GDPR

Loops Education och GDPR.

Den tekniska utvecklingen har gått i rasande fart de senaste åren, och vi ägnar nu stora delar av vår vakna tid på nätet. I takt med att nätbaserade tjänster vill ha mer information av dig som användare blir det viktigt att förstå hur dina personuppgifter används och vilka rättigheter du har. GDPR ger dig större rättigheter, och ställer mycket höga krav på företag som tillhandahåller tjänster samt hur underleverantörer behandlar personuppgifter.

Den tidigare personuppgiftslagen tog hantering av personuppgifter på stort allvar. I utbildningskontext såg vi det inte minst i dialogen som kommuner drivit mot stora molntjänstleverantörer gällande användning av tjänsterna i klassrumspraktiken. Hanteringen av personuppgifter såg dock olika ut i EU:s medlemsländer, och den snabba teknikutvecklingen motiverade en EU-övergripande lagstiftning för hantering av personuppgifter.

Hur påverkar det Loops då?

Vi välkomnar GDPR och kraven som ställs på oss som tjänsteleverantör. För oss har det alltid varit självklart att hantera dina personuppgifter med största allvar och försiktighet, precis som vi själva förväntar oss att bli behandlade. Vi frågar om ditt medgivande för att spara uppgifter du ger oss, och du har alltid rätt att få din data exporterad och/eller raderad om du vill nyttja rätten att bli glömd. Du ska känna dig fullkomligt trygg i din relation till oss. Därför har vi genom fokuserat arbete lyckats vara GDPR-förenliga från början av maj 2018.

Rent konkret innebär GDPR både organisatoriska och tekniska åtgärder från vår sida. Ur ett tekniskt perspektiv har vi sett över vilken data vi lagrar och var den lagras för att kunna säkerställa att allt sköts korrekt. Vi har även uppdaterat våra system för att kunna erbjuda möjligheter till dataexport och radering av personuppgifter. Skulle olyckan mot förmodan vara framme har vi även tagit fram strikta rutiner kring incidenthantering och kommunikation. Allt för att konsekvenserna av en eventuell incident ska minimeras med så tydlig och omedelbar information som möjligt.

Bli underrättad

GDPR ger dig även rätt att informeras om/när vi anlitar nya underbiträden som hanterar persondata, eller när vi avslutar vår relation med existerande underbiträden. Om du matar in din e-postadress nedanför får du en automatisk notis när vi gör förändringar.

P.S. Vi kommer aldrig att använda denna e-post till något annat än information om uppdateringar kring våra underbiträden. Du kan alltid kontakta oss på hello@loopseducation.com om du vill få din email borttagen eller använda länken längst ner i varje mail.Se hela listan över våra underbiträden
© 2021 Loops Education AB block.

Säg hej!

Loops Education AB
Östra Hamngatan 16
411 09 Göteborg

kontakt@loopseducation.com

Ring 010 - 14 14 500