj värd att tillägga är att eleven hade hunnit få med sig några arbetsböcker hem.


Jag började med att skapa en egen Loop för eleven. Den första veckan testade jag att skapa en hubb för varje veckodag. Noderna i varje hubb innehöll olika uppgifter. Utmaningen var att jag inte ville lägga ut alla hubbar den första måndagen, jag ville liksom att dessa
skulle ”ploppa upp” för varje dag som gick, vilket resulterade i att jag varje eftermiddag fick göra i ordning en hubb för nästkommande dag. Lite tidskrävande arbete för endast en elev, visst, men det här såg jag som en test för att även se hur detta skulle kunna fungera för helklass (skolstängning) eller för mindre grupp (många hemma med milda symptom eller i familjekarantän), så det var värt den tiden det tog (i snitt 15-30 min/dag). Nu har jag lärt mig att man kan ”låsa” hubbar som inte elever kommer åt förrän jag låser upp som lärare eller som de själva kan låsa upp med hjälp av en tilldelad kod.

Den första veckans hubbar gick över förväntan. Jag gjorde alltid en startnod med text men även ibland en inspelad ljudfil eller video där jag berättade om dagens skoluppgifter. I ljudfilen eller videon kunde jag prata direkt till eleven, vilket gjorde det hela mer personligt och förhoppningsvis lite mer inspirerande/roligt. Av någon anledning fungerade inte talsyntesen för min elev, och trots att hon har kommit igång med läsningen så behövde mamman hjälpa till att läsa upp textmassan då det ofta var en hel del text och ofta instruktioner. Mamman hade inget emot detta utan upplevde det som trevligt och intressant att ta del av vad som förväntades av hennes barn under dagen.

Ett av mina mål i det här testet var att se hur pass självgående en så pass ung elev kan arbeta med/på en digital lärplattform utan att förlita sig på att föräldern behöver hjälpa till alltför mycket. Därför var det viktigt att jag utformade uppdrag och uppgifter som jag visste att eleven skulle mäkta med att klara av. Eftersom eleven hade fått med sig några arbetsböcker hem och eftersom vi som klass inte ännu använder oss av digitala läromedel i så stor utsträckning, så kunde jag utforma uppgifter i still med: ”Gör 2 sidor i matteboken! Ta bild av sidorna och lägg in bilden här!” På så sätt kunde jag se till att eleven utförde uppgifter, jag kunde ta del av resultatet, och slutligen ge feedback.

Många av uppgifterna handlade alltså om att dokumentera det hon hade arbetat med eller ge någon typ av respons på det hon utfört, så att jag kunde ta del av och bekräfta. Jag bad henne också spela in ljudfiler när hon läste högt eller berättade om något som hon hade gjort.

Vecka två testade jag att förenkla, framför allt för mig själv.
Då skapade jag bara en hubb för veckan med en nod för varje veckodag (plus ett par extra noder). Jag bad eleven (med stöd från föräldrarna) att INTE göra mer än en nod per dag så att arbetet skulle fördelas.

När den sista veckan kom mot sitt slut så tog jag hjälp av eleven och hennes mamma för att utvärdera. Summan av kardemumman blev att de båda tyckte att det har gick över förväntan. Eleven gav två tummar upp och tyckte att allt var toppen, ingenting var för svårt. Mamman beskrev det som att, visst, hon behövde vara med vid vissa tekniska moment som inte riktigt hade satt sig ännu, som inspelning av ljud och uppläsningen av text som de inte fick att fungera med talsyntesen, men att hon gladeligen hjälpte till med detta. I vissa noder/uppgifter länkade jag till en annan sida där inloggning krävdes och där inloggning behövdes göras varje gång de besökte sidan, även här behövde mamman hjälpa till. Detta är alltid klurigt för yngre elever (och ibland även äldre) eftersom det är så lätt att någon liten detalj blir fel och inloggningen misslyckas. En annan feedback från mamman var att hon behövde vara
och ”peta lite” ibland, inte så mkt för att barnet inte klarade av att hantera ”Loops” utan pga koncentrationen, vilket också är att förvänta av ett yngre barn i förskoleklass och på lågstadiet.


Mina egna reflektioner och slutsatser:
Den största utmaningen för mig var att veta exakt hur mycket skolarbete jag skulle lägga upp för en dags arbete. Alla som arbetar med barn, särskilt yngre barn, vet hur mkt tid det går åt till att arbeta med det sociala och träna färdigheter i och kring hur man beter sig i skolan, hur man är mot kompisar mm. Det kan bli spontana diskussioner eller frågestunder under lektionen, barn kan hamna i konflikt, eller någon kanske råkar kissa i brallan. När man sitter hemma å andra sidan, så kan arbetstiden vara mer effektiv och även om man kanske blir störd av ett syskon, en leksak eller ett busigt husdjur, så får man (i de bästa av alla världar) ganska snabb stöttning av sin förälder. Det här är något som också behövs förklaras för vårdnadshavare, men tursamt nog så går det lätt att komplettera med ”extra uppgifter” som kan utföras om ork, tid och vilja finns.
För mig personligen, så anser jag att fördelarna är många med att arbeta med Loops med de yngre eleverna. Att dessutom kunna använda det som digital lärplattform vid hemundervisning är en enorm bonus med stora möjligheter. Jag testade även med veckoläxor i Loops för mina 3:or förra terminen vilket var väldigt smidigt och uppskattat.

Här är ett axplock av fördelarna med att arbeta med yngre elever i Loops enligt mig:

• Layouten är tilltalande för barn oavsett ålder. Jämför man med Teams så är det mycket lättare för yngre elever att navigera och hitta rätt i. Loops, efter träning såklart.
• Talsyntesen är uppgraderad och numer lätt att förstå, väldigt bra för barn som inte ännu läser men senare även superviktigt för barn med exempelvis dyslexi.
• De olika slags noderna som man bygger upp sin Loops med är begränsade men det går att skapa väldigt mycket med det som finns. Här kan man inspireras av andra lärares Loopar men även konstruera och testa egna idéer. Begränsningarna är även en fördel för yngre barn – de känner igen upplägget och lär sig hur arbetsordningen är inom de tydliga ramar som finns, vilket ger dem ett flyt och en stärkt självkänsla.
• Jag som lärare får en bra dokumentation över mina elevers arbete,
progression/kunskapsutveckling, allt samlat på samma plattform. Det är även bra och viktigt att jag kan ge feedback (i text, ljudfil eller video).

By signing up, I agree to my data being stored in accordance with Loops Privacy Policy.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Vi är experter på lärande i gränslandet mellan teknik och pedagogik som hjälper organisationer och företag att nyttja kraften i lärande.

PRODUKTEN

Skapa och dela läranderesor med Loops

Utforska

TJÄNSTER

Vi hjälper dig att lägga grunden för livslångt lärande

Utforska

Säg hej!

Loops Education AB
Östra Hamngatan 16
411 09 Göteborg

kontakt@loopseducation.com

Ring 010 - 14 14 500