FÖRETAG

BLOGG

4

minuter

6 vanliga fallgropar vid digitala utbildningar

Oavsett om du utforskar möjligheterna eller redan har implementerat digitalt lärande i er organisation är det alltid värdefullt att stanna upp och reflektera över målet och vägen dit. Här är 6 av de vanligaste fallgroparna vid skapande och tillhandahållande av digital utbildning för professionell utveckling som du ska undvika:

Kim Blomqvist

1. Tappa fokus från ursprungsmålet

Varje digital utbildning grundas i ett syfte. Det kan vara att introducera eller möjliggöra förändring, introducera nya kollegor, underlätta samarbete eller utveckla färdigheter för att stå bättre rustad för framtiden. I takt med att utbildningen utvecklas är det dock lätt att hamna i sidospår och tappa fokus från det huvudsakliga målet. Utvecklingen av digitala utbildningar och lärprocesser behöver vara agila, men syftet ska alltid stå på stadig grund.

2. Bocka av genomförande snarare än att uppnå verkligt lärande

I en värld där data gör det möjligt att spåra och följa upp det mesta är det lätt att bli meddragen i att utvärdera siffror och information som många gånger är frånkopplat det grundläggande syftet med lärandet. Vad säger det egentligen att någon bockat av att de genomfört en viss utbildning eller modul om de faktiskt inte kan använda vad de lärt sig i sin vardag? För att möjliggöra verkligt lärande behöver vi förstå lärandets parametrar och mäta dess effekt i vardagen snarare än genom hur många rutor som är avbockade.

3. Fastna i “Top-Down” lärande

Tiden då chefer och experter ansågs sitta på all kunskap och därmed alla svar är förbi. Vi går nu mot att lägga större vikt vid kunskapsspridning från olika delar i organisationen. För att lyckas med det måste alla medarbetare ha möjlighet att dela med sig av sin kompetens och kunskap. På så vis skapas även en kultur för kollaborativt lärande i organisationen, en nyckelfaktor för att driva personlig och affärsutveckling och en avgörande framgångsfaktor i ett innovativt och expansivt affärsklimat. Du kanske blir förvånad över vem som visar sig vara kunskapsbärare i din organisation!

"För att möjliggöra verkligt lärande behöver vi förstå lärandets parametrar och mäta dess effekt i vardagen snarare än genom hur många rutor som är avbockade."

4. Glömma att lyssna

Att skapa en läranderesa bara för att invänta att deltagarna avslutar den innan den kan utvärderas för att se om den möter lärandemålen, är förståelig och motiverande är ineffektivt och kan få direkt negativ effekt. Ge alla deltagare möjlighet att återkoppla kring lärandet längst med hela kunskapsresan, och justera utbildningen baserat på informationen du får. Detta är absolut nödvändigt för framgångsrikt lärande.

5. Utgå ifrån “One size fits all”

I utvecklingen av digital utbildning är det viktigt att ta hänsyn till deltagarnas olikheter vad gäller kunskapsnivå kring ämnet, inställning till utbildningen/lärandet samt hur de föredrar att lära sig. Med en digital lösning har du många möjligheter att tillgodose olika behov. Du kan exempelvis bygga in extra moduler med ytterligare information om någon behöver det, inkludera både text och film och låta deltagarna själva välja vad de föredrar, samt bygga olika vägar och nivåer baserat på komplexitet. Ju mer delaktiga deltagarna kan vara i sitt eget lärande genom att t.ex. göra val som dessa, desto mer engagerade blir de.

6. Skapa en perfekt engångslösning

I en värld som konstant förändras måste det vara enkelt att uppdatera information och anpassa lärande så att det förblir relevant. På så vis kan en läranderesa aldrig ses som helt färdigutvecklad utan bör vila på en grund som gör den enkel att uppdatera och anpassa utifrån behov som uppstår. Lärande är en pågående process och ska ses och behandlas därefter.

Gör din första förändring idag

Att närma sig eller implementera digitalt lärande behöver inte vara ett livsomvälvande åtagande för hela verksamheten. Ta en titt på dina processer och se om det redan finns något som kan effektiviseras med digitala inslag. Vill du ha hjälp att komma igång? Kontakta oss på hello@loopseducation.com

By signing up, I agree to my data being stored in accordance with Loops Privacy Policy.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Kim Blomqvist är erfaren L&D strateg och designer av pedagogiska lärandeprocesser.

PRODUKTEN

Skapa och dela läranderesor med Loops

Utforska

TJÄNSTER

Vi hjälper dig att lägga grunden för livslångt lärande

Utforska

Säg hej!

Loops Education AB
Östra Hamngatan 16
411 09 Göteborg

kontakt@loopseducation.com

Ring 010 - 14 14 500