LOOPS EDUCATION

Det lärande du behöver
för den framtid du vill möta.

ALLA SKA KUNNA LÄRA

Loops Education är en liten, dynamisk och engagerad grupp människor med ett gemensamt mål: att göra lärande tillgängligt för alla, vilka de än är eller var de befinner sig. Genom våra breda kunskaper om teknik och pedagogik har vi kunnat bygga Loops, ett nyskapande digitalt verktyg som gör detta möjligt. 

Vi tror att lärande är en resa och att resan växer när den drivs av nyfikenhet och upptäckande. Därför ser vi Loops som en digital karta där du skapar och delar spännande läranderesor med elever eller kollegor.

LÄRANDET DU BEHÖVER

Traditionell utbildning skapades för en annan tid, då både världen och våra behov såg annorlunda ut. Idag är kreativitet och samarbete nyckeln till engagerat lärande, innovation och framgångsrik organisationsutveckling.

Loops är grundat på beprövad forskning och pedagogisk expertis för att säkerställa att produkten möjliggör djupt och rikt lärande. Loops låter oss vika av från gamla ingångna spår för att bli kartritare och styra lärandet mot den framtid vi vill möta.

FÖR EN LJUS FRAMTID

Vi arbetar för en framtid byggd på nyfikenhet, hållbarhet och förtroende. En framtid där information och utbildning är en mänsklig rättighet för alla, inte ett privilegium för enbart några få.

Vägen dit är dock full av utmaningar och målet skyms ofta av växande polarisering, spridning av desinformation och monopolisering av kunskap. Därför behöver vi din hjälp. Bara tillsammans kan vi minska kunskapsklyftorna och göra lärande tillgängligt för alla.

Tillsammans kan vi med Loops visa att samarbete är nyckeln som berikar och leder oss på vår gemensamma läranderesa mot framtiden.

KOM IGÅNG

Ge dig ut på en läranderesa

Kom igång

KONTAKT

Vi är Loops Education

Träffa teamet

Säg hej!

Loops Education AB
Östra Hamngatan 16
411 09 Göteborg

hello@loopseducation.com

Ring 010 - 14 14 500